Hakeminen lukioon

Lukioon haetaan toisen asteen yhteishaussa. Hakuaika on vuosittain helmi-maaliskuussa.

Yhteishaussa käytetään sähköistä Opintopolku-järjestelmää.

Opintopolku.fi -palvelu on sähköinen palvelukokonaisuus, josta löytyy kattavasti tiedot tutkinnoista, ammateista, oppilaitoksista sekä valintaperusteista ja koulutusvaihtoehdoista. Sivustolla täytetään sähköinen hakulomake hakuaikana.

Yhteishakuajan ulkopuolella lukioon pyrkivän tulee ottaa yhteyttä suoraan kyseisen lukion rehtoriin.

Opintopolku

Oppivelvollisuus

Oppivelvollisuus on pidentynyt 18 vuoteen, ja jokaisen on hakeuduttava  oppivelvolliselle suunnattuun koulutukseen peruskoulun jälkeen. Nuori opiskelee esimerkiksi lukiossa tai ammattikoulussa ja suorittaa siellä toisen asteen tutkinnon. Oppivelvollisuus jatkuu 18 ikävuoteen saakka tai siihen asti, kunnes nuori on suorittanut toisen asteen koulutuksen.

Lisätietoja oppivelvollisuudesta Opetus- ja kulttuuriministeriön sivulla

Tutkintoon valmentava koulutus - TUVA

TUVA-koulutus vahvistaa opiskelijan valmiuksia toiselle asteelle hakeutumiseen ja sen suorittamiseen sekä vahvistaa opiskelijan opiskelu- ja jatko-opintovalmiuksia.

Lisätietoja TUVA-koulutuksesta saat Tampereen seudun ammattiopisto Tredun sivuilta

Päivitetty 5.9.2022