Lapintien kiertoliittymä ja Rongankadun pyörätie

Liikennettä Satakunnankadun, Lapintien ja Rongankadun risteyksessä.
Tampereen keskustassa Rongankadun, Satakunnankadun ja Lapintien risteykseen rakennetaan kiertoliittymä, ja Rongankadulle rakennetaan pyöräilyn pääreittiä. Lisäksi Satakunnankadulla ja Rongankadulla saneerataan vesijohtoa. Vesihuoltotyöt tehdään ennen kadun pintatöitä. Työt alkoivat pääsiäisen jälkeen ja jatkuvat marraskuulle.

Katutyön urakoitsija on Destia Oy, ja pääset seuraamaan työmaan ajankohtaisia asioita sivulta: 

Liikennejärjestelyt 12.9.2023 asti

Lapintie on suljettu liikenteeltä väliltä Kelloportinkatu–Satakunnankatu:

  • Kiinteistöille ajo sallittu, ei kulkuyhteyttä Satakunnankadulle.
  • Jalankulkijat ja pyöräilijät kulkevat Työnpuiston kautta.

Rongankatu on suljettu liikenteeltä välillä Satakunnankatu–Rautatienkatu:

  • Läpiajo on sallittu Pellavatehtaan-, Aleksanterin- ja Tuomiokirkonkaduilta.
  • Kiinteistöille on kulkuyhteys.
  • Jalankulkijat ja pyöräilijät kulkevat Rongankadun etelä- tai pohjoisreunassa.
Karttakuva liikennejärjestelyistä Lapintien ja Rongankadun ympäristössä.
Lapintien ja Rongankadun liikennejärjestelyt kartalla.
Tuleva pyörätie Rongankadun katuviheralueella havainnekuvassa.
Rongankadun uusi pyörätie havainnekuvassa

Rongankadun pyörätie

Rongankadulle rakennetaan uusi pyörätie Rautatienkadun ja Valssipadonraitin välillä.  Rautatienkadun liittymästä alkaen kaksisuuntainen pyörätie kulkee aivan katuviheralueen keskellä, katupuiden reunustamana. Tämä alue on ollut aiemmin lähinnä pysäköintialuetta. Uusi pyörätieosuus on osa seudullista pyöräilyn pääreittiä.

Pellavatehtaankadun risteyksestä lähtien pyörätie kulkee edelleen Rongankadunn Koskipuiston puoleisella reunalla ja kääntyy ennen uutta kiertoliittymää kohti Valssipadonraittia ja Patosiltaa. Pyörätien leveys on Rongankadun katuviheralueen keskellä 4 metriä ja Pellavatehtaankadun risteyksestä eteenpäin 3–4 metriä. Pyörätie päällystetään punaisella sävyasfaltilla.

Myös pyörätien ja sitä risteävien katujen liittymiä kohennetaan. Rongankadun alikulun suunnasta pyörätie kulkee Rautatienkadun yli Rongankadulle.  Rautatienkadun risteys on liikennevaloliittymä. Tuomiokirkonkatujen ja Aleksanterinkatujen liittymissä pyöräilijällä on etuajo-oikeus ja autoilijoilla kolmiot. 

Pellavatehtaankadun liittymässä pyöräilijällä on kolmiot, ja pyöräilijä väistää ajoneuvoliikennettä.

Pyöräpysäköintipaikat sijoitetaan pyörätien viereen katuviheralueelle. Niitä tulee yhteensä 60.

Autojen ja huoltoautojen pysäköintipaikkoja tulee jalkakäytävien varsille katuosuudelle Pellavatehtaankatu-Tuomiokirkonkatu.  Lisäksi autojen pysäköintipaikkoja tulee katuviheralueen reunoille. Rongankadun linja-autopysäkit tulevat katuosuudelle Tuomiokirkonkatu – Rautatienkatu. 

Nykyiset katuviheralueen keskellä olevat puut säilytetään katuosuudella Pellavatehtaankatu – Tuomiokirkonkatu. Katuviheralueelle osuudelle Tuomiokirkonkatu – Rautatienkatu istutetaan uusia puita katuremontissa poistettavien tilalle.
 

Lapintien kiertoliittymä ylhäältä katsottuna havainnekuvassa.
Lapintien kiertoliittymä havainnekuvassa.

Lapintien kiertoliittymä

Lapintien kiertoliittymä korvaa Rongankadun, Satakunnankadun ja Lapintien liikennevaloristeyksen.  Sillä mahdollistetaan turvallisempi ja sujuvampi liikenne. Kiertoliittymän keskelle tulee taideteos.

Kiertoliittymäalue on korotettu, ja kiertoliittymän kaikissa neljässä ajohaarassa on noppakiviset saarekkeet hidastamassa ajonopeuksia. Tulosuunnissa saarekkeiden vieressä on liikennevalot, joilla pysäytetään liikenne kaikilta tulosuunnilta pelastuslaitoksen hälytysajoneuvojen tarpeiden mukaan.

Kiertoliittymän  suojatiet sekä Rongankadun ja Lapintien jalkakäytäväosuudet rakennetaan esteettömiksi.  Hotelli Tammerin edustalle tulee uusi kävely-yhteys Rongankadulta Satakunnankadun suojatielle.  Hotellin ja keskuspaloaseman edustat päällystetään luonnonkivillä.

Pyöräteitä ei kiertoliittymässä ole, vaan pyöräilijät kääntyvät Rongankadun pyörätieltä Valssipadonraitille ja Satakunnankadun alikululle halutessaan Tampellan ja Lapintien suuntaan.

Lisäksi uusitaan Lapintien, Kelloportinkadun ja Palokunnankadun liittymä ja Lapintien osuus tähän liittymään kiertoliittymästä  saakka.
 

Katusuunnitelmat

Lapintien kiertoliittymän katusuunnitelma hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 5.4.2022 ja Rongankadun pyörätien katusuunnitelma 20.4.2022. Alta löytyvät katujärjestelypiirustukset.

Päivitetty 17.8.2023