Tampere lisää tumppiroskisten määrää yleisillä alueilla

Tampere lisää tupakantumpeille tarkoitettujen roskistensa määrää. Vuoteen 2026 mennessä tumppiroskiksia on kuntien yleisillä alueilla oltava yksi 300 asukasta kohden. Taustalla on tähän velvoittava EU:n kertakäyttömuovidirektiivi eli SUP-direktiivi ja tietysti tumppien haitallisuus luonnossa.
Roskasäiliö, jonka kyljessä pienempi, putkimainen säiliö.
Tällaisiin roskiksiin tumpit tulee laittaa.

SUP-direktiivillä vähennetään SUP-tuotteiden eli kertakäyttöisten muovituotteiden ympäristövaikutuksia. SUP-tuotteita ovat tupakantumppien lisäksi syömävalmiin ruuan yhden annoksen pakkaukset ja kääreet, korkeintaan kolmen litran juomapakkaukset, juomamukit, kevyet kantokassit, esikosteutetut kosteuspyyhkeet, ilmapallot ja muovia sisältävät kalastustuotteet.

Vaikka kaikki SUP-tuotteet ovat luontoon jäädessään haitallisia, ovat tupakantumpit erityinen riesa. Esimerkiksi kaikista rannoilta kerätyistä roskista 60 prosenttia on tumppeja. Ne eivät hajoa biologisesti, vaan niistä jää jäljelle mikromuovihiukkasia.

Neljä miljardia tumppia kuuluvat roskiksiin, eivät luontoon

Suomessa ympäristöön päätyy vuosittain peräti neljä miljardia tupakantumppia, joista suurinta osaa ei nykyisillä siivousmenetelmillä saada korjatuksi. Tumppiroskisten lisääminen ja kuluttajien neuvonta ovat tehokkain tapa luontoon päätyvien tumppien vähentämiseksi.

Tämän vuoden alusta tumppiroskiksia on jätelain mukaan oltava kunnissa yksi 900 asukasta kohden, ensi vuonna yksi 600 asukasta ja vuoden 2026 alusta siis yksi kolmeasataa asukasta kohden. Tänä vuonna roskisten määrä tullaan Tampereella lisäämään 430:aan ja ensi vuoden lopulla niitä pitäisi olla jo vähintään 850, nykyisen väestömäärän mukaan laskettuna.

Työt aloitetaan keväällä. Roskiksia tullaan lisäämään pitkin kesää ja asetusten tiukentuessa myös ensi vuonna.

Tumppiroskis on erilainen roskis

Tumppiroskiksiksi eivät käy mitkä tahansa viritykset. Yleisroska-astiat eivät kelpaa, vaan roskisten pitää olla erityisesti tumpeille suunnitellut. Sellaisiahan näkee käytössä jo yleisesti. Suurin osa uusista tumppiroskiksista kiinnitetään jo olemassa olevien tavallisten roskisten kylkeen. 

Laissa määriteltyyn roskisten lukumäärään lasketaan vain sellaiset tumppiroskikset, jotka ovat yleisölle avoimissa paikoissa. Esimerkiksi kiinteistöjen tai virastojen omia ei lasketa mukaan. Roskiksia lisätään esimerkiksi joukkoliikennepysäkeille, kaupunkien pääväylille, puistoihin, aukioille, toreille, kävelykaduille ja satamiin, joista maahan heitettyjä tumppeja löytyy eniten.

SUP-tuotteiden tuottajien on korvattava kunnille niiden siivoamisesta aiheutuvat todelliset kulut. Lisäksi kunnat saavat erilliskorvauksen tumppiroskisinvestoinneista ely-keskukselta, joka puolestaan laskuttaa ne tupakantuottajilta.
 

Lisätietoja

Lassi Jokinen
Kunnossapitoinsinööri
Puhelin:
040 131 9079
Teksti: Ismo Lehtonen
Kuvat: Laura Happo
Jaa sosiaalisessa mediassa