Maahanmuuttajaneuvosto kokoontui uudelle kaudelle

Tampereen kaupungin uusi Maahanmuuttajaneuvosto on valittu kaksivuotiselle kaudelle ajalle 01.06.2023 – 31.05.2025. Maahanmuuttajaneuvosto ottaa kantaa vieraskielisiä koskeviin kysymyksiin ja edistää yhdenvertaisuutta. Neuvoston jäsenet ovat tamperelaisia maahan muuttaneita.
Kuvassa Tampereen kaupungin maahanmuuttajaneuvoston jäseniä ja varajäseniä
Tampereen kaupungin Maahanmuuttajaneuvosto kokoontui uuden kauden ensimmäiseen kokoukseen 19.9.2023.

Tampereen kaupungin Maahanmuuttajaneuvosto kokoontui kaksivuotisen toimikautensa ensimmäiseen kokoukseen uudella kokoonpanolla tiistaina 19.9. Maahanmuuttajaneuvosto on neuvoa antava toimielin, joka ottaa kantaa ja auttaa kehittämään maahan muuttajia koskevia palveluja ja parantamaan palvelujen ja rekrytoinnin yhdenvertaisuutta. Lisäksi neuvosto edistää eri kulttuurien välistä vuoropuhelua ja osallistuu aktiivisesti syrjinnän ja rasismin ehkäisyyn liittyvään työhön.

Maahanmuuttajaneuvoston jäsenet valitaan ehdokashankinnan perusteella, jonka jälkeen Tampereen kaupunginhallitus nimeää jäsenet ja varajäsenet kaksivuotiselle kaudelle. Maahanmuuttajaneuvoston jäseneksi voivat hakea kaikki Tampereella asuvat maahan muuttaneet, ja jäseniä voivat ehdottaa myös yhteisöt tai puolueryhmät. Maahanmuuttajaneuvosto itsessään on poliittisesti sitoutumaton.

Monikulttuurinen neuvosto käsittelee aiheita laidasta laitaan

Maahanmuuttajaneuvoston puheenjohtaja Mahmoud Machaal kertoo, että neuvostossa on laaja edustus eri kansallisuuksia ja kieliryhmiä.

– Meillä on edustajia niin Euroopasta, Afrikasta, Amerikasta kuin Aasiasta. Maahanmuuttajaneuvoston tavoite on edistää koko kaupungin väestön läpileikkaava yhteistyötä, jossa kaikilla asukkailla on tasavertaiset mahdollisuudet vaikuttaa kunnan ja kuntalaisten hyvinvointiin taustastaan riippumatta, Machaal kertoo.

Maahanmuuttajaneuvosto käsittelee laajasti yhteiskunnallisia aiheita, ja usein kokouksissa neuvostolla on valittuna jokin teema, jota he keskittyvät käsittelemään. Näihin kokouksiin kutsutaan aiheen asiantuntijoita kaupungin eri yksiköistä ja mahdollisesti muista organisaatioista.

– Valitsemme kokouksiimme ajankohtaisia aiheita, joita pidämme tärkeinä ja joihin haluamme vaikuttaa. Olemme käsitelleet esimerkiksi naisten oikeuksiin sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä asioita. On tärkeää, että Suomeen tullessa koko perhe kotoutuisi uuteen maahan, Machaal kertoo.

Kuvassa on Tampereen kaupungin Maahanmuuttajaneuvoston puheenjohtaja Mahmoud Machaal
Maahanmuuttajaneuvoston puheenjohtaja Mahmoud Machaal pitää neuvostoa tärkeänä vaikuttamistapana vieraskielisille tamperelaisille.

Erottelun sijaan tulisi korostaa yhdistäviä tekijöitä

Alkava kausi on Machaalille toinen Maahanmuuttajaneuvoston puheenjohtajana, mutta jäsenenä hän on toiminut jo vuodesta 2011.   

– Halusin lähteä Maahanmuuttajaneuvoston toimintaan, koska ihmisoikeudet kiinnostavat minua, ja olen toiminut aktiivisesti niiden parissa jo pitkään. Maahanmuuttajaneuvosto antaa maahan muuttaneille mahdollisuuden vaikuttaa yhteiseen kotikaupunkiimme Tampereeseen ja toimia aktiivisina pelaajina hyvinvoivan yhteiskunnan eteen.

Vuonna 2022 Tampereella asui noin 23 000 vieraskielistä, ja määrän voi odottaa kasvavan tulevaisuudessa. Tampereen kokoisessa kaupungissa tämä tarkoittaa, että muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvia on noin yhdeksän prosenttia Tampereen väestöstä.

– Ihmiset tulevat Suomeen hyvin erilaisista lähtökohdista, mutta on tärkeää, että kaikilla olisi täällä tervetullut ja turvallinen olo. Sen sijaan, että miettisimme mikä meitä erottaa, voisimme ajatella mikä kaikki meitä yhdistää, Machaal toivoo.

Teksti: Mariia Haatanen
Jaa sosiaalisessa mediassa