Hyppää sivuvalikkoon

Yritystontit

Yritystontit Tampereella

Yritystonttia etsivälle Tampere tarjoaa runsaasti vaihtoehtoja eri puolilta kasvavaa kaupunkia. 

Kysy mahdollisuudestamme räätälöidä tontti yrityksen tarkoitukseen sopivaksi. Kehitämme jatkuvasti yrityksille tarjottavia palveluja. Autamme mielellämme oikean yritystontin valinnassa ja eri vaihtoehtojen pohdinnassa. 

Yritystonttimme sijaitsevat eri puolilla kaupunkia. Tämänhetkisen tonttitarjonnan näet alla olevasta kartasta. Klikkaamalla tonttia saat tarkempia tietoja tontista (mm. käyttötarkoitus ja hinnoittelu). 

Vapaat yritystontit ovat vihreällä, varatut sinisellä. Löydät lisätietoa kartan oikeasta reunasta Karttatasot -kohdasta.
 

Tonttien luovutus 

Tampereen kaupungin yritystontteja voi pääsääntöisesti joko ostaa tai vuokrata. Vuosivuokra on 6% tontin luovutushinnasta sidottuna elinkustannusindeksiin.
Osa tonteista on heti valmiita eli luovutettavissa olevia, muodostettuja ja rekisteröityjä tontteja. 

Osa tonteista (tonttialueista) on ns. ohjeellisia tontteja, joiden kokoa ja muotoa voidaan räätälöidä yrityksen tarpeiden mukaan. Ohjeellisen tontin muodostus vaatii tonttijaon, tontin lohkomisen ja tontin rekisteröinnin. 

Yritystontit luovutetaan hakijalle pääsääntöisesti neuvottelumenettelyllä. Luovutuksensaaja kilpailutetaan erityiskohteissa. 

Neuvottelumenettelyllä tapahtuvan tontinluovutuksen osalta tonttien saajien valinnassa kriteereinä ovat elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteuttaminen, hakijoiden yhdenvertainen kohtelu ja tasapuolisuus, rakentamisen nopea aloitus sekä kilpailun edistäminen (mm. tuotantotoimintaan rakennetavat kohteet luovutetaan ensisijaisesti tuotantotoiminnan harjoittajille tai tuotantotoiminnan harjoittajan nimeämälle rakennuksen omistajataholle). 

Edelleen luovutettaviksi tarkoitetut hankekehittäjän toteuttamat toimitilat tulee sijoittaa tonteille, jotka sijaitsevat tarkoituksenmukaisissa paikoissa. Hankekehittäjän toteuttamiin tiloihin sijoittuvat yritykset tulisi lähtökohtaisesti selvittää jo ennen tontinluovutusta. 

Yritystontit voidaan pitää varattuna yritykselle alueen tutkimista ja alustavien suunnitelmien laatimista varten enintään noin neljä kuukautta. Tämän jälkeen tontti tulee varata varauspäätöksellä, jolla tontti voidaan varata enintään yhden vuoden ajaksi kerrallaan. Varausaikana tulee esittää hyväksyttävä suunnitelma rakentamisen toteuttamisesta. 

Tonttien varaukset elävät koko ajan ja varattujen tonttien tilanteesta kannattaa ottaa yhteyttä kiinteistötoimeen.
 

Kaupungin kehittämisrooli yritysalueilla

Tampereen yritysalueiden kehitystä ohjataan yleispiirteisellä tasolla ajantasaisin yleiskaavoin. Lisäksi kehitystyötä ohjaamaan on laadittu kaupungin strategiaan pohjautuvat elinkeinopoliittiset linjaukset.

Tällä hetkellä kantakaupungin vaiheyleiskaavatyön erillisraporttina on laadittu Tampereen elinkeinoalueiden visiotyö, johon voit tutustua alla.

Lisätietoja

Pasi Kamppari
Tonttipäällikkö
Puhelin:
040 779 5615

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/yritystontit

Päivitetty 1.6.2023