Tapahtuma- ja kulttuurialan toimijoiden tyytyväisyys Tampereeseen on kasvussa

Tampereen kaupunki toteutti syksyllä 2023 tapahtuma- ja kulttuurialan kyselyn alojen toimijoille. Kyselyn tulokset osoittavat, että Tampere pärjää hyvin alan toimijoiden tyytyväisyyskyselyssä, mutta vastaukset kertovat myös tuen tarpeesta erityisesti tilatarjonnan puolella.
Tanssijoita lavalla vaaleat maskit silmillään.
Kyselyjen järjestäminen auttaa kuntaa tunnistamaan kulttuurialan tukitarpeita.

Elämystalouden tukeminen on yksi Tampereen kaupungin kärkitavoitteita. Tavoitteiden seurannan tueksi toteutetaan Tampereen kaupungin tapahtuma- ja kulttuuribarometri, jonka Tampereen kaupunki järjesti kyselyn tapahtuma- ja kulttuurialan tekijöille. Kyselyn avulla kartoitettiin maakunnassa toimivien tapahtumajärjestäjien, yhdistysten ja luovien alojen toimijoiden toimintaedellytyksiä, kehittämistarpeita ja tyytyväisyyttä kuntien tarjoamiin palveluihin.  

Kyselyyn osallistui 143 vastaajaa. Kysely toteutettiin myös vuonna 2022, joten barometri tarjoaa vertailupohjaa luovien alojen tilanteen kehityssuunnasta Tampereen seudulla.

–  Tampereella tehdään nyt paljon työtä tapahtumajärjestämisen sujuvoittamiseksi ja luovien alojen tukemiseksi. On tärkeää seurata säännöllisesti toimijakentän tyytyväisyyttä ja tarpeita, toteaa Tampereen kaupungilla kehittämispäällikkönä työskentelevä Jaakko Laurila.

Kyselyn keskeisenä positiivisena tuloksena voidaan pitää tyytyväisyysvertailua edeltävään vuoteen verrattuna, joka osoitti alueen kulttuuri- ja tapahtumatoimijoiden tyytyväisyyden olevan hienoisessa kasvusuunnassa. Toimijat kokevat verkostojen vahvistuneen viimeisen vuoden aikana, mitä kaupunki on aktiivisesti tukenut muun muassa kokoamalla yhteen luovien alojen verkostoja.  

Kyselyjen järjestäminen auttaa kuntaa tunnistamaan kulttuurialan tukitarpeita

Kyselyn tulokset ovat kaupungille arvokas apuväline luovien alojen tukitoimenpiteiden suunnittelussa. Vaikka vastaukset kertovat positiivisesta kehityssuunnasta, löytyy vastauksista selkeitä alueita, joilla kulttuuri- ja tapahtumatoimijat kaipaavat kunnan tukea. Esimerkiksi kulttuurialan työ- ja harjoitustilojen puute vaivaa toimijakenttää ja tyytyväisyys tilojen tarjontaan oli laskenut vuosivertailussa.  

–  Tila-asiat ovat olleet pitkään tapetilla ja kehittämistyö ei ole vielä konkretisoitunut kulttuuri- ja tapahtuma-ammattilaisten arjessa, mutta eri hankkeiden edetessä tilanteeseen saadaan toivottavasti helpotusta, Laurila kertoo.

Yleinen tyytyväisyys Tampereesta luovien alojen toimintaympäristönä oli selkeästi parempi muihin kuntiin verrattuna, vaikka tilatarjonnassa Tampere jäikin jälkeen.  

Osaamisen ja oman toiminnan kehittämisen aihealueella selvitettiin vastaajien kokemusta muun muassa rahoituksen hakemiseen, hallinnolliseen osaamiseen ja lupa-asioihin liittyvästä osaamisesta ja tuesta. Esimerkiksi lisätukea hallinnolliseen osaamisen vahvistamiseen toivoi 43 prosenttia vastaajista.  

Kulttuuribarometrikyselyn paras hyöty tulee esiin vasta useampien vuosien ja mittauskertojen jälkeen, jolloin vuositasoista vertailudataa on saatavilla enemmän. Kysely järjestetään jälleen myöhemmin vuonna 2024, minkä jälkeen kysely järjestetään joka toinen vuosi. 

Lisätietoja

Jaakko Laurila
Puhelin:
044 430 9014
Teksti: Elina Uusitalo
Kuvat: Kari Savolainen
Jaa sosiaalisessa mediassa