Puutarhatöitä, sopan jakamista ja opastamista urheilutapahtumissa – vapaaehtoisena autat koko yhteisöä

Vapaaehtoistoiminta on palkitsevaa: auttamalla muita saa itsekin hyvän olon. Tampereella on paljon mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisena. Yhdistysten lisäksi myös Tampereen kaupunki tarjoaa erilaisia tehtäviä. Niihin voi lähteä mukaan oman elämäntilanteen mukaan joko satunnaisesti tai säännöllisesti.

Vapaaehtoistoiminta on hyvä tapa vaikuttaa myönteisesti koko yhteisöön. Se on keino osallistua ja vaikuttaa asioihin, lisätä koko yhteisön hyvinvointia ja yhteenkuuluvuutta sekä edistää kansalaisvaikuttamista.

– Vapaaehtoistoiminnasta saa paljon itsellekin. Se virkistää, antaa uudenlaisia kokemuksia ja mahdollisuuden oppia uusia taitoja sekä saada uusia ystäviä ja tuttavia. Lyhyesti sanottuna muiden hyväksi toimiminen lisää omaa hyvinvointia, sanoo suunnittelija Tiina Santala Tampereen kaupungilta.

Vapaaehtoistoiminnalla tarkoitetaan palkatonta, vapaasta tahdosta tehtävää toimintaa, jolla autetaan toisia ihmisiä tai yhteisöä. Se ei korvaa ammattilaisten tekemää työtä, vaan tuo siihen omanlaisensa arvokkaan lisän.

– Vapaaehtoistoimintaa kannattaa kokeilla, jos se kiinnostaa. Tehtävissä pärjää kyllä, sillä mitään erityistaitoja ei edellytetä. Kaikki saavat tehtäviinsä perehdytyksen, suunnittelija Santala kannustaa.  

Vapaaehtoistoimintaa Tampereella

Tampereella on lukuisia vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia. Monet yhdistykset ja järjestöt etsivät jatkuvasti vapaaehtoisia, jotka haluavat auttaa esimerkiksi toimimalla ikäihmisten arjen tukena, ulkomaalaistaustaisen kielenoppijan juttelukaverina tai apuvoimina talkoissa. Erilaisia vapaaehtoistoiminnan muotoja voi etsiä järjestöjen omalta Lähellä.fi-verkkosivulta.

Myös Tampereen kaupunki tarjoaa erilaisia vapaaehtoistoiminnan tapoja. Niitä on koottu Ryhdy vapaaehtoiseksi -sivulle.

– Monet tehtävistä sopivat niille, joiden on helppoa ja luontevaa kohdata uusia ihmisiä. Tehtäviä on kuitenkin niille, jotka viihtyvät paremmin itsekseen tai pienissä ryhmissä, Santala kertoo.  

Toimintaan voi sitoutua oman elämäntilanteen mukaisesti joko pidemmäksi tai lyhyemmäksi ajaksi. Lyhyimmillään tehtävät voivat kestää yhden tai kaksi tuntia.

– Kesällä voi tulla mukaan pieneksi hetkeksi esimerkiksi lasten ja nuorten puistoruokailutapahtumiin, joissa pääsee järjestämään ja siistimään paikkoja, keräämään palautetta osallistujilta sekä jakamaan ruokaa, Santala sanoo.

Myös suurtapahtumissa tarvitaan runsaasti lyhytaikaista talkooapua tapahtumien valmistelu- ja purkuvaiheessa sekä monenlaisissa tehtävissä varsinaisen tilaisuuden aikana.  

– Jos pystyy sitoutumaan pidempiaikaisesti, voi lähteä mukaan esimerkiksi Tampereen luotsitoimintaan. Luotsit ovat vapaaehtoisia, jotka lähtevät seuraksi erilaisiin elämyksiin. Kulttuuri-, liikunta- ja ympäristöluotsin perehdytyksen saaneet lähtevät pyydettäessä mukaan esimerkiksi museoon tai taidenäyttelyihin, kävelylenkille tai kaupungin kuntosaleille sekä lintubongausretkille ja muutenkin ihmettelemään luontoa, suunnittelija Tiina Santala kertoo.

Uusin vapaaehtoistoiminnan muoto alkoi viime syksynä: Hatanpään arboretumin ystävät.  

Arboretumin ystävät ovat vapaaehtoisia, jotka toimivat Hatanpään puistoalueesta vastaavien ammattilaisten kumppanina. He järjestävät erilaisia tapahtumia, joissa kuka tahansa pääsee tekemään puutarhatöitä kuten haravointia, kukkasipulien istutusta tai risujen keräämistä.

– Ystävänpäiväviikolla tämä vapaaehtoisten ryhmä toteuttaa Hatanpään puistoalueella Tule ja koe Arboretum talvella -tapahtuman, jossa pääsee muun muassa luistelemaan, laskettelemaan sekä tunnistamaan talviasuisia kasveja, Tiina Santala kertoo. 

Teksti: Johanna Kurela
Kuvat: Laura Happo / Tampereen kaupunki
Jaa sosiaalisessa mediassa