Tampereen kaupunki rakentaa monimuotoista ja tasa-arvoista yhteiskuntaa

Rasismikeskustelu on noussut kesän tärkeimmäksi puheenaiheeksi sekä poliittisesti että yhteiskunnallisesti Suomessa. Keskustelun henki on ollut pitkälti vastakkainasettelua puolesta ja vastaan, jolloin aiheen todellinen merkitys jää helposti huomioimatta. Tampereen kaupunki on sitoutunut rasisminvastaiseen työhön, ja toimillaan rakentamaan monimuotoista ja tasa-arvoista yhteiskuntaa.

Rasisminvastaisen työn merkitys ulottuu paljon syvemmälle kuin vain puheiden tasolle. Se kätkee sisäänsä voiman rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokainen yksilö saa tuntea olevansa arvokas ja kuuluva osa. On selvää, että rasisminvastainen työ on välttämätöntä monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämiseksi.

Minulle, kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuttoasioiden parissa työskentelevälle johtajalle, tämä aihe on erityisen lähellä sydäntäni. Haluan nostaa esiin sen, miksi meidän kaikkien tulisi sitoutua taistelemaan rasismia vastaan ja luomaan yhdenvertaista tulevaisuutta.

Rasismin vaikutukset heikentävät koko yhteiskunnan potentiaalia

Rasismin vaikutukset eivät rajoitu vain yksittäisiin ihmisiin, vaan ne heijastuvat laajasti koko yhteiskuntaan. Syrjintä ja ennakkoluulot voivat estää yksilön ja yhteisön potentiaalin täysimääräisen hyödyntämisen. Tämä koskee erityisesti maahan muuttaneita ja muita vähemmistöryhmiä. Kuvitellaan esimerkiksi henkilö nimeltä Fatima. Hän on nuori ja lahjakas nainen, joka saapui maahamme etsimään parempaa tulevaisuutta. Fatima on koulutettu insinööri, mutta joutuu kohtaamaan ennakkoluuloja työnhaussa pelkän nimensä tai pukeutumisensa perusteella. Tämä on valitettavasti yksi monista rasismikokemuksista, joita maahan muuttaneet kohtaavat yrittäessään kotoutua uuteen yhteiskuntaan. 

Tällaiset tapaukset eivät ainoastaan haittaa yksilöiden mahdollisuuksia, vaan ne myös heikentävät yhteiskunnan potentiaalia kokonaