Digitiekartta kokoaa Tampereen lähivuosien ICT-kehittämisen painopisteet

Tampereen kaupungin digitiekartta vuosille 2024–2027 antaa kokonaiskuvan kasvavan kaupungin ICT-kehittämisen teemoista. Keskeisimmät teemat on myös esitelty kaupungin verkkosivuilla osoitteessa tampere.fi/digikehittaminen.

Tampereen kaupunki on päivittänyt digitiekarttaansa vuosille 2024–2027. Digitiekartalle on koottu sekä koko kaupungin kattavia että yksittäisten palvelualueiden omia ICT-kehittämisen teemoja.  

– Digitiekartan tavoite on luoda näkymä tulevaan. Se yhdistää toimintaympäristössä tunnistetut muutokset niihin toimenpiteisiin, joilla kaupungin palveluista rakennetaan asiakaslähtöisiä ja ennakoivia, tietohallintojohtaja Maria Nikkilä toteaa.

Digitiekartan pääpaino on sellaisissa kehittämisteemoissa, joilla kaupunki aikoo lisätä tuottavuuttaan tai palveluidensa vaikuttavuutta. Kaupunki edellyttää ICT-projektien valmistelijoilta perusteellista hyötyarviota, jos projektin arvioidaan maksavan yli 200 000 euroa. Hyötyarvion ja projektisuunnitelman perusteella päätetään, käynnistetäänkö projektia.  

Alustavan arvion mukaan Tampereen kaupunki panostaa digikehittämiseen yhteensä 47 miljoonaa euroa vuosina 2024–2027. Tästä summasta 20 miljoonaa euroa varataan hyötyperusteiseen digikehittämiseen. Kaupunginvaltuusto kuitenkin päättää vuosittain kaupungin talousarviosta ja sen osana myös digikehittämisen määrärahoista. 

Kootut esimerkit Tampereen digikehittämisestä 

Kaupungin verkkosivuille on tehty uusi osio, jonne on koostettu nostoja tuoreesta digitiekartasta. Tavoitteena on tarjota lukijalle nopeasti silmäys, millaisten digikehittämisen teemojen parissa kaupungilla nyt ja lähivuosina työskennellään.  

Lisätietoja

Maria Nikkilä
Johtaja
Puhelin:
040 581 1477
Teksti: Hanna Porrassalmi
Kuvat: Laura Vanzo, Visit Tampere
Jaa sosiaalisessa mediassa