Yhdyskuntalautakunta hyväksyi vuoden 2024 talousarvioesityksen

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 12.9.2022 omalta osaltaan Tampereen kaupungin vuoden 2023 talousarvioehdotuksen, jossa näkyy edelleen kaupungin kasvuun vastaaminen.  Lautakunta hyväksyi myös lausunnot talousarvion yhteydessä käsiteltäviin valtuusto- ja kuntalaisaloitteisiin.

Yhdyskuntalautakunnalle asetetuissa sitovissa tavoitteissa painottuu myös kestävien liikkumismuotojen edistäminen sekä luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen. Lisäksi työntekijäkokemuksen parantaminen on asetettu tavoitteeksi kaikille lautakunnille.

Yhdyskuntalautakunnan talousarvioehdotuksen toimintatulot ovat 32,5 miljoonaa euroa, toimintamenot -85,8 miljoonaa euroa ja toimintakate -53,3 miljoonaa euroa. Yhdyskuntalautakunnan nettoinvestointien esitys vuodelle 2023 on -52,0 miljoonaa euroa, mihin sisältyy myös kehitysohjelmien investoinnit.

Yhdyskuntalautakunnan tehtävänä on järjestää kaupunkirakenteen kehittämistä kokonaisuutena sekä kaupunkisuunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa koskevat palvelut ja viranomaispalvelut.

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimielimiä ovat yhdyskuntalautakunnan lisäksi sen ympäristö- ja rakennusjaosto sekä alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto, seudullinen joukkoliikennelautakunta sekä alueellinen jätehuoltolautakunta.

Palvelutarpeeseen lisäyksiä

Yhdyskuntalautakunnan budjettiesityksessä on pystytty huomioimaan useita lisäyksiä palvelutarpeen kasvuun liittyen, vaikka kaikkia lisäystarpeita ei voida huomioida. Kaupunkiympäristön suunnittelussa on varauduttu rakennetun ympäristön tietojärjestelmä -lain sekä rakentamislain muutosten vaikutuksiin mahdollistamalla oman resurssin lisääminen neljällä henkilötyövuodella.

Lisäksi varaudutaan nykyistä paremmin viher- ja maisemasuunnittelun palvelutarpeisiin sekä Areenan liikennejärjestelyjen operoinnin jatkuviin kustannuksiin. 

Kaupunkiympäristön rakennuttamisessa ja ylläpidossa on varauduttu raitiotien infra- ja hallintovastikkeen kasvuun (1,75 milj. euroa), sähköenergian poikkeuksellisen hinnan nousun (+100%) sekä katujen päällystetöiden poikkeuksellisen hinnan nousun (+70%) kattamisiin.

Matkalipuntarkastuksessa on varauduttu raitiotieliikenteen avaamiseen Lentävänniemeen mahdollistamalla yksikön resurssin lisääminen kahdella henkilötyövuodella.

Kestävä kaupunki -palveluryhmässä on varauduttu ympäristöterveydenhuollon seutusopimuksen mukaisen pieneläinpäivystyksen jatkumiseen, ilmanlaadun seurannan toimenpiteisiin sekä luonnon monimuotoisuustoimien jatkamiseen. Palveluryhmän suunnitteluresurssia varaudutaan lisäämään kahdella henkilötyövuodella.

Paikkatietoyksikössä varaudutaan aineistonluovutusprosessin muutoksiin mahdollistamalla yksikön resurssin lisääminen yhdellä henkilötyövuodella. Lisäksi yksikön laskennalliseen kehyksen kasvuun on sisällytetty yksikön suunnitteluresurssin lisääminen yhdellä henkilötyövuodella kaupunkitietomallin kehittämisen resursointiin.

Jätehuoltolautakunnan talousarvio on jätehuoltolautakunnan päätöksen mukainen. Ympäristöterveydenhuollon talousarvio sisältää ympäristöterveydenhuollon jaostolle esitetyt erät.  

Kaupungin talousarvioprosessi 2024

Vuoden 2024 talousarvion sisältämät vuosittaiset sitovat toiminnan tavoitteet perustuvat Tampereen strategiaan 2030 ja sen pohjana olevaan Kalervo Kummolan pormestariohjelmaan. Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2024 talousarviokehyksen 19.6.2023.

Kehyksessä vuosikate on 77,9 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 19 miljoonaa euroa alijäämäinen. Talousarvion jatkovalmistelussa tavoitteena on alijäämän pienentäminen. Kuntataloudessa kuluvasta vuodesta on tulossa hyvä, mutta ennusteiden mukaan kuntataloudet heikkenevät nopeasti vuodesta 2024 lähtien.

Talousarviokehys perustuu kaupungin toimintayksiköiden kanssa toukokuussa käytyihin neuvotteluihin ja kaupungin johtoryhmän linjauksiin. Talousarvion kehyspohjissa on lisäksi huomioitu useita teknisiä muutoksia.

Pormestarin talousarvioesitys voi sisältää muutoksia lautakunnan talousarvioesitykseen verrattuna. Kaupunginvaltuusto päättää Tampereen ensi vuoden budjetista 13.11.2023.

Lisätietoja

Mikko Nurminen
Johtaja
Puhelin:
040 801 2665
Teksti: Anna-Leea Hyry
Kuvat: Laura Happo
Jaa sosiaalisessa mediassa