Tampereen imago on vankka yrityspäättäjien arvioissa

Tampere toimintaympäristönä kerää jälleen kannustavia arvioita yrityspäättäjiltä. Taloustutkimuksen Kuntien Imago 2023 -tutkimuksessa haastateltujen mukaan Tampereella on vankka ykkösasema Suomen suurimpien kaupunkien joukossa.
Talvisessa maisemassa Ratinan suvannon ja Laukontorin ylle siniselle taivaalle kertyy tehtaan piipusta höyrypilviä.
Tampereen imagotekijät saavat yrityspäättäjiltä kiitosta.

Tampere sijoittuu kokonaisvaikutelmallaan ja imagollaan toiseksi, kun tutkimuksessa tarkastellaan yli 40 000 asukkaan kuntia. Kymmenen kärjen muodostavat Seinäjoki, Tampere, Vaasa, Kuopio, Joensuu, Hyvinkää, Lahti, Nurmijärvi, Kokkola ja Helsinki.

Yrityspäättäjien mukaan Tampereen vahvuuksia ovat työvoiman saatavuus, kunnan ja yritysten välinen yhteistyö sekä innovaatioiden tukeminen. Myös elinvoimaisuuden vahvistaminen, keskuksen kaupalliset palvelut sekä yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö ovat oleellisia tekijöitä, joista Tampere saa hyvät arviot. 

– Tampereella tehdyt tulevaisuuspäätökset kantavat nyt hedelmää. Olemme tyytyväisiä ja iloisia näistä tuloksista. Myönteinen imago vaatii kuitenkin myös tästä eteenpäin päämäärätietoista työtä elinvoiman kehittämiseksi, painottaa pormestari Kalervo Kummola.

Liikenteellinen sijainti ja palvelut tärkeitä tekijöitä

Taloustutkimuksen Kuntien Imago 2023 -tutkimuksessa haastateltavat tarkastelivat myös elinkeinoyhtiöitä. Yrityspäättäjien näkemyksien mukaan Business Tampere sai kokonaisvaikutelmasta vertailuryhmänsä (Business Jyväskylä, Turku Sience Park Oy, Business Oulu, Business Espoo) parhaan arvion keskiarvolla 7,56 (kaikki kunnat 7,39).

Potentiaalisten yritysten näkökulmasta Tampereen imagotekijöiden parhaiksi puoliksi nousivat liikenteellinen sijainti ja yhteydet sekä keskuksen kaupalliset palvelut. Myös kansainvälisen osaamisen ja työperäisen maahanmuuton edistäminen sekä työvoiman saatavuus nähtiin arvioissa Tampereen myönteisinä tekijöinä.

Myös tutkimuksessa mukana olleet Tampereen kaupunkiseudun kunnat menestyivät kokonaisuutena erittäin hyvin. Huomionarvoista on Business Tampere Oy:n toimitusjohtaja Harri Airaksisen mukaan kokemus hyvästä kuntayhteistyöstä. 

– Yhtiömme palveluita on käyttänyt kolmasosa vastanneista, mitä voidaan pitää vaikuttavuuden kannalta varsin hyvänä. Sujuvuus yhteistyöstä kanssamme ja yleisarvosana ovat vertailuryhmän parhaat. 

– Päätehtävämme on elinvoiman vahvistaminen, jota tukevat muun muassa innovaatioiden tukeminen ja markkinointi. Näitä osa-alueita arvioitaessa sijoitumme kolmen parhaan joukkoon. Iloitsemme positiivisesta palautteesta ja lupaamme parantaa edelleen, sanoo Airaksinen.

Kaikkiaan yrityspäättäjät, yhteensä 2826 henkilöä, arvioivat Suomen 53 yli 20 000 asukkaan kuntaa sekä niiden alueella toimivia elinkeinoyhtiötä. Kuntamäärää oli tarkastelussa kasvatettu viime vuodesta (+17). Tällä kertaa tutkimuksessa yrityspäättäjät arvioivat kuntia myös mielikuvan perusteella, vaikka heillä ei olisikaan toimintaa kyseisellä alueella.

Haastattelut on toteutettu puhelininformoituna Internet-kyselynä, ja tiedonkeruuta on täydennetty Taloustutkimuksen internet-paneelissa. Tiedonkeruu on tehty 21.8–23.10.2023. 
 

Lisätietoja

Timo Antikainen
Elinkeinojohtaja
Puhelin:
050 321 1279
Harri Airaksinen
Toimitusjohtaja
Puhelin:
040 504 1215
Teksti: Raija Lindell
Kuvat: Marko Kallio
Jaa sosiaalisessa mediassa