Hyvää työtä!

Ajan hermolla! Kirjoituksia työstä, osaamisesta ja yrittäjyydestä.

Kirjoittaja: Työllisyys- ja kasvupalvelujen asiantuntijat

Monikielinen neuvonta kotoutumisessa – mitä ja miksi?

Tampereen kaupunki pyrkii tukemaan monikielisiä asukkaitaan, edistämään heidän kotoutumistaan, lisäämään heidän toimijuuttaan ja aktiivista osallistumistaan yhteiskuntaan. Tässä blogikirjoituksessa puheenvuoron saavat Mainion palveluohjaajat. He palvelevat muunkielisiä asukkaitamme mitä moninaisimmissa asioissa ilman ajanvarausta, osana International House Tampereen laajaa palvelutarjontaa.
Mainion monimuotoinen henkilökunta. Kymmenen henkilöä rinnakkain.n
Mainion henkilökunta

Tampereen kaupunki on palvellut suomea tai englantia taitamattomia monikielisesti jo 15 vuoden ajan. Miksi? Syitä on monia, kuten on asiakkaiden palveluntarpeitakin. Voisin kuvata kolme syytä, joita yhdistää kotoutumisen, toimijuuden ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen.

Ensimmäinen syy monikielisen neuvonnan tarpeelle liittyy siihen, että eri yhteiskunnat organisoivat palvelunsa hyvin eri tavoin. Jos et hallitse kieltä, et voi oppia toimimaan ajoissa kenties monimutkaisessa byrokraattisessa järjestelmässä. Jos ei ole yhteistä kieltä abstraktin asian hoitamiseksi, et ymmärrä nettisivujen tekstejä eikä linkeistä tai sähköisistä lomakkeista ole apua. Et voi soittaa edes neuvontanumeroon. Englantia ymmärtävänkin voi olla vaikea sisäistää uuden tiedon tulvaa.

Toinen syy liittyy elämänhallintaan, asettautumiseen ja työllisyyteen. Kun saat asiantuntevaa neuvontaa omalla kielelläsi, alat ymmärtää miten asiat liittyvät toisiinsa. Tukien lapsikorotukset, päivähoitomaksujen hoito tai työnhakuvelvoitteen täyttäminen helpottuvat huomattavasti, kun sisäistää, miksi pyydetään  liitteitä, selvityksiä tai kuitteja.

Kolmas ja viimeinen syy johtaa hyvinvointiin ja elinvoimaan. Onnistuneesti kotoutunut, elämänhallintaa kokeva yksilö oppii paremmin, viihtyy seudulla perheineen ja opettaa lapsensakin toimimaan yhteiskunnan toiveiden mukaisesti. Menestys kotoutumisessa ei ole vain kielen oppimista ja työtä, se on onnistumisia, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja aktiivista kansalaisuutta osana suomalaista yhteiskuntaa. Tampereen kaupungin tarjoama yleisneuvonta on merkittävässä roolissa tämän kaiken tukemisessa. Samalla se antaa asiakkaalle mahdollisuuden ottaa omatoimisesti paikkansa yhteiskunnassa.

Palveluohjaajat kertovat

Miten omakielinen neuvonta sitten poikkeaa muiden ohjausta ja informaatiota tarjoavien palvelupisteiden ja ohjaustyötä tekevien ja kotoutumista edistävien yksiköiden roolista? No siten, että me emme tulkkaa emmekä käännä, vaan selitämme, miten yhteiskunta toimii. Näin asiakas saa rohkeutta edistää asiaansa jatkossa itse. Yksi palveluohjaajistamme vertasi työtä vanhaan viisauteen  ”Jos annat miehelle kalan, ruokit hänet päiväksi. Jos opetat hänet kalastamaan, ruokit hänet eliniäksi." Seuraavaksi palveluohjaajat itse kertovat esimerkkejä poikkeuksellisen laaja-alaisesta työstään:

Boris, kiinan kielen palveluohjaaja:
Kun tulin maahanmuuttajana Suomeen, tunsin oloni hämmentyneeksi eri järjestöjen ja eri asioista vastaavien toimijoiden lukumäärästä. Mainion kaltainen palvelu olisi auttanut suuresti, jotta olisin voinut kysyä mitä ikinä halusin tietää asumisesta ja kotoutumisesta Suomessa. Nyt Mainion neuvojana ymmärrän paremmin, mikä arvo on sillä, että olen itse käynyt saman tien.

Inna, Ukraina-projektin ja Mainion työnsuunnittelija:
Mainio on asiakkaan näkökulmasta tärkeä, koska siellä hän voi saada neuvontaa erilaisista asioista yhdessä ja samassa paikassa. Palvelu on asiantuntevaa ja ymmärrettävää ja se tapahtuu turvallisessa ympäristössä.

