Mältinrannan puistoalueen kunnostaminen

Mältinrannan alue ja Pajasaari ilmakuvassa.
Kulttuurihistoriallisesti merkittävä Mältinrannan puistoalue halutaan uudistaa arvonsa mukaiseen loistoon ja samalla parantaa Finlaysonin ja Särkänniemen yhdistävää koskenrantareittiä. Kuninkaankadun pohjoispäästä Mustanlahden suulle ulottuvaa Mältinrannan suunnittelualuetta kehitetään ensisijaisesti puisto- ja virkistysalueena, lähiluontokohteena sekä kävelyn ja pyöräilyn reittinä. Nykyinen uimapaikka säilyy ja alueen virkistysmahdollisuuksia halutaan edelleen parantaa. Suunnittelutyön yhteydessä tarkastellaan myös alueen liikenne- ja pysäköintiratkaisuja sekä veneilypalvelujen kehittämistä.

Mältinrannan alue on keskeinen osuus Näsijärveä ja Pyhäjärveä yhdistävien koskenrantareittien kokonaisuudessa. Mältinrantaa halkovan rantareitin varrelle on muodostumassa merkittävä kulttuuri- ja matkailukohteiden ketju. Sara Hildénin taidemuseon uudisrakennus on päätetty siirtää Finlaysonin historialliselle tehdasalueelle Finlaysonin palatsin, Tallipihan ja Taidekeskus Mältinrannan tuntumaan, ja Särkänniemen alueelle on puolestaan suunnitteilla muun muassa kylpylähotelli, järvikeskus ja monitoimiareena. Tammerkosken vastarannalla puolestaan kohoavat uudet Tampellan ja Ranta-Tampellan kaupunginosat, ja Mältinrannan ja Ranta-Tampellan yhdistävälle pohjoiselle Näsinsillalle on valmistumassa tänä syksynä puistosilta.

Mältinrannalla merkittävä rooli Tampereen kaupungistumisessa

Mältinrannasta on johdettu vettä kaupunkiin jo 1830-luvulla ja sieltä otettiin vesi myös vuonna 1882 valmistuneeseen Tampereen ensimmäiseen varsinaiseen vesijohtojärjestelmään. Alueen historiasta vedenottopaikkana kertoo yhä vuonna 1931 valmistunut entinen vedenpuhdistuslaitos, jossa nykyään toimii Tampereen Taiteilijaseuran taidekeskus.

Taidekeskuksen lisäksi Mältinrantaa ympäröivään historialliseen kulttuuriympäristöön kuuluvat Wilhelm von Nottbeckin puisto (1848) ja Finlaysonin palatsi (1899), Tallipiha (1800-luku), Tammerkosken ratasilta (1893), Näsilinna (1898) ja Näsinpuisto (1909) sekä Pajasaaren paviljonki (1912).

Mältinrannan kunnostuksen vaiheet ja aikataulu

Mikko Siitonen
Hankekehityspäällikkö
Puhelin:
041 730 3249
Mirjam Larinkari
Erikoissuunnittelija
Puhelin:
040 594 0721

Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/maltinranta.

Päivitetty 21.8.2023