Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioesitys hyväksyttiin

Tampereen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi 13.9.2023 vuoden 2024 talousarvioesityksen omalta osaltaan. Lautakunta vastaa kulttuuri-, liikunta ja nuorisopalveluista.

Tampereen kaupungin talousnäkymät vuodelle 2024 ovat selkeästi vuotta 2023 heikompia ja talouden tasapainossa pitäminen näyttää pysyvän vaikeana koko taloussuunnitelmakauden 2024–2027. Kaupunginhallituksen hyväksymässä vuoden 2024 talousarviokehyksessä on turvattu nykyisten palvelujen taso ja osittain palveluihin on osoitettu lisäpanostuksia. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kohdistuu vuonna 2024 yhdeksän sitovaa toiminnan tavoitetta. Tavoitteina on kasvattaa kävijämääriä keskeisissä kulttuuri- ja tapahtumakohteissa sekä parantaa Tampereen yleisarvosanaa tapahtumia ja kulttuuria tukevana ja edistävänä kaupunkina. Lisäksi tavoitteina ovat liikkumisen ja harrastamisen lisääntyminen, lasten ja nuorten turvallisuuden tunteen vahvistuminen ja kiusaamisen vähentyminen, osallistumismahdollisuuksien tunnettuuden ja osallistumisalustojen käytön kasvu, yhteisöllisyyden vahvistuminen sekä aikuisten päihteidenkäytön haittaavuuden vähentyminen. Työntekijäkokemuksen parantaminen ja hyvinvoinnin edistäminen on asetettu tavoitteiksi kaikille lautakunnille.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ensi vuoden talousarviovalmistelussa on pääosin pidättäydytty palvelujen laajennuksista kaupunginhallituksen linjausten mukaisesti. Kustannuspaineita aiheuttavat kunta-alan palkankorotukset, muu kustannustason nousu sekä uusien ja peruskorjattujen tilojen vuokrien kasvu. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioesityksen toimintatulot ovat 16,5 miljoonaa euroa, toimintamenot 129,3 miljoonaa euroa ja toimintakate -112,8 miljoonaa euroa. Nettomenojen kasvu on 9,1 miljoonaa euroa eli 8,8 prosenttia kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna. 
Investointimenot ovat 5,95 miljoonaa euroa. Pormestarin talousarvioesityksessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan investointeihin tullaan varaamaan investointiavustukset Tampereen Teatterin ja Tampereen Työväen Teatterin perusparannushankkeisiin.

Lautakunnan puheenjohtaja, apulaispormestari Matti Helimo toteaa, että lautakunta on tyytyväinen hyväksyttyyn talousarvioesitykseen. 

- Lautakunta näkee tärkeänä liikuntaolosuhteiden parantamisen eri puolilla kaupunkia. Kauppi, Tammela, Hakametsä, Lielahti ja Hervanta ovat merkittäviä kaupunkilaisten liikuttajia sekä vastaavat myös huippu-urheilun tarpeisiin. Vuoreksen ja keskustan nuorisotilat ovat olleet lautakunnan tärkeimpinä nuorisotilojen palveluverkon kehittämiskohteena ja nyt ne toteutuvat. Kulttuurin puolella erityisiä ilonaiheita ovat Nekalan kulttuurikeskuksen eteneminen sekä taidekaaritoiminnan laajeneminen 3-4-vuotiaisiin, toteaa lautakunnan puheenjohtaja, apulaispormestari Matti Helimo.

Kulttuuri vahvistaa kuntalaisten osallisuutta ja hyvinvointia

Kulttuuripalveluissa taidekaaren toimintaa laajennetaan 3¬-4-vuotiaisiin, vakiinnutetaan Kaikukortti-toiminta sekä vahvistetaan kotouttamisen edistämistä. Museoiden ja orkesterin ohjelmistossa nähdään valtakunnallisesti ja kansainvälisesti kiinnostavia avauksia. Tampereen seudun työväenopisto juhlistaa 125-vuotista historiaansa seminaarisarjalla. Kirjasto on mukana valtakunnallisen e-kirjaston valmistelussa. Operaatio Pirkanmaa -projektin päättyminen huipentuu katukuvassa näkyvään mittavaan Pirkanmaan yhteiseen yhteisötaideteokseen.

Tullikamarin ja Nekalan koulun remonttien jälkeiseen aikaan valmistaudutaan käynnistämällä operaattorikilpailutukset. Museoiden ja kokoelmakeskuksen tilaratkaisuja edistetään.  Kuuselakeskuksen varausten noutopiste ja kirjastoauton pysäkki korvaavat peruskorjauksen vuoksi suljettuna olevan Härmälän kirjaston palvelut. Hiedanrannan kulttuuritilakokonaisuuden suunnittelu etenee.

Talousarvioesitykseen sisältyy kansalaisopistotoiminnan yhteistoiminta-alue, jossa Tampereen kaupunki järjestää myös Ylöjärven työväenopiston tehtävät. 

Uusia liikuntapaikkoja ja nuorisotiloja valmistuu

Tamperelaisten liikuntaolosuhteita parannetaan vuoden 2024 aikana merkittävästi. Tammelan stadion otetaan käyttöön, myös Kaupin pesäpallo- ja hiihtostadionin oheistilat valmistuvat ja koko alueen kehittäminen jatkuu. Niinikään Hakametsän Sport Campuksen suunnittelu ja toteutus etenevät. Tekojäät Hervantaan ja Lielahteen otetaan käyttöön. Hervannan jäähallin remontti valmistuu. 

Vuoden 2024 merkittävin tapahtuma on nuorten U18 koripallon EM-kilpailut. Tapahtumissa liikuntapalveluiden vastuulla on laadukkaiden olosuhteiden luominen kisajärjestäjien käyttöön. 
Nuorisopalveluissa on varauduttu tänä syksynä avautuvan keskustan nuorisotilan ja ensi vuonna käynnistyvän Vuoreksen nuorisotilan toiminnan kustannuksiin. Uudet nuoriso-ohjaajien vakanssit mahdollistavat nuorisotyön käynnistämisen Vuoreksessa sekä Koskikeskuksen uudessa nuorisotilassa. Lisäksi avauksia tehdään toiselle asteelle koulunuorisotyön kehittämiseksi ammatillisella puolella. Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta laajenevat. Liikunnan ja nuorison matalan kynnyksen harrastustoiminnan avustuskokonaisuus muutetaan ympärivuotiseksi.

Talousarvion valmistelua käsitellään kaupungin johtoryhmän talousarvioseminaarissa 19.9.2023. Pormestarin vuoden 2024 talousarvioesityksestä päätetään kaupunginvaltuustossa 13.11.2023.

Lisätietoja

Matti Helimo
Apulaispormestari
Puhelin:
040 513 8625
Lauri Savisaari
Johtaja
Puhelin:
040 801 6081
Teksti: Aila Rajamäki
Jaa sosiaalisessa mediassa