Avoin opetus ja kurssit

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun aikuiskoulutus tarjoaa laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen. Tredussa voi suorittaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä niiden osia. Opiskella voi omaehtoisesti, oppisopimuksella sekä työvoima- ja maahanmuuttajakoulutuksissa. Koulutustarjonnassa on myös runsaasti lyhytkoulutuksia. Tredussa opiskelee vuosittain yli 9 000 aikuista.

Tampereen seudun työväenopisto

Tampereen kaupungin ylläpitämä Tampereen seudun työväenopisto järjestää koulutusta kielissä, taideaineissa, kädentaidoissa, tietotekniikassa, ihmis- ja yhteiskunnallisissa sekä terveyttä edistävissä aineissa.

Työväenopisto antaa taiteen perusopetusta kuvataiteessa, käsityössä, teatteritaiteessa ja sanataiteessa. Lisäksi opisto järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia, yleisöluentoja ja näyttelyitä sekä tarjoaa Opinverstaassa oppimis- ja lukivaikeuksiin liittyvää henkilökohtaista ohjaus-, tuki- ja neuvontapalvelua. Kurssimuotoista koulutusta järjestetään Tampereella ja Ylöjärvellä.

Työväenopiston osana toimiva Sara Hildén -akatemia järjestää kuvataideopetusta taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan lapsille, nuorille ja aikuisille.

Taiteen perusopetus Tampereella

Tampereella on hyvät mahdollisuudet opiskella ja harrastaa eri taidealoja. Täällä saa tanssin, kuvataiteen, musiikin, teatteritaiteen, käsityön, sanataiteen ja sirkustaiteen perusopetusta. Opetus on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille ja nuorille, mutta osa oppilaitoksista järjestää sitä myös aikuisille.

Muita koulutuksenjärjestäjiä

Emme vastaa kaupungin ulkopuolisten tahojen sivujen sisällöistä.

Päivitetty 14.7.2022