Kaupin pesäpallostadionin katsomon oheistilojen rakentaminen alkaa lokakuussa

Kaupin pesäpallostadionin oheistilojen toteutussuunnitelma ja toteutussopimus hyväksyttiin asunto- ja kiinteistölautakunnassa 14.9.2023 ehdolla, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy hankesuunnitelmaan tulleet tilamuutokset ja käyttötalousvaikutukset.

Heinäkuussa vuonna 2022 käyttöön otetun, noin 2500 hengen pesäpallostadionin yleisökatsomon yhteyteen on suunniteltu pukuhuoneita wc- ja pesutiloineen, tapahtumien järjestämiseen toimisto- ja toimitsijatiloja sekä varuste- ja varastotiloja. Korkeaksi nousseen kustannustason takia oheistilojen rakentamista on myöhennetty toteutettavaksi vuosina 2023–2024.

Oheistilojen rakennustyöt aiotaan aloittaa lokakuussa, kun pesäpallokausi on päättynyt. Tilat on tarkoitus saada valmiiksi kesäkuussa 2024. Arkkitehtisuunnitelmat on laatinut Arkkitehdit Kontukoski Oy, joka on toiminut myös hankkeen pääsuunnittelijana. Hankkeen rakennuttamisesta vastaa Tampereen Tilapalvelut Oy.

Hankkeelle varattu 4,501 miljoonan euron lisämääräraha vuoden 2023 talousarviossa. Toteutussuunnitelman hankinta-arvoerittelyn mukaisesti toteutuskustannukset ovat yhteensä 4 686 000 euroa, joten hankkeelle vuoden 2023 talousarviossa varattu määräraha ylittyy 185 000 eurolla (4,1 %). Toteutuskustannusarvio on laadittu neuvottelumenettelyssä hinnaltaan halvimman saadun rakennusurakkatarjouksen ja talotekniikkatöiden urakkakyselyn halvimpien tarjoushintojen perusteella.

Asunto- ja kiinteistölautakunta voi perustellusta syystä hyväksyä uudisrakennushankkeissa 5 prosentin ja perusparannushankkeissa 15 prosentin hankekohtaisen ylityksen talonrakennusinvestointien kokonaissumman rajoissa.

Lisätietoja

Virpi Ekholm
Kiinteistöjohtaja
Puhelin:
040 020 5044
Teksti: Raija Lindell
Kuvat: Petri Vilkko
Jaa sosiaalisessa mediassa