Kestävän liikkumisen ohjelmat

Kävelyn ja kaupunkielämän ohjelma 2030 – Tampere askeleen edellä

Tampereella on tavoitteena lisätä kävelyä ja edistää julkisten kaupunkitilojen aktiivista käyttöä. Kävely-ympäristön parantaminen lisää myös joukkoliikenteen houkuttelevuutta. Kehittämisen visio, sitä tukevat tavoitteet ja tavoitteiden toteutumiseksi tarvittavat toimenpiteet on esitetty koko kaupunkia koskevassa Kävelyn ja kaupunkielämän ohjelmassa 2030. Kehittämisvisiona on ”Tampere on viihtyisä, vihreä ja vilkas kaupunki, jossa liikutaan jalkaisin ympäri vuoden. Kävelykaupunkia kehitetään yhdessä – askeleen edellä muita.” Kävelyn ja kaupunkielämän ohjelma on Tampereen kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelmaa (SUMP) sekä Hiilineutraali Tampere 2030 -ohjelmaa toteuttava ja konkretisoiva ohjelma. Ohjelmassa esitettyjä toimenpiteitä toteutetaan kaupungin kaikilla palvelualueilla vuosien 2022—2027 aikana.

Pyöräliikenteen kehittämisohjelma 2030

Tampereella on tavoitteena lisätä pyöräilyä. Pyöräliikenteen kehittämisen visio, sitä tukevat tavoitteet ja tavoitteiden toteutumiseksi tarvittavat toimenpiteet on esitetty koko kaupunkia koskevassa Pyöräliikenteen kehittämisohjelmassa 2030. Pyöräliikenteen kehittämisohjelman liitteenä on kattava pyöräliikenteen nykytila-analyysi. Pyöräliikenteen visiona on: ”Pyöräily Tampereella on sujuvaa, houkuttelevaa ja turvallista kaiken ikäisille liikkujille.” Pyöräliikenteen kehittämisohjelma on Tampereen kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelmaa (SUMP) sekä Hiilineutraali Tampere 2030 -ohjelmaa toteuttava ja konkretisoiva ohjelma. Ohjelmassa esitettyjä toimenpiteitä toteutetaan kaupunkiympäristön palvelualueella vuosien 2022—2027 aikana.

Ihmismassa kävelemässä Hämeenkadulla suojatien yli
Kuva Visit Tampere/Laura Vanzo
Päivitetty 3.10.2022