Lielahdessa ja Hiedanrannassa tänä vuonna mittavia katutöitä Paasikiventien ja Enqvistinkadun risteysalueella

Infra- ja katutyöt Lielahdessa ja Hiedanrannassa aiheuttavat mittavia liikennejärjestelyjä vuoden 2024 aikana Paasikiventien ja Enqvistinkadun risteysalueella. Risteysaluetta uudistetaan palvelemaan Hiedanrannan rakentamista ja liikennettä tulevalle Hiedanrannan raitiotiepysäkille. Paasikiventien liittymä siirretään 80 metriä Tampereen keskustan suuntaan. Paasikiventien ylittävä entinen ratasilta puretaan liittymän uudistuksen tieltä.
Bussi ajamassa keskustaan päin Hiedanrantaan johtavan kävely- ja pyöräsillan alta.
Kävely- ja pyöräväylänä toiminut entinen ratasilta puretaan kesän aikana.

Paasikiventien ylittävä kävely- ja pyöräsilta poistuu käytöstä 29.1.2024

Paasikiventien vanhaa ratasiltaa ylittävä Hiedanrantaan kulkeva väliaikainen kävely- ja pyörätie poistuu käytöstä maanantaina 29.1.2024.  Hiedanrannan suuntaan on avattu vuoden 2023 lopussa reitti Paasikiventien alikulkutunnelista Hiedanraitin kautta.  

Silta puretaan kesän aikana – Paasikiventielle rakennetaan työnaikaiset väylät

Reitti suljetaan, koska entinen ratasilta puretaan kesän aikana. Sillan pohjoispää puretaan jo helmikuussa. Tammikuusta alkaen Tampereen Infra rakentaa koko sillan purku-urakkaa varten Paasikiventielle työnaikaiset kaistat autoliikenteelle ja tien eteläpuolelle, harjun päälle, työnaikaisen kävely- ja pyörätien.  Koko sillan purkutyö alkaa toukokuussa. Silta ei ole ollut junaliikenteen käytössä vuosiin, vaan se on toiminut Hiedanrannan rakennustöiden aikana kävely- ja pyöräilysiltana.

Uusi liittymä katuineen sekä ratikka- ja bussiliikenteen vaihtopysäkki

Helmikuussa alkavassa urakassa rakennetaan Paasikiventien ja Enqvistinkadun uusi liittymä ja kääntymiskaista Paasikiventieltä Ylöjärven suunnasta Enqvistinkadulle kääntyville. Urakassa rakennetaan myös Enqvistinkadun jatke, Hiedanrannan kunnallistekniikkaa ja vuonna 2023 perustettu Possiojankatu raitiotieterminaalialueineen valmiiksi.  Hiedanrantaan Possiojanjadun varteen tulee bussi- ja raitioliikenteen vaihtopysäkki ja sen viereen väliaikainen autojen liityntäpysäköintialue.

Enqvistinkadun ja Possiojankadun pohjoisreunaan rakennetaan jalkakäytävä ja pyörätie osaksi seudullista pääreittiä, joka liittyy Näsisaareen rakennettavaan väylään.

Liikennejärjestelyt muuttuvat töiden edetessä

Enqvistinkadulla ja sen ympäristössä on jo rakennettu lokakuusta 2023 alkaen Hiedanrannan alueen kunnallistekniikkaa ja uutta Possiojan hulevesiputkea vanhan tulvaputken tilalle.  

Enqvistinkadulle rakennettiin työnaikainen kiertotie Paasikiventien puoleiseen päähän. Enqvistinkatua ja sen kiertoreittiä pääsee ajamaan Lielahden suunnasta ja Sellukatua ajetaan Paasikiventieltä Lielahden suuntaan.  Kävelijät ja pyöräilijät pääsevät työn aikana kulkemaan työmaan kohdalle rakennettuja työmaan ohittavia kiertoreittejä. Liikennejärjestelyt muuttuvat kesällä rakennustöiden edetessä.

Enqvistinkatu valmistuu 2025

Ratikka alkaa liikennöinnin keskustasta Lentävänniemeen alkuvuodesta 2025. Voimavirtalinjan maakaapeloinnin ja pylväiden poistamisen jälkeen Enqvistinkatu rakennetaan valmiiksi vuoden 2025 aikana eli katulinjaus rakennetaan suoraksi jatkumaan kohti Possiojankatua ja ratikka- ja bussiterminaalia. Tämän jälkeen Enqvistinkadun työnaikainen kiertotie poistetaan.

Nyt rakennettava liittymäratkaisukin on väliaikainen, sillä vuosien päästä, kun Hiedanranta on alkanut rakentua, liittymä uudistetaan palvelemaan uuden asuinalueen liikennettä. Asemakaavoitus liittymää varten on käynnistynyt vuoden 2023 loppupuolella.
 

Lisätietoja

Petri Leppänen
Rakennuttaja, Tampereen kaupunki Rakennuttajainsinööri
Puhelin:
050 305 1402
Juho Riikonen
Paasikiventien kiertoreittien rakennustyöt, Tampereen Infra, työmaapäällikkö:
Puhelin:
041 731 0942
Teksti: Tarja Nikupaavo-Oksanen
Jaa sosiaalisessa mediassa