Jäteauto noutaa yhä useamman kiinteistön jätteet lähivuosina– ehdotus keräysalueen laajentamisesta nähtävillä 

Sekajätteen kiinteistökohtaisia keräysalueita laajennetaan vaiheittain alueellisen jätehuoltolautakunnan toimialueella Virroilla, Pirkkalassa, Parkanossa, Ruovedellä, Mänttä-Vilppulassa, Ikaalisissa, Juupajoella, Orivedellä, Kangasalla, Pälkäneellä, Vesilahdessa, Lempäälässä, Nokialla, Sastamalassa (Mouhijärvellä), Ylöjärvellä ja Tampereella.

Alueellinen jätehuoltolautakunta päätti 6.9.2023, että päivitysehdotus laitetaan nähtäville ja asukkaiden kommentoitavaksi 13.9.–12.10.2023 alueellisen jätehuoltolautakunnan verkkosivulle www.tampere.fi/jatehuoltolautakunta ja kuntien ilmoitustaululle.

Keräysalueen laajentaminen koskee 14 000 asukasta

Muutoksen takia asukkaiden jätehuollon palvelutaso paranee, sillä yhä useampi saa jätehuollon palvelut suoraan omalle kiinteistölleen eli jäteauto käy tyhjentämässä jäteastiat. Aiemmin asukkaat ovat pääosin vieneet sekajätteet itse aluejätepisteeseen. 

Asukkaat pystyvät myös aiempaa paremmin vaikuttamaan jätehuollon kustannuksiin valitsemalla sopivan tyhjennysvälin tai käyttämällä naapurikiinteistöjen kesken yhteistä kimppa-astiaa. Laajentaminen koskee koko toimialueella noin 14 000 kiinteistöä; 40 % kiinteistöistä on vakituisia asuntoja ja 60% vapaa-ajan asuntoja. Osassa kuntia kiinteistökohtainen keräys laajenee huomattavasti ja osassa muutos on vähäinen.  

Laajennusehdotus ei koske Hämeenkyrön kuntaa sekä Sastamalassa entisen Suodenniemen aluetta, jotka ovat tällä hetkellä jo kokonaisuudessaan kiinteistökohtaista jätteenkeräysaluetta.

Mukana Tampereen seudun keskustaajama-alue ja jäteautolle soveltuvien teiden varret

Jätelaki edellyttää ensisijaisesti kiinteistökohtaista jätteen kuljetusta. Päivityksen taustalla on biojätteen erilliskeräyksen laajeneminen 1.9.2023 jokaiselle kiinteistölle Tampereen seudun yli 10 000 keskustaajamassa. Sekajätteen ja biojätteiden keräysalueiden tulisi olla yhtenevät, jotta ei ole sellaista tilannetta, että jäteauto noutaa biojätteet ja asukas vie sekajätteet aluejätepisteen. Lisäksi kiinteistökohtainen keräys on laajentunut toimialueella uusien asuinalueiden rakentamisen takia sekä vapaaehtoisen kiinteistökohtaisen keräyksen laajentumisen myötä.  Kiinteistökohtaiset keräysalueet päivitetään vastaamaan nykytilannetta ja asukkaiden palvelutarvetta. 

Yli 10 000 asukkaan Tampereen seudun taajama-alue tarkoittaa Tampereen ja ympäryskuntien tiiviisti asutettua taajama-aluetta. Tampereen lisäksi siihen kuuluu alueita Ylöjärveltä, Nokialta, Pirkkalasta, Lempäälästä ja Kangasalta.

Päivitysehdotuksessa tiiviin taajama-alueen ulkopuolella ja muissa kunnissa sekajätteen keräys kiinteistöiltä laajenee pääosin niin, että jätteet kerätään jäteauton ajettavaksi soveltuvien teiden varsilta. Tiet ovat kunnan ylläpitämiä katuja, valtion teitä tai riittävän leveitä yksityisteitä, joiden varrella on asutusta.  Keräysalueeseen liitettäisiin myös taajamien ja kylien ulkopuolella sijaitsevien hyväkuntoisten teiden varsilla olevat kiinteistöt, jotka sijaitsevat enintään 300 metrin etäisyydellä jäteauton kulkureitistä.

Aluejätepisteet käytössä alueilla, jonne ei pääse jäteautolla

Kiinteistöittäisen jätteenkeräysalueen ulkopuolelle jäävät sellaiset alueet, joilla keräys- ja kuljetusolot ovat tavallista hankalammat tai joilla asutus on harvaa. Näillä alueilla asukkaat vievät sekajätteet aluejätepisteeseen kuten tähänkin saakka.  He voivat myös liittyä vapaaehtoisesti kiinteistökohtaiseen keräykseen, mutta heiltä peritään jätetaksan mukainen reittipoikkeamamaksu.

Kiinteistökohtaiset keräysalueet voimaan porrastetusti

Uusien sekajätteen kiinteistökohtaisten keräysalueiden esitetään astuvan voimaan porrastetusti alueittain seuraavasti:

  • Biojätteen erilliskeräyksen velvoitealueella yli 10 000 asukkaan taajamassa sijaitsevat kiinteistöt 31.12.2024 mennessä.
  • Tampere, Lempäälä ja Pirkkala 31.12.2025 mennessä;
  • Kangasala ja Ylöjärvi 31.12.2026 mennessä;
  • Orivesi, Juupajoki, Ruovesi ja Vesilahti 31.12.2027 mennessä;
  • Ikaalinen, Parkano, Mänttä-Vilppula ja Sastamala (ent. Mouhijärvi) 31.12.2028 mennessä;
  • Virrat, Pälkäne ja Nokia 31.12.2029 mennessä.  

Alueellinen jätehuoltolautakunta päättää kiinteistökohtaisista keräysalueista nähtävilläolon jälkeen joulukuussa 2023 tai helmikuussa 2024. Päivitystä on valmisteltu yhteistyössä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n ja toimialueen kuntien kanssa. 
 

Lisätietoja

Jani Suoniemi
Jätehuoltosuunnittelija
Puhelin:
040 596 4737
Teksti: Tarja Nikupaavo-Oksanen
Jaa sosiaalisessa mediassa