Kyselyvastaajat toivoivat Härmälään hidasteita kadun katkaisujen sijaan

Härmälän ja Rantaperkiön alueen liikennettä halutaan rauhoittaa ja liikenneturvallisuutta parantaa pysyvillä liikennejärjestelyiden muutoksilla. Suunnitelmaa on kehitetty eteenpäin keväällä tehdyn asukaskyselyn pohjalta. Nyt ehdotetussa ratkaisussa painottuvat kaduille tulevat hidasteet.
Hidaste Talvitien ja Lentokentänkadun risteyksessä.
Talvitien ja Lentokentänkadun risteykseen rakennettiin korotettu liittymä liikenteen rauhoittamiseksi vuonna 2023.

Toiveita sekä liikenteen rauhoittamisesta että riittävästä sujuvuudesta

Härmälään ja Rantaperkiöön suunnitellaan uusia liikennejärjestelyjä liikenneturvallisuuden lisäämiseksi. Asiaan vaikuttaa myös mahdollinen tuleva raitiotie. Asukkaat pääsivät vaikuttamaan suunnitteluun vastaamalla kyselyyn 26.3.–8.4.2024. Vastaajia oli yhteensä 289, joista 83 % asuu alueella.  

Kyselytulosten mukaan noin 60 % vastaajista koki suunniteltujen katujen katkaisujen ja hidasteiden parantavan alueella kävelyn, pyöräilyn ja koulumatkojen turvallisuutta, alentavan ajonopeuksia ja vähentävän läpiajoliikennettä. Vastaajista 52 % oli kuitenkin sitä mieltä, että suunnitelma ei mahdollista riittävän sujuvaa autoliikennettä.

Karttavastauksissa kaikkia esitettyjä kadun katkaisuja vastustettiin enemmän kuin niitä kannatettiin. Moni oli erityisesti Perkiönkadun ja Talvitien sekä osaa Härmälänkadun katkaisuista vastaan.

Härmälän koulun ympäristön rauhoittamistoimenpiteitä kannatti 61 % vastaajista. Talvitien päiväkodin ja koulun ympäristön muutoksia, joihin sisältyi useita katujen katkaisuja, kannatti puolestaan 44 % vastaajista. Valtaosa vastaajista kannatti uusia jalkakäytäviä ja pyöräteitä.  

Kyselyn pohjalta merkittäviä muutoksia suunnitelmaan

Kyselytulosten pohjalta päädyttiin malliin, jossa katujen katkaisuja olisi vähemmän ja hidasteita enemmän. Härmälän alueen sisällä esitetään katkaistavaksi ajoneuvoliikenteeltä vain kaksi katua: Antinkatu Härmälän kirkon kohdaltadalta sekä Härmälänkatu Tuomaankadun ja Timonkadun välistä. Molemmat katkaisut sijaitsevat koulujen lähistöllä. Lisäksi raitiotien myötä Nuolialantien liittymiä tullaan sulkemaan sekä muuttamaan suuntaisliittymiksi, joista saa kääntyä vain oikealle. Uusia hidasteita on esitetty puolestaan kahdeksaan kohtaan.  

Koulureiteille etenkin Härmälän koulun lähistölle suunnitellaan uusia jalkakäytäviä. Lisäksi tarkastellaan, olisiko olemassa olevia jalkakäytäviä mahdollista leventää. Naistenmatkantien liikenneympyrän ja Vähäjärvenpolun välille esitetään uutta jalankulun ja pyöräilyn väylää.  

Tervetuloa keskustelemaan suunnittelun etenemisestä

Muokattuun suunnitelmaan pääsee tutustumaan ratikan suunnittelupäivystyksen yhteydessä 17.6.2024 Partolan Prismalla klo 15–18 . Tervetuloa mukaan kyselemään ja keskustelemaan tulevista muutoksista liikenteeseen! Voit pistäytyä paikalle itsellesi sopivana hetkenä.  

Muutosten toteutuminen

Kaikki toimenpiteet eli muun muassa katkaisut, hidasteet ja jalkakäytävät ovat vielä ehdotuksia. Seuraavaksi lähdetään tekemään tarkempaa suunnittelua ja selvittämään käytännön toteutusmahdollisuuksia. Suurimmista muutoksista kuten jalkakäytävistä tai muutoksista ajorataan tullaan laatimaan katusuunnitelmat, jotka asetetaan virallisesti nähtäville ja niistä on mahdollista tehdä muistutuksia.

Kun suunnitelmat saadaan valmiiksi, toteutuu muutoksia vähitellen. Kaikki uudet liikennejärjestelyt eivät siis tule samanaikaisesti käyttöön, vaan osa toteutuu esimerkiksi ratikan rakentamisen myötä ja toiset puolestaan katujen perusparannusten yhteydessä. Kokonaisuuden toteutumisessa voi kului useita vuosia.

Suunnitelmaehdotus Härmälän ja Rantaperkiön liikenteen rauhoittamiseksi.
Härmälään ja Rantaperkiöön ehdotetut liikenteen rauhoittamistoimet kartalla. Klikkaa kartta näkymään kokonaan.

Lisätietoja

Katja Seimelä
Liikenneinsinööri
Puhelin:
040 149 3684
Teksti: Laura Lettenmeier
Kuvat: Jukka Salminen
Jaa sosiaalisessa mediassa