Yleisötilaisuus Nuolialantien raitiotien asemakaavamuutoksesta 7.2. kello 16.30 Kuuselakeskuksessa

Nuolialantien asemakaavamuutoksessa Rantaperkiön ja Härmälän alueella on tavoitteena mahdollistaa raitiotien rakentaminen. Valmisteluvaiheessa ja 15.2.2024 saakka nähtävillä olevaa muutosta koskeva yleisötilaisuus on Kuuselakeskuksessa kaava-alueen tuntumassa keskiviikkona 7.2.2024 kello 16.30–19.00 (osoite Nuolialantie 46).

Suunnittelualue sijaitsee Rantaperkiön ja Härmälän kaupunginosissa noin kolme kilometriä kaupungin keskustasta etelään. Noin 3,5 hehtaarin kaava-alueeseen kuuluu noin 800 metriä Nuolialantietä Lentokentänkadun ja Metsolankadun välillä sekä eräitä kadun reunalla sijaitsevia puistoalueita. Alue on osa maakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä.

Nuolialantie on vilkkaasti liikennöity kokoojakatu Hatanpään valtatien ja Partolan välillä sekä pyöräilyverkoston seudullinen pääreitti ja pyöräilyn laatukäytävä. Kadulla on omakotitalojen tonttiliittymiä.

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa raitiotien rakentaminen Nuolialantielle, huomioimalla sen aiheuttamat muutokset katutilan tarpeessa, poikkileikkauksessa ja liittymissä, mahdollistaen Nuolialantien eteläpuolen nykyisen yhdistetyn jalankulku- ja polkupyöräväylän kehittäminen erotelluksi.

Asemakaavaluonnoksessa levennetään katualuetta. Kaavaratkaisu edellyttää Nuolialantien eteläpuolisten puistoalueiden muutosta katualueeksi, mikä vähentää puistoalueiden määrää. Tästä syytä asemakaavakartassa edellytetään vehreän ympäristön istuttamista katualueelle, jotta alueelle ominainen puustoinen ympäristö säilyy. Tavoitteena on säilyttää tai korvata katupuita mahdollisimman paljon.

Suunnittelun lähtökohdat ja jatkotyö

Alueen asemakaavoituksen lähtökohtana on suunnittelua ohjaava yleiskaava sekä Pirkkala-Linnainmaa-raitiotien hankesuunnitelma, johon sisältyy Nuolialantien rataosuus ja joka hyväksyttiin 24.4.2023 Tampereen ja Pirkkalan valtuustoissa.

Hankesuunnitelmassa laadittiin alustava katusuunnitelmaluonnos raitiotieradan sisältävästä Nuolialantiestä. Asemakaavan muutos tehdään tarkemman katusuunnittelun pohjaksi.

Tampereen Ratikan Pirkkala-Linnainmaa -allianssi tekee tarkennetut katusuunnitelmaluonnokset ja niitä esitellään useissa yleisö- ja sidosryhmätilaisuuksissa kevään aikana. Katusuunnitelmaluonnokset julkaistaan keväällä myös hankkeen nettisivuilla ja niistä voi jättää kommentteja jatkosuunnittelua varten.

Yleisötilaisuus ja mielipiteet

Kuuselakeskuksessa osoitteessa Nuolialantie 46 pidettävässä yleisötilaisuudessa kerrotaan tarkemmin suunnittelusta ja on mahdollisuus keskustella nähtävillä olevista aineistoista suunnittelijoiden kanssa.

Suunnitelmiin liittyvät alustukset pidetään kello 17. Voit tulla käymään tilaisuudessa itsellesi sopivan hetken verran. Tilaisuudessa on paikalla asemakaavan ja raitiotien suunnittelijoita.

Mielipiteen kaavan valmisteluvaiheen aineistoista voi toimittaa nähtävillä olon aikana eli 15.2.2024 mennessä kaupungin kirjaamoon. Mielipide voi olla vapaamuotoinen.

Asemakaavan aineistoihin voi tutustua kaupungin verkkosivuilla tai Tampereen palvelupisteessä. Asemakaavan verkkosivulla on asemakaavaluonnos selostuksineen, päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä raportti aiemmin saadusta palautteesta ja annetuista vastauksista.

Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa