Katutilatyöryhmä esittää muutoksia kaupungin yleisten alueiden tilapäisten lupien käsittelyyn ja jatkaa työskentelyään

Pormestarin asettama katutilatyöryhmä esittää väliraportissaan uudistuksia, joiden avulla parannettaisiin yleisten alueiden tilapäisten lupien asiakaslähtöisyyttä ja katutöiden hallintaa, lisättäisiin yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja tehostettaisiin yleisten alueiden käytön valvontaa.

Työryhmä ehdottaa parannuksia erityisesti kaupungin sisäisiin toimintatapoihin. Ensinnä selvitettäisiin yleisten alueiden lupapalveluiden mahdollisuutta palvella asiakkaita yhden luukun periaatteella. Tällä hetkellä lupia myönnetään kahdelta eri palvelualueelta.

Toiseksi olisi pohdittava, onko mahdollista vuokrata katualuetta sopimuksilla viranhaltijapäätösten sijaan. Sopimusperusteisuuden kautta kaupungilla olisi mahdollisuus paremmin hallita esimerkiksi erilaisia katutilaa käyttäviä työmaita, tapahtumia ja terasseja. Myös taksoja toivotaan tarkistettavan niin, että ne kannustaisivat varaamaan mahdollisimman pienen pinta-alan mahdollisimman lyhyeksi ajaksi.

Työryhmä mietti myös, onko mahdollista löytää sellaista talonrakentamisen tapaa, jonka avulla katuja ei tarvitsi sulkea nykyisessä laajuudessa. Toimenpide-ehdotuksina ovat myös katutilan yhteisen suunnittelujärjestelmän kehittäminen ja valvontaresurssin lisääminen katutilavalvontaan luvattomien työmaiden ehkäisemiseksi.  

Joulukuussa 2023 asetettu työryhmä selvitti katutilavalvonnan sekä kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän myöntämien tilapäisten lupien nykytilannetta sekä lupiin liittyviä ongelmia.
-    Haasteena nähdään tällä hetkellä erityisesti se, että katutilaa sekä yleisiä alueita varataan pitkäksi aikaa rakentamiseen, mikä osaltaan hankaloittaa kaupunkilaisten liikkumista. Myös lupaprosesseja on syytä selkeyttää ja muokata asiakaslähtöisemmiksi, sanoo elinvoiman palvelualueen johtaja Pekka Salmi.

Kaupungin näkökulmasta tällä hetkellä haasteita luovat puutteelliset valvontaresurssit, tiedonkulun ongelmat ja sanktiomaksujen puute. 

Katualueen tai muun yleisen alueen varaaminen työmaakäyttöön on luvanvaraista. Tampereella katutilavalvonta myöntää yleisillä alueilla työn tekemiseen tarvittavat katuluvat. Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä puolestaan tekee päätökset katualueille ja muille yleisille alueille sijoittuvista terassialueista ja vuokraa tori- ja terassipaikkoja sekä alueita muun muassa ulkoilmatapahtumia varten.

Työryhmän jäseninä toimivat Pekka Salmi, rakennuttajainsinööri Raija Tevaniemi, katupäällikkö Pasi Halme, katuinsinööri Marko Korpela ja toimitilapäällikkö Niko Suoniemi. Katutilatyöryhmä jatkaa työskentelyään vuoden 2025 helmikuulle saakka.

Lisätiedot:

Johtaja
Pekka Salmi
Elinvoiman palvelualue
puhelin: 050 565 8898
[email protected]

 

Kuvat: Laura Happo
Jaa sosiaalisessa mediassa