Iidesjärven puiston suunnittelu

Iidesjärven ja Nekalantien väliselle ranta-alueelle laaditaan asemakaavaa ja siihen liittyvää puistosuunnitelmaa. Iidesjärvelle ja sen laajemmalle rantavyöhykkeelle, puiston ulkopuolelle, valmistellaan lisäksi luonnonsuojelualueen perustamista ja siihen liittyvää hoito- ja käyttösuunnitelmaa.

Alueen asemakaavoituskohteet

Asemakaava on tullut vireille syksyllä 2020. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 19.11.–10.12.2020. Iidesjärven puiston asemakaavassa tullaan osoittamaan puiston eri alueille pääkäyttötarkoitukset ja tarvittavat suojelumerkinnät. Kaavassa esitetään myös ohjeelliset sijainnit kävelyn ja pyöräilyn yhteyksille ja pysäköinnille. Puiston käyttöön liittyville rakennuksille osoitetaan sijainnit ja rakennusoikeudet.

Hoito- ja käyttösuunnitelma

Iidesjärven alueen hoito- ja käyttösuunnitelman laadinta etenee asemakaavahankkeen rinnalla. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetään puistoa laajemman rantavyöhykkeen reittiverkosto ja hoidon tavoitteet. Sen avulla huolehditaan myös puiston ja luonnonsuojelualueen liittymisestä yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi. Hoito- ja käyttösuunnitelmaan liittyen järjestettiin etätyöpaja 5.5.2021.

Luonnonsuojelu

Iidesjärven vesialueelle ja puiston ulkopuoliselle rantavyöhykkeelle on tavoitteena perustaa luonnonsuojelualue. Tämä tavoite on asetettu Tampereen luonnonsuojeluohjelmassa. Luonnonsuojelualueen perustamiseen tähtääviä valmistelutöitä jatketaan kaavahankkeen ja puistosuunnittelun rinnalla.

Päivitetty 15.6.2022