Monikulttuurinen toiminta

Tampere on kansainvälinen ja monikulttuurinen kaupunki. Monikulttuurisen toiminnan tavoitteena on kulttuurien välisen ymmärryksen ja kulttuurisen itseymmärryksen lisääminen sekä kulttuurivaihto.

Maahanmuuttajayhdistyksiä tuetaan kulttuuriprojektien suunnittelussa ja toteutuksessa. Erityisryhmille, kuten osalle maahanmuuttajanaisia sekä turvapaikanhakijoille, järjestetään tapahtumia, joita suunnitellaan yhdessä alan asiantuntijoiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Päivitetty 29.8.2023