Pyöräilyn ja kävelyn pienet parannukset

Pyöräilijöitä kesällä
Pyöräilystä ja kävelystä halutaan tehdä entistä sujuvampaa Tampereella tekemällä pieniä parannuksia pyörä- ja kävelyreiteille. Vuonna 2023 pieniä parannustoimenpiteitä etsittiin osallistuvan budjetoinnin keinoin. Tällä sivulla voit seurata osallistuvan budjetoinnin etenemistä sekä voittaneiden kohteiden toteutusta. Toimenpide on osa Tampereen pyöräliikenteen kehittämisohjelmaa ja kävelyn ja kaupunkielämän ohjelmaa.

Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat saavat ideoida ja äänestää tietyn rahasumman osalta, miten se tullaan käyttämään. Keväällä 2023 asukkaat kertoivat ideansa pyöräilyn ja kävelyn pieniksi parannuskohteiksi. Syksyllä asukkaat äänestivät, mitkä ideoista tullaan toteuttamaan. Rahaa pieniin parannuksiin on käytettävissä 40 000 euroa. Tällä summalla toteutetaan parannuksia vuonna 2024.

Aikataulu

Äänestyksen tulokset

Suurimman äänisaaliin (616 ääntä) keräsi uudenlaisen tiemerkintävalon kokeileminen. Valaistuksella kadunpintaan luotu tiemerkintä kertoo kävelijöille ja pyöräilijöille heidän oikean paikkansa, kun tavalliset tiemerkinnät peittyvät lumen alle. Tiemerkintää tullaan kokeilemaan syksyllä 2024 Hatanpään valtatien pohjoispäässä.  

Toiseksi eniten eli 540 ääntä sai liikkumisjärjestelyiden selkiyttäminen keskustan silloilla. Palatsinsillalle, Satakunnansillalle ja Sorinsillalle lisätään kävelyn ja pyöräilyn liikennemerkkejä sekä selvennetään tiemerkintöjä kesän 2024 aikana. Näin halutaan selventää kunkin liikkumismuodon paikkaa silloilla.  

Kolmanneksi tuli Itsenäisyydenkadun ja Tammelan puistokadun risteyksen pohjoishaaran reunakivien madallus ja asfaltoinnin parantaminen. Tämä parannus sai 336 ääntä. Runkolukittavien pyörätelineiden lisääminen Ratinan kauppakeskuksen eteläreunalle ylsi neljännelle sijalle 308 äänellä. Myös nämä toteutetaan kesän 2024 aikana.

Kaikkien äänestettävänä olleiden parannusten äänimääriä pääset katsomaan alla olevasta tiedostosta.

Yhteensä 1162 asukasta äänesti pienistä parannuksista. Jokainen sai äänestää enintään neljää parannusta.

Äänestys oli käynnissä 24.10. - 13.11.2023. Äänestettävänä oli 23 parannusta. Yhden äänestettävän parannuksen toteuttaminen maksaa enintään 10 000 euroa. 

Palatsinraitin sillan luona oleva liikennemerkki ja opastekyltti, jotka kertovat missä kohtaa siltaa ovat kävelijöiden ja pyöräilijöiden paikat. Taustalla silta, jolla kävelee ja pyöräilee ihmisiä.
Palatsinsillalle on tehty kesällä 2024 uudet kyltit selkeyttämään kävelijöiden ja pyöräilijöiden paikkoja sillalla.

1162

Asukasta äänesti

678

Ideaa pieniksi parannuksiksi

Ideoinnin tulokset ja äänestettävien parannusten valintaperusteet 

Ideointikyselyyn toukokuussa 2023 vastasi 263 asukasta, jotka merkitsivät kartalle yhteensä 678 parannuskohdetta. Mukana oli muun muassa yli 140 ehdotusta reunakivistä sekä lähemmäs sata liikennemerkkeihin ja yli 60 tiemerkintöihin liittyvää kohdetta. Ideoita tuli myös pyörätelineistä, penkeistä, näkemäesteistä sekä muista esteettömyyttä parantavista toimista. Parannusehdotuksia esitettiin eri puolille kaupunkia. 

Liikennesuunnittelun asiantuntijat kävivät kaikki ideat läpi. Kaikkia hyviä ideoita ei valitettavasti pystytä toteuttamaan. Joitakin ideoita niputettiin myös yhteen äänestystä varten. 

Äänestykseen valittiin ideoita seuraavin perustein: 

  • Idea on pieni parannus liikkumisympäristöön kaupungin maalla, ideointikyselyn reunaehtojen mukainen eikä liian kallis toteutettavaksi.  
  • Idea sijoittuu kävelyn ja pyöräilyn reittien kannalta keskeiselle paikalle tai sitä on toivonut useampi asukas.  
  • Asiantuntijoiden arvion mukaan paikka on tärkeää laittaa kuntoon tai idea on mielenkiintoinen uusi avaus.  
  • Tasapuolisuuden vuoksi ideoita on valittu jatkoon eri puolilta kaupunkia. 

Tällä rahalla ei toteuteta valaistukseen, kunnossapitoon (esim. talvihoito) tai liikennevaloihin liittyviä toimenpiteitä. Näitä koskevat ideat on välitetty eteenpäin kaupungin sisällä, mutta ne eivät etene pyöräilyn ja kävelyn pienten parannusten osallistuvassa budjetoinnissa. 

Jos toivottu korjaus on etenemässä jo muuta reittiä, sitä ei toteuteta osallistuvan budjetoinnin kautta. Puuttuvat tai virheelliset liikennemerkit ja tiemerkinnät laitetaan kuntoon joka tapauksessa, ilman äänestystä. 

Timo Seimelä
Pyöräilyn ja kävelyn kehittämistoimet Liikenneinsinööri
Laura Lettenmeier
Osallistuvan budjetoinnin eteneminen Vuorovaikutussuunnittelija

Sivun pääkuva: Jukka Salminen

Päivitetty 25.6.2024