Salhojankadun vanhan kenkätehtaan asunnoiksi muuttava asemakaavaehdotus nähtäville

Tammelan stadionin länsipuolella olevan rakennuksen asemakaavan muutosehdotus hyväksyttiin asetettavaksi nähtäville Tampereen yhdyskuntalautakunnassa 24.10.2024. Vanhan kenkätehtaan kiinteistö muutetaan toimistotilasta asuinkäyttöön. Samalla sallitaan uusien asuinkerrosten rakentaminen.
Havainnekuvassa uusi rakennus Tammelankadun suunnalta
Havainnekuva Tammelankadun suunnalta. Kuva: Arkkitehtitoimisto Vastamäki Oy

Muutos koskee yhtä noin 900 neliömetrin tonttia, jossa olevan entisen kenkätehdasrakennuksen on suunnitellut arkkitehti Bertel Strömmer vuonna 1931. Rakennus muutettiin toimistokäyttöön 1980-luvulla ja se tuli sittemmin tunnetuksi AIRIX-talona. Kiinteistö Oy Salhojankatu 42 omistaa kiinteistön. Rakennus on osa Tammelan teollisuuskohteiden ja torin maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä.

Tammelan kaupunginosaa täydennetään kaupungin strategisten suunnitelmien mukaisesti. Korkeaa laatua ja viihtyisyyttä tavoitellaan niin asuntojen kuin ulko-oleskelualueiden osalta. Yleiskaavan mukaisesti kävelykeskustan periaatteita tuetaan elävöittämällä ja aktivoimalla rakennuksen maantasokerrosta. Alueella on hyvät palvelut ja erinomaiset liikenneyhteydet, muun muassa raitiotiepysäkki on aivan lähellä.

Asemakaavan sisältö

Kaavaehdotuksessa tontti osoitetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Rakennusoikeutta osoitetaan 3 700 kerrosneliömetriä. Uutta rakennusoikeutta muodostuu noin 1 100 kerrosneliömetriä. Tontilla sallitusta kerrosalasta vähintään 200 kerrosneliömetriä on käytettävä liike-, toimisto- tai työtiloina, jotka sijoitetaan ensimmäiseen kerrokseen.

Rakennus on rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas sekä kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä. Asemakaavassa sallitaan täydennysrakentamisen edellyttämä vähäinen rakennuksen osan purkaminen. Täydennysrakentaminen on sovitettava rakennustaiteellisiin ja kulttuurihistoriallisiin arvoihin.

Aiempien neljän kerroksen päälle sallitaan kaksi lisäkerrosta, joiden ulkoseinät kallistamalla mukaillaan ullakkomaista rakentamista. Yksikerroksinen autotallisiipi puretaan ja tilalle tulee neljä kerrosta. Ehdotusaineistoon kuuluu viitesuunnitelma, jossa on esitetty kaavan laatimisen aikaan mahdollisena pidetty toteutustapa.

Viitesuunnitelmaan kuuluvassa pihasuunnitelmassa on esitetty asukkaiden oleskeluun sisäpiha ja kattopiha. Yhteistilat sijaitsevat ulko-oleskelualueiden yhteydessä. Kellariin on mahdollista toteuttaa muutamia autopaikkoja, mutta asemakaava mahdollistaa hankkeen toteuttamisen myös täysin autottomana muun muassa rakennuksen suojelun tuomiin rajoitteisiin perustuen.

Yhdyskuntalautakunta hyväksyy asemakaavan ehdotuksen nähtävillä olon, palautteen käsittelyn ja mahdollisten muutosten jälkeen. Asemakaavaehdotus on tulossa nähtäville 26.10.2023 alkaen.

Lisätietoja

Mikko Nurminen
Kaupunkiympäristön palvelualue Esittelijä Johtaja
Puhelin:
040 801 2665
Nella Rajala
Valmistelija Kaavoitusarkkitehti
Puhelin:
044 431 4478
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa