Tampere hyvittää lentopäästöt sinne missä hankintojen luontohaitat näkyvät

Tampere hyvittää työntekijöiden ja luottamushenkilöiden lentopäästöt metsänsuojeluhankkeeseen Indonesiaan. Lentopäästöjä vuodelta 2022 hyvitetään noin 4600 eurolla.
Vesi kuohuu vesiputouksessa sademetsässä Borneolla.
Vesiputous sademetsässä.

Tampereen kaupunki hyvittää kaupungin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden vuoden 2022 lennoista syntyneet kasvihuonekaasupäästöt. Hyvitys tehdään vapaaehtoiseen päästökauppaan kuuluvan Indonesian Borneoon sijoittuvan metsänsuojeluhankkeen kautta.  

Lentopäästöjä hyvitetään yhteensä noin 4 600 eurolla. Vuonna 2022 kaupungin työntekijät, luottamushenkilöt ja kaupungin kustantamat vieraat lensivät yhteensä 2,2 miljoonaa kilometriä, mistä aiheutui noin 330 tonnin hiilidioksidipäästöt. Yhden hiilidioksiditonnin hyvittäminen maksaa 14 euroa.   

Valittu lentopäästöjen kumoamistapa takaa, että yksi ostettu hiilidioksiditonni vähentää globaaleja  kasvihuonekaasupäästöjä yhden hiilidioksiditonnin verran.   

Hyvitys tarjoaa työtä sademetsistä elantonsa saaville  

Lentojen kasvihuonekaasupäästöjen korvaaminen juuri Indonesiaan on perusteltua. Tampereen kaupungin meneillään olevan, luontojalanjäljen laskentaan keskittyvän tutkimushankkeen tulosten perusteella Indonesia on yksi kohteista, joissa Tampereen kaupungin hankinnat aiheuttavat eniten haittaa. Haittaa muodostuu etenkin erilaisten elintarviketuotteiden hankinnoista. 

– Indonesia on siten oikeudenmukaisuuden ja vastuunkannon näkökulmasta perusteltu kohde, sanoo Tampereen kaupungin kehittämisasiantuntija Emmi Nieminen

Borneolla suojellaan Rimba Rayn aluetta metsäkadolta. Kaakkoisella Borneolla sijaitseva suojelualue kattaa 64 000 hehtaaria. Siellä elää satoja lajeja, kuten uhanalainen borneonoranki.  

Borneo on kärsinyt vuosikymmeniä metsäkadosta, ja sen jäljellä olevat sademetsät ovat vaarassa hävitä puunkorjuun, palmuöljytuotannon ja laittomien hakkuiden vuoksi. Projekti suojelee metsiä turvaamalla paikallisten kestävän toimeentulon. Heille tarjotaan työtä esimerkiksi vartijoina metsäpalojen, salametsästyksen ja laittoman puunkorjuun varalta.  

Valittu lentopäästöjen kumoamistapa noudattaa Tampereen kaupungin kestävän kehityksen periaatteita edistämällä ekologisen kestävyyden ohella sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä. Päästöjen kumoaminen on ostettu Nordic Offset -palvelun kautta. 

Lentoja vähemmän kuin ennen pandemiaa 

Tampereen kaupungin työntekijät ja luottamushenkilöt lensivät pandemian hellitettyä vuonna 2022 enemmän kuin kahtena aiempana vuotena. Lentokilometrejä oli silti edelleen 12 prosenttia vähemmän kuin ennen pandemiaa vuonna 2019. 

Tampere on hyvittänyt työntekijöiden ja luottamushenkilöiden lentojen päästöt jo vuodesta 2009 lähtien.  

Aluksi päästöt hyvitettiin rahoittamalla Tampereen tansanialaisessa ystävyyskaupungissa tehtävää ympäristötyötä. Sittemmin kompensointisumma ohjattiin kuntalaisten ilmasto- ja muita ympäristötekoja tukeviin omaehtoisiin ympäristönsuojelun avustuksiin. Viime vuonna päästöt hyvitettiin maatalouden hiilinielua edistävän kotimaisen hankkeen kautta. 

Lisätietoja

Emmi Nieminen
Kehittämisasiantuntija
Puhelin:
044 423 5136
Teksti: Essi Lehtinen
Kuvat: O-dan/Pat Whelen
Jaa sosiaalisessa mediassa