Koulujen työ- ja loma-ajat

Lapsia luokassa pöydän ääressä.

Lukuvuosi 2023–2024

Lukuvuosi 2024–2025

Oppilaan tilapäinen poissaolo

Poissaoloanomukset tehdään Wilman selainversiossa (ei mobiilisovelluksessa). Lomake löytyy kohdasta Hakemukset ja päätökset – Tee uusi hakemus  – Oppilaan tilapäinen vapauttaminen koulunkäynnistä.

Lisätietoja Wilman käytöstä

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/koulujentyoajat

Päivitetty 23.10.2023