Kompostirobotti Kosti vauhdittaa kompostointi-ilmoitusten käsittelyä

Jätelainsäädännön uudistuksen seurauksena kompostointiin liittyvä ilmoitusvelvollisuus on aiheuttanut jätehuollossa ruuhkaa. Tampereen kaupungin jätehuollon yksikkö on nyt ottanut käyttöön ohjelmistorobotin, joka hoitaa kompostointi-ilmoitusten käsittelyä aamusta iltaan. Kuntalaisille tämä näkyy nopeampana palveluna.
Kaksi henkilöä istuu pöydän ääressä tietokoneen kanssa ja katsovat hymyillen kameraan.
Minna Tjäderhane ja Anu Toppila ovat molemmat innostuneita Kostin mahdollisuuksista kehittää jätehuollon prosesseja entistäkin paremmiksi.

Tampereen kaupungin jätehuollon yksikössä työskentelee ohjelmistorobotti nimeltä Kosti-kompostirobotti. Ohjelmistorobotti on ohjelmisto, joka suorittaa itsenäisesti sille tarkkaan määriteltyä tehtävää.

Kosti työskentelee Facta Jätehuolto -asianhallintajärjestelmässä ja tekee ilmoituskäsittelyä. Kompostirobotin työnkulkuun kuuluu rutiininomaisten ilmoitusten tarkastamista ja vastauskirjeen laatimista asiakkaalle, minkä jälkeen se lähettää asiakkaalle kirjeen Suomi.fi-viestillä. Käsittelyn ulkopuolelle jäävät ilmoitukset ja sen käsittelyssä havaitut virhetapaukset Kosti ohjaa henkilökunnan tehtäväksi.

Jätelainsäädännön muutos lisäsi yksikön tehtäviä

Jätteen haltijan on tehtävä viiden vuoden välein kompostointi-ilmoitus kunnan jätehuoltoviranomaiselle, jos kiinteistöllä kompostoidaan biojätettä. Vuodesta 2022 alkaen ilmoituksia on tehty jo yli 19 200 kappaletta.

– Olimme pulassa lainsäädännön muutoksen takia tulleiden ilmoitusten kanssa, eivätkä henkilöstön resurssit riittäneet. Meille tuli ilmoituksia 10 kuukauden aikana sen verran mitä meille on tullut niitä 10 vuoden aikana yhteensä, jätehuoltopäällikkö Anu Toppila kertoo.

Ilmoituksien käsittely, vastauskirjeen laatiminen ja lähettäminen asiakkaalle olivat rutiininomaista, toistuvaa työtä, johon kului merkittävä määrä henkilöstön resursseja. Tämä sai pohtimaan vaihtoehtoisia ratkaisuja ilmoitusten käsittelemiselle.
Tammikuussa 2023 syntyi idea ilmoituskäsittelyn automatisoinnista.

– Tietohallinnosta ehdotettiin automatisointiratkaisua, jota oli hyödynnetty myös Lahden seudulla kompostointi-ilmoituksissa, Toppila kuvailee.

Kehitystyö käynnistyi keväällä 2023 yhdessä kaupungin tietohallinnon ja Digian kanssa. Kosti-kompostirobotti otettiin käyttöön huhtikuussa 2023.

– Meillä olisi mennyt ilmoitusten käsittelemiseen 2,5 vuotta ilman Kostia tai vaihtoehtoisesti henkilöstöä olisi pitänyt palkata vähintään kaksinkertainen määrä, Toppila kertoo.

Kosti on tähän mennessä käsitellyt onnistuneesti yli 13 400 ilmoitusta ja se on tehnyt yksikön henkilöstön puolesta noin 600 tunnin edestä töitä. Yksikön henkilöstö on käsitellyt samassa ajassa reilut 5 500 ilmoitusta muiden töiden ohella.

– Harva ihminen pystyy maanantaista lauantaihin tekemään kello 06–02 töitä ilman taukoja, mutta Kosti pystyy. Tällä tavalla asiantuntijat ovat pystyneet keskittymään asiantuntijuutta vaativiin tehtäviin ja rutiininomaiset tapaukset on pystytty ohjaamaan robotille, jätehuoltosuunnittelija Minna Tjäderhane kuvailee.

Kosti onkin vapauttanut yksikön resursseja epäselvien ilmoitusten läpikäymiseen ja asiakasneuvontaan sekä parantanut samalla asiakaskokemusta. Kuntalaisille palvelu on näkynyt muun muassa palvelun nopeutumisena.

– Kun oli kyse uudesta lainsäädännöllisestä velvoitteesta, asiakkaat tarvitsivat neuvontaa ja ohjausta. Vaikka asiakasneuvonnan tarve lisääntyi, pystyimme vapauttamaan myös resursseja siihen, Toppila iloitsee.

Helppo ja ketterä prosessi

Jätehuollon työyhteisössä Kosti on otettu hyvin vastaan, vaikka aluksi heillä oli ennakkoluuloja ohjelmistorobottia kohtaan.

– Suhtauduimme ensin ennakkoluuloisesti siihen, voiko viranomaistyötä tukea robotti. Väärässä olimme ja hyödyt ovat olleet valtavat. Kosti on yksi käyttäjä järjestelmässä kuten kuka tahansa meistä, Toppila kertoo omista ennakkoluuloistaan.

Onnistunut ja ketterä prosessi sekä positiivinen yhteistyö on saanut jätehuollon työyhteisön miettimään omaa päivittäistä työtä ja tapaa tehdä työtä myös automatisoinnin näkökulmasta. Toppila ja Tjäderhane ovat molemmat innostuneita Kostin tehokkuudesta ja sen mahdollisuuksista kehittää jätehuollon prosesseja entistäkin paremmiksi.

– On hienoa nähdä, kuinka teknologia ja ohjelmistorobotit voivat tukea ihmisiä päivittäisessä työssä. Kosti-kompostirobotti on loistava esimerkki siitä, miten älykkäät järjestelmät voivat tehostaa toimintaa ja vapauttaa aikaa tärkeämpiin tehtäviin, Tjäderhane summaa.

Teksti: Emilia Narmio
Kuvat: Emilia Narmio
Jaa sosiaalisessa mediassa