Kehittyvä kulttuurikaupunki

Kaksi maalinpeittämää esiintyjää keskellä violettia maalilla roiskittua tilaa.

Kulttuuri on tiivis osa Tamperetta ja Tampereen kehittymistä. Elävällä ja uusiutuvalla kulttuurilla tuetaan kaupunkilaisten yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia ja vahvistetaan kaupungin elinvoimaa, vetovoimaa ja pitovoimaa.

Kulttuurikaupunkia kehitetään Tampereella määrätietoisesti ja kunnianhimoisesti kaupunkistrategian painotusten mukaisesti hyödyntäen myös ulkoista rahoitusta.

Kehittämistyön painopisteet ovat

Yhdenvertaiset yksilöt:

  • Kulttuuripalvelujen saavutettavuuden vahvistaminen
  • Kulttuurihyvinvoinnin edistäminen

Tekevät yhteisöt:

  • Luovien alojen toimintamahdollisuuksien kehittäminen
  • Kaupunkilaisten osallisuuden vahvistaminen

Hiilineutraaleja tekoja:

  • Ekososiaalisen sivistyksen edistäminen

Tulevaisuuden edelläkävijyyttä:

  • Kaupungin kulttuuripalvelujen laadun ja infran kehittäminen
  • Sujuvat digitaaliset palvelut
Jaakko Laurila
Lisätietoja Suunnittelupäällikkö
Puhelin:
044 430 9014

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/kehittyvakulttuurikaupunki

Päivitetty 24.1.2024