Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen ja TITRY:n vankka yhteistyö tarjoaa välityömarkkinoiden mahdollisuuksia työnhakijoille

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut tarjoaa yhteistyössä TITRY ry:n kanssa matalan kynnyksen työtehtäviä Lielahdessa. Yhteistyön avulla työnhakijoilla on mahdollisuuksia työkokeiluun, oppisopimuskoulutukseen ja osa-aikaiseen tai kokopäiväiseen työhön. Lisäksi välityömarkkinat toimivat väylänä avoimille työmarkkinoille siirtymiseksi. Yhteistyön tavoitteena on parantaa osatyökykyisten työllistymistä ja edistää kestävää kehitystä.

Tampereen Lielahdessa sijaitseva TITRY ry tarjoaa Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen asiakkaille matalan kynnyksen työtehtäviä koneistamossa, ompelimossa ja pakkaamossa. Uutena mahdollisuutena TITRY:ssä ovat myös verkkokauppojen pakkaus- ja lähetyspalvelut, joka työnä houkuttaa etenkin nuorempia asiakkaita.

– Meille voi päästä työkokeiluun myös ilman ammatillista tutkintoa tai aiempaa työkokemusta. TITRYssä tehdään niin kokopäiväistä kuin osa-aikaistakin työtä – työntekijän tarpeen mukaan räätälöidysti, kertoo TITRY:n toimitusjohtaja Jaana Jääheimo.

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut ja TITRY ovat jo vuosikymmeniä tehneet uutteraa yhteistyötä osatyökykyisten työllistymistilanteen parantamiseksi. Yhteistyövuosien kautta TITRY:lle on kertynyt runsaasti kokemusta ja vankkaa osaamista osatyökykyisien ohjaamisesta.

Uusia työllistymismahdollisuuksia TITRY:llä avautuu koko ajan. TITRY työllistää kuukausittain noin 50 työntekijää, työkokeilijaa, opiskelijaa, työssä oppijaa ja ammatillisen kuntoutuksen piirissä olevaa. TITRY:ssä on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutus.

Välityömarkkinoiden ytimessä

TITRY on yksi välityömarkkinoilla toimivista yhdistyksistä. Välityömarkkinoilla solmittavat työsuhteet ovat määräaikaisia ja ne toimivat eräänlaisena ponnahduslautana kohti avoimia työmarkkinoita. Tavoitteena on, että työnhakija löytää jo jakson aikana tai pian sen päätyttyä joko työpaikan tai jatkokoulutuspolun.

Välityömarkkinat tarjoavat tilaisuuden testata omaa osaamista ja jaksamista. Jos asiakkaalla ei ole vielä paljon kokemusta tai taustalla on pitkä työttömyysjakso, antaa välityömarkkinat myös loistavan tilaisuuden kerätä lisää kokemusta.

– Tyypillisesti meiltä tullaan ”hakemaan vauhtia” työllistymisen polulle työttömyysjakson jälkeen – esimerkiksi työkokeilun tai palkkatukijakson muodossa. Autamme henkilöä löytämään hänen vahvuuksiaan ja kehittämään omaa osaamistaan työssä oppien, summaa Jaana.

Myös kestävä kehitys on merkittävä osa TITRY:n toimintaa. He ovat muun muassa tehneet yhteistyötä KIERTO-hankkeen kanssa tarjoamalla erilaisia työkokeilupaikkoja, joiden kautta asiakkaat ovat syventäneet osaamistaan pakkausmateriaaleista ja niiden kierrätyksestä sekä kiertotaloudesta käytännön työtehtävien parissa.

– On sydäntä lämmittävää tehdä yhteiskunnallisesti merkittävää ja arvopohjaltaan äärimmäisen tärkeää työtä, jossa TITRY:llä on oma iso roolinsa osatyökykyisten työllisyydenhoidossa, Jaana lisää.

Keskusteluja asiakkaiden kanssa

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen välityömarkkinakoordinaattori Maria Huhtala käy säännöllisesti vierailulla TITRY:ssä. Jalkautumisien aikana tavataan työnhakija-asiakkaita sekä luodaan yhteistyöväylää yrityksen kanssa. Kahdenkeskisiä tapaamisia asiakkaiden kanssa järjestetään noin kerran kuukaudessa.

– Tapaamme asiakkaita ja juttelemme heidän kanssaan tulevaisuuden suunnitelmista. Nämä kuukausittain toteutettavat ”ajatuksien pöyhimiset” auttavat heitä pohtimaan omaa osaamistaan uudella tavalla. Asiakkaissa on selvästi myös havaittavissa muutoksia tapaamisien edetessä. He ovat esimerkiksi aktiivisempia ja pohtivat konkreettisemmin erilaisia jatkopolkuja, kertoo Maria Huhtala.

Kesän aikana Maria saa TITRY:ssä parikseen työkykykoordinaattori Susanna Ruohosen. TITRY:n kohdalla otetaan mallia SPR Kontissa viime syksynä toteutetusta työkykykoordinaattorin vastaanotoista, joista Susannalla on hyviä kokemuksia.

– Jalkautuva työ on tärkeää. Sitä kautta voimme ymmärtää asiakkaan näkökulmaa syvällisemmin. Se antaa meille aivan erilaisella tavalla tietoa asiakkaan toimintakyvystä ja motivaatiosta, toteaa Susanna.

Susanna auttaa asiakkaita jatkamaan välityömarkkinakohteessa esimerkiksi kolmikantakeskustelujen kautta. Näissä keskusteluissa asiakas ja yritys pohtivat yhdessä työkykykoordinaattorin kanssa, miten työtehtäviä voitaisiin muokata, jotta asiakas jaksaisi työssään paremmin.

–  Pureudumme jakson aikana työ- ja toimintakyvyn haasteisiin jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. TITRY:n esimiehet tietävät, milloin olen paikalla ja voivat varata työntekijöidensä puolesta suoraan ajan juttusilleni. Yhteistyön kautta varmistamme, että mahdollisimman harva työkokeilu- ja palkkatukijakso keskeytyy työkyvyn takia, Susanna kertoo.

Teksti: Sanna Orbinski
Kuvat: Titry Ry kuvapankki
Jaa sosiaalisessa mediassa