Natalja, venäjän kielen palveluohjaaja:
Ukrainasta tulleet asiakkaat eivät tienneet olleensa kevytyrittäjiä. He luulivat toimeksiantosopimusta työsopimukseksi. Vastaanotolla alkoi vaikuttaa siltä, että kyse on työperäisestä hyväksikäytöstä. Autoimme asiakasta saamaan apua näihin asioihin erikoistuneilta ammattilaisilta.

Yasser, arabian kielen palveluohjaaja:
Kielitaidoton diabeetikko tuli myöhään perjantai-iltapäivänä pyytämään apua insuliinin loppumiseen. Terveyspalveluissa kukaan ei puhunut hänen kieltään. Saimme avun, ja myöhemmin asiakas tuli hoitamaan perheen muita asioita iloisena siitä, että palvelussa ymmärtää, mitä viranomainen hänelle kertoo.

Natalja, venäjänkielinen palveluohjaaja:
Nainen tuli vastaanotolle vauvan kanssa. Suomalainen puoliso käyttäytyi uhkaavasti juotuaan alkoholia, ja lapset pelkäsivät häntä. Nainen ei tiennyt mitään mahdollisista Kelan tuista, ja hän pelkäsi sekä lastensuojelua että miestään. Mainiosta tehtiin lastensuojeluilmoitus ja sosiaalitoimesta autettiin asunnon ja etuuksien kanssa niin, että nainen ja lapset pääsivät turvaan.

Hanna-Kaisa, selkosuomen neuvoja:
Lähi-idästä paennut nainen tahtoi puhua minulle mieluummin huonolla suomella kuin omalla kielellä miesneuvojalle. Hän oli toistuvasti joutunut hyväksikäytön uhriksi ja haavat olivat auenneet uudestaan, kun hyväksikäyttäjä puhui hänestä jossain somejulkaisussaan. Ohjasin asiakkaan Rikosuhripäivystykseen keskustelemaan ammattilaisten kanssa ja Mainiossa pohdimme, olisiko hänellä mahdollisuuksia saada kansalaisuus läpäisemättä yleistä kielitutkintoa.

Mani, persian kielen palveluohjaaja:
Asiakas tuli Mainioon viime hetkellä, kun työperustainen oleskelulupa oli umpeutumassa. Saimme tarvittavat liitteet ja jatkohakemuksen Enter Finland -verkkopalveluun viime hetkellä, ja Tampereelle asettautunut perhe sai jäädä. Isällä työ asiantuntijana jatkui, ja työnantaja kiitti erikseen, kun sai pitää vaivalla rekrytoidun, perehdytetyn ja koulutetun osaajan.

Mainion valtteja ovat erikoisosaaminen ja ihmiskeskeinen lähestymistapa

Monialaisen yleisneuvonnan lisäksi Mainiossa on panostettu tiettyjen teemojen erityisosaamiseen. Niitä ovat työllisyys, yrittäjyys, antirasismi ja työperusteinen hyväksikäyttö. Kaikki tämä toteutuu yhteistyössä laajojen verkostojen kanssa. Henkilökunnan edellä kertomista esimerkeistä näkee saman, minkä juhlavuoden ulkoinen auditointi meille vahvisti: omakielisen neuvonnan palvelurepertuaari on huomattavan laaja-alainen ja työtahti noin 6000 vuosittaisen käynnin myötä kiivas. Aika ei aina riitä, ja palveluntarve vain kasvaa erilaisten uudistusten keskellä.

Omakohtaisen kokemuksen, jaetun asiantuntijuuden ja osaavan verkoston ansiosta Mainio kehittyy edelleen ihmiskeskeiseen suuntaan. Kotoutumisen alkuvaiheen painottaminen on välttämätöntä, sillä Tampereen kasvusta valtaosa tulee vieraskielisistä. Suunnitelmallinen neuvonta mahdollistaa onnistuneen kotoutumisen ja alueen elinvoiman. Juhlan kunniaksi lainaan vielä Rauhan Nobel-palkinnon saanutta Nelson Mandelaa. Hän sanoi: ”Jos puhut miehelle kielellä, jonka hän ymmärtää, se menee hänen päähänsä. Jos puhut hänelle hänen omalla kielellään, se menee hänen sydämeensä.”

Teksti: Kristina Kemi
Kuvat: Akseli Leppälä
Jaa sosiaalisessa mediassa

Jätä kommentti

Liitä teksti muusta lähteestä näppäinyhdistelmällä CTRL+SHIFT + V.