Nirvassa parannetaan kevyen liikenteen väyliä

Nirvassa alkaa kesäkuussa Kurssikeskuksenkadun jalkakäytävän ja pyörätien saneeraus. Saneerattava alue on Särkijärvenkadun, Nirvanrinteenkadun ja Vuoreksen puistokadun välillä. Jalkakäytävä ja pyörätie toteutetaan eroteltuna. Myös Särkijärvenkadun pohjoispäähän tehdään eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie. Työt valmistuvat syksyllä 2024.

Kevyen liikenteen väylien parannusten myötä Nirvanpellonkatu katkaistaan moottoriajoneuvoliikenteeltä liikenneturvallisuuden parantamiseksi, asemakaavan mukaisesti. Nykyinen katu kavennetaan eteläpäästä kolme metriä leveäksi kivituhkapintaiseksi puistokäytäväksi.

Jalankulun ja pyöräilyn yhteys Hylliniitynkadulta Hylliniitynreitille katkaistaan. Nykyistä maavallia jatketaan katkaistavan yhteyden kohdalle. Vallin jatko-osaan tulee matalia puu-ja pensasistutuksia.

Väylien pintavedet johdetaan pinnan kallistusten avulla hulevesiverkostoon ja avo-ojiin.

Hanke on saanut rahoitusta liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta. Kävely- ja pyöräilyreittien parantaminen on yksi keino, jolla Tampere pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä.

Ulkoilureitin kulku muuttuu

Suolijärvi – Koivistonkylä -ladun ja ulkoilureitin linjaus muuttuu 460 metrin matkalla Kurssikeskuksenkadun kohdalla. Ulkoilureitin linjauksen muutos on seurausta Kurssikeskuksenkadun uudistuksista.

Ulkoilureitti toteutetaan kuusi metriä leveänä valaistuna murskepintaisena reittinä. Reitillä ylläpidetään talvisin Suolijärvi-Koivistonkylä -latuyhteyttä.

Urakassa uusitaan lisäksi ajoradan päällysteitä Hylliniitynkadulla, Vuoreksen puistokadulla ja Kurssikeskuksenkadulla.
 

Lisätietoja

Olli Halme
Rakennuttajainsinööri
Puhelin:
040 800 4105
Juha Mikkonen
Urakoitsija Turtolan Kaivin Oy:
Puhelin:
040 837 7242
Jaa sosiaalisessa mediassa