Lapintien kiertoliittymä ja Rongankadun pyörätie

Liikennettä Satakunnankadun, Lapintien ja Rongankadun risteyksessä.
Tampereen keskustassa Rongankadun, Satakunnankadun ja Lapintien risteykseen rakennettiin kiertoliittymä, ja Rongankadulle pyöräilyn pääreitti. Lisäksi Satakunnankadulla ja Rongankadulla saneerattiin vesijohtoa. Työt alkoivat keväällä 2024 ja jatkuivat joulukuulle.

Katutyön urakoitsija on Destia Oy, ja pääset seuraamaan työmaan ajankohtaisia asioita sivulta: 

Lapintien kiertoliittymä avattiin liikenteelle 1.12.2023

Tampereen keskustassa pääsee nyt liikkumaan entistä sujuvammin, sillä rakentamisen ajaksi suljetut Lapintie ja Rongankatu ovat taas kaupunkilaisten käytössä.  Myös Rongankadun pyörätie on avattu käyttöön. Linja-autoliikenne siirtyivät Lapintien ja Rongankadun reiteille. 

Katuja on viimeistelty käyttäjiä varten asentamalla puuttuvia liikenteenohjauslaitteita ja levitetty kulkuväylille väliaikaisia pintoja, jotta työmaa-alueella liikkuminen sekä ajaminen sujuu turvallisesti talvikaudella.

Vuonna 2024

  • Viimeistellään katujen kiveystyöt betoni- ja luonnonkivien osalta
  • Levitetään kaduille ylin päällystekerros
  • Viimeistellään liikennevalotyöt ja liikennevalot asennetaan toimintaan; Rongankadun – Rautatienkadun liittymäalueen kohdalla sekä Lapintien kiertoliittymän pelastuslaitoksen pysäytysvalot
  • Asennetaan loput viherrakenteet eli pensasistutukset ja nurmetukset sekä loput liikenteenohjauslaitteet.
     
Pyöräilijä Rongankadun pyörätiellä keväällä.
Rongankadun uusi pyörätie huhtikuussa 2024.

Rongankadun pyörätie

Rongankadulle on rakennettu uusi pyörätie Rautatienkadun ja Valssipadonraitin välillä.  Rautatienkadun liittymästä alkaen kaksisuuntainen pyörätie kulkee aivan katuviheralueen keskellä, katupuiden reunustamana. Tämä alue on ollut aiemmin lähinnä pysäköintialuetta. Uusi pyörätieosuus on osa seudullista pyöräilyn pääreittiä.

Pellavatehtaankadun risteyksestä lähtien pyörätie kulkee edelleen Rongankadun Koskipuiston puoleisella reunalla ja kääntyy ennen uutta kiertoliittymää kohti Valssipadonraittia ja Patosiltaa. Pyörätien leveys on Rongankadun katuviheralueen keskellä 4 metriä ja Pellavatehtaankadun risteyksestä eteenpäin 3–4 metriä. Pyörätie päällystetään punaisella sävyasfaltilla.

Myös pyörätien ja sitä risteävien katujen liittymiä on kohennettu. Rongankadun alikulun suunnasta pyörätie kulkee Rautatienkadun yli Rongankadulle.  Rautatienkadun risteys on liikennevaloliittymä. Tuomiokirkonkatujen ja Aleksanterinkatujen liittymissä pyöräilijällä on etuajo-oikeus ja autoilijoilla kolmiot. 

Pellavatehtaankadun liittymässä pyöräilijällä on kolmiot, ja pyöräilijä väistää ajoneuvoliikennettä.

Pyöräpysäköintipaikat sijoitetaan pyörätien viereen katuviheralueelle. Niitä on yhteensä 60.

Autojen ja huoltoautojen pysäköintipaikkoja on jalkakäytävien varsilla katuosuudella Pellavatehtaankatu-Tuomiokirkonkatu.  Lisäksi autojen pysäköintipaikkoja  katuviheralueen reunoille. Rongankadun linja-autopysäkit tulivat katuosuudelle Tuomiokirkonkatu – Rautatienkatu. 

Nykyiset katuviheralueen keskellä olevat puut säilytetään katuosuudella Pellavatehtaankatu – Tuomiokirkonkatu. Katuviheralueelle osuudelle Tuomiokirkonkatu – Rautatienkatu istutetaan uusia puita katuremontissa poistettavien tilalle.
 

Auto ja kävelijä Lapintien kiertoliittymässä, hotelli Tammer ja paloasema taustalla.
Lapintien kiertoliittymä huhtikuussa 2024.

Lapintien kiertoliittymä

Lapintien kiertoliittymä korvaa Rongankadun, Satakunnankadun ja Lapintien liikennevaloristeyksen.  Sillä mahdollistetaan turvallisempi ja sujuvampi liikenne. Kiertoliittymän keskelle tulee taideteos.

Kiertoliittymäalue on korotettu, ja kiertoliittymän kaikissa neljässä ajohaarassa on noppakiviset saarekkeet hidastamassa ajonopeuksia. Tulosuunnissa saarekkeiden vieressä on liikennevalot, joilla pysäytetään liikenne kaikilta tulosuunnilta pelastuslaitoksen hälytysajoneuvojen tarpeiden mukaan.

Kiertoliittymän  suojatiet sekä Rongankadun ja Lapintien jalkakäytäväosuudet rakennetaan esteettömiksi. Hotelli Tammerin edustalle on rakennettu uusi kävely-yhteys Rongankadulta Satakunnankadun suojatielle. Hotellin ja keskuspaloaseman edustat päällystetään luonnonkivillä.

Pyöräteitä ei kiertoliittymässä ole, vaan pyöräilijät kääntyvät Rongankadun pyörätieltä Valssipadonraitille ja Satakunnankadun alikululle halutessaan Tampellan ja Lapintien suuntaan.

Urakassa on uusittu Lapintien, Kelloportinkadun ja Palokunnankadun liittymä ja Lapintien osuus tähän liittymään kiertoliittymästä  saakka.
 

Katusuunnitelmat

Lapintien kiertoliittymän katusuunnitelma hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 5.4.2022 ja Rongankadun pyörätien katusuunnitelma 20.4.2022. Alta löytyvät katujärjestelypiirustukset.

Päivitetty 8.5.2024