Ympäristönsuojeluavustusta ehtii vielä hakea 15.12. mennessä

Ympäristönsuojeluavustusta vuodeksi 2024 ehtii vielä hakea 15.12.2023 mennessä. Avustusta voit saada esimerkiksi tempauksiin, tapahtumiin, talkoisiin ja työpajoihin luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

Avustusta voivat hakea niin yhteisöt kuin yksityisetkin henkilöt.  Ympäristönsuojelutyön kuten keto- ja vieraslajitalkoiden tulee kohdentua Tampereen kaupungin yleisille alueille.  Avustuksella ei voi ostaa laitteita tai työkaluja, mutta avustusta voi käyttää laitteiden vuokraamiseen.

Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö käsittelee hakemukset, ja jakamisesta päättää yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto. Avustus maksetaan jälkikäteen, hyväksyttyä käyttöselvitystä vastaan. Avustuksiin on varattu 15 000 euron määräraha.

Ketotalkoita, vieraslajitalkoita, työpajoja, tiedon jakamista, taidetta

Viime vuodeksi avustusta saaneet järjestivät muun muassa perinnebiotoopin hoitotalkoita, vieraslajitalkoita, työpajoja vieraslajikasvivärjäyksestä, info- ja keskustelutilaisuuksia, perustivat luonnonkedon sekä jakoivat vieraslajitietoa esimerkiksi vieraslajeilla värjätyn tekstiilitaideteoksen avulla.

Lisätietoja

Teija Ahonen
Ympäristösuunnittelija
Puhelin:
041 730 4733
Kuvat: Henrietta Soininen
Jaa sosiaalisessa mediassa