Hervannanrinteen yleissuunnitelma hyväksyttiin

Hervannan kaupunginosassa sijaitsevan Hervannanrinteen alueen yleissuunnitelma hyväksyttiin Tampereen yhdyskuntalautakunnassa 28.5.2024. Suunnittelualue on entinen laskettelumäki, jossa on kolme avointa rinnettä sekä metsäsaarekkeita. Aluetta kehitetään ulkoilu- ja virkistyskäyttöön ja luontoarvoiltaan monipuolisemmaksi. Suunnitelmissa on muun muassa maastopyöräilyreittejä, ulkokuntoilusali ja pulkkamäki.
Havainnekuva Hervannanmäen huipulta, jossa näkyy nuotiopaikka, pöytiä ja tuoleja.
Havainnekuva näköalapaikalta. Kuva: Sitowise

Voimassa olevassa asemakaavassa suunnittelualue on hiihtourheilulle varattua aluetta Suunnittelualue rajautuu länsireunassa mäkihyppyalueeseen, etelässä Hepolamminkatuun ja idässä Turtolankatuun. Alueen pohjoispuolella sijaitsee Lukonmäen pientaloalue. Mäen alaosassa kulkee huoltoyhteys hyppyrimäelle sekä liittyvä polku itä-länsisuuntaiselle ulkoilu- ja hiihtoreitille.

Luonnoksen huhtikuisen nähtävillä olon aikana tulleissa palautteissa esitettiin kiitoksia sekä ehdotuksia pyöräreittien tarkennuksiin ja toiveita vapaalaskemisesta/freestyle-lautailusta. Yhdessä palautteessa toivottiin pienille lapsille suunnattuja toimintoja. Palautteissa kommentoidut asiat tarkentuvat jatkosuunnittelussa.

Kuntoportaat tulossa

Nykyinen mäessä kulkeva polku kunnostetaan kävelijöille. Rinteisiin rakennetaan valaistut kuntoportaat sekä varataan maastopyöräilyyn soveltuvia polkumaisia reittejä. Virkistysmäen reitistö on suunniteltu erityisesti maastopyöräilyä ajatellen. Alaosaan toteutetaan ulkokuntosali.

Mäen laelle sijoitetaan näköalatasanteelle penkkejä. Alarinteessä on mahdollisuus laskea pulkkamäkeä. Pysäköintialueen järjestelyä parannetaan ja paikkoja lisätään, ja sisääntuloalueen valaistusta uusitaan.

Maisemallisesti mäen avoimet ja metsäiset osat säilyvät ja niiden kasvillisuutta kehitetään. Suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan kestävän ympäristörakentamisen periaatteita liittyen massojen hallintaan, hulevesien hallintaan, kasvillisuuteen ja rakenteiden toteutukseen.

Rinteen alaosassa putkitettu oja avataan loivaksi hulevesipainanteeksi. Kasvillisuuden ja sen hoidon tavoitteena on kaupunkiluonnon monipuolistaminen. Lahokaviosammalhavainnot ja vieraslajit on huomioitu suunnittelussa. Liito-oravayhteyksiä tuetaan puuistutuksin.

Jatkosuunnittelussa sovitaan erikseen maastopyöräilyn rakenteista ja niiden ylläpidosta esimerkiksi pyöräilyseuran kanssa. Yleissuunnitelmassa esitetyt reitit, kasvillisuus, välineet sekä kalusteet ovat ohjeellisia ja ne tarkentuvat rakennussuunnittelun aikana.

Hervannanrinteen kustannusarvio on noin 595 000 euroa. Toiminnallisten alueiden (kuntosali, kuntoportaat, näköalapaikka) osuus kustannusarviosta on noin 300 000 euroa. Rakentaminen aloitetaan 2024 ja toteutetaan vaiheittain seuraavina vuosina.

Lisätietoja

Mikko Nurminen
Esittelijä Kaupunkiympäristön palvelualue Johtaja
Puhelin:
040 801 2665
Milja Nuuttila
Erikoissuunnittelija
Puhelin:
050 413 1911
Marika Viinanen
Suunnittelupäällikkö
Puhelin:
040 658 6364
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa