Hakametsää uudistava asemakaavaehdotus etenee nähtäville

Hakametsän urheilukampuksen ja uutta asumista tuova asemakaavaehdotus päätettiin asettaa nähtäville Tampereen yhdyskuntalautakunnassa 7.11.2023. Alueen vanha jäähalli saa suojelumerkinnän. Suunnitelmaa on muutettu luonnosvaiheen palautteen perusteella, ja laaja alue Tartonpuiston pohjoisosaa on säilymässä.
Kuvassa uusia rakennuksia, taustalla Hakametsän jäähalli
Havainnekuva Sport Campus -hankkeesta.

Kissanmaan, Kalevan ja Uusikylän alueille ulottuva Hakametsän alueen asemakaavan muutos luo mahdollisuudet kehittää Hakametsän urheilualueesta uusi ja kaikille avoin liikunnan, urheilun ja asumisen kokonaisuus keskeisellä sijainnilla.

Sport Campuksella halutaan tarjota nykyaikaiset ja monipuoliset puitteet harrastajille, urheiluseuroille ja -järjestöille, huippu-urheilulle, tutkimus- ja kehitystyölle ja alan yrityksille Kaava mahdollistaa myös uuden lukio-opiskelun toimipisteen perustamisen.

Asemakaavalla on määritelty suojeltavaksi Hakametsän jäähalli (Hakametsä 1). Hakametsän vanhan jäähallin eteläpuolelle on mahdollista rakentaa uusi harjoitushalli. Kaavassa on myös esitetty tilavarauksia viher- ja virkistysyhteyksille sekä viherpalveluille.

Asemakaava-alueelle muodostuu kolme korttelia uusille rakennuksille. Lisäksi suojeltavan jäähallin korttelissa varataan tilaa vanhojen harjoitushallien korvaamiseksi uudella. Uusista kortteleista kaksi on varattu asuntorakentamiselle ja kolmanteen voidaan rakentaa monipuolisesti erilaisia toimintoja, muun muassa liikunta-, opetus-, liike- ja majoitustilaa. Yksityisiä ja julkisia liikuntapalveluja, opetusta, majoitusta, toimistoja, hallintoa ja liiketoimintaa varten varataan yhteensä noin 51 900 kerrosneliömetriä.

Ajoneuvoliittymät asuinkortteleihin on esitetty Takahuhdintieltä ja Keltinkadulta. Pysäköintipaikkoja voidaan sijoittaa suurkortteliin pihakannen alle sekä pysäköintirakennuksiin monitoimikorttelin pohjoisosassa ja jäähallikorttelin itäosassa. Liikunta- ja palvelukortteleihin kulku tapahtuu Pelikadulta ja Keltinkadulta.

Lisää asuntoja palvelujen äärelle

Suunnittelualueelle on esitetty asumista yhteensä noin 52 700 kerrosneliömetriä. Tämä tarkoittaa noin tuhatta uutta asukasta hyvien palvelujen ja joukkoliikenneyhteyksien lähelle. Alue on hyvin saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla.

Rakennukset ovat kerrostaloja, joiden kerrosluvut vaihtelevat viidestä kolmeentoista. Kerroslukuja on kaavaluonnokseen verrattuna kasvatettu pääosin urheilukampuksen ja Tartonpuiston puoleisilla korttelin sivuilla, joilla on eniten etäisyyttä ympäristön asuinrakennuksiin.

Kaava-alueen pohjoisosaan aiemmin esitetystä kahdesta korttelista pohjoisempi on poistettu ja jäljelle jäänyttä eteläistä korttelia laajennettu Tartonpuiston kukkulan suuntaan. Tartonpuiston säilyvää osaa on tarkoitus suunnitella ja kehittää uuteen kokonaisuuteen sopivaksi. Kissanmaankadun puolella viheralue laajenee osalle nykyistä hiekkakenttää.

Alueen eteläreunaan, Hervannan valtaväylän ja Sammon valtatien risteyksen lähelle tutkitaan kaavatyön yhteydessä uutta toimintapuistoa, joka voisi hyödyntää suunnitellun kävely- ja pyöräilysillan rakenteita. Myös skeittipuisto on mahdollinen. Alueen suositut koirapuistot säilyvät. Hakametsän metsäalueen käyttötarkoitukseksi esitetään metsäpeitteistä suojaviheraluetta.

Asemakaavaehdotus etenee nähtävillä olon ja sen aikana tulleen palautteen käsittelyn sekä yhdyskuntalautakunnan hyväksymisen jälkeen vielä kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Nähtävillä olo ja esittely

Hakametsän alueen asemakaavaehdotus on tulossa nähtäville 9.11. – 11.12.2023. Nähtävillä olon aikana järjestetään esittelytilaisuus. Asemakaavoittaja ja muita suunnittelijoita on tavattavissa keskiviikkona 22.11.2023 klo 13.30 –18 Hakametsän jäähallin lipunmyyntitoimistolla, osoitteessa Keltinkatu 2. Tilaisuudessa voi vierailla itselle sopivan hetken verran. Lyhyt yleisesittely asemakaavaehdotuksesta järjestetään tasatunnein kello 14, 15, 16 ja 17.

Lisätietoja

Mikko Nurminen
Esittelijä Kaupunkiympäristön palvelualue Johtaja
Puhelin:
040 801 2665
Raija Mikkola
Valmistelija Projektiarkkitehti
Puhelin:
040 806 3019
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa