Pispala

Pispala sijaitsee Näsi- ja Pyhäjärven välisellä harjulla noin kolmen kilometrin päässä Tampereen keskustasta länteen. Pispala on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, eli RKY-alue. Pispalan asemakaava uudistetaan kolmessa eri vaiheessa.

Asemakaavan laatimisen tavoitteena on Pispalan kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttäminen sekä alueen hallittu kehittyminen. Tavoitteena on turvata vielä jäljellä olevan, historiallisesti merkittäväksi arvotetun rakennuskannan ja arvoaluekokonaisuuksien säilyminen sekä ohjata täydennysrakentamisen huolellista sovittamista nykyiseen ympäristöön ja maisemaan.

Pispalan II-vaiheen asemakaavat

Pispalan I-vaiheen asemakaavat

Kartassa on esitetty Pispalan 1, 2 ja 3 vaiheiden asemakaavojen alue-rajaukset.
Pispalan asemakaava-alueet vaiheittain

Rakennuskiellot

Päivitetty 13.9.2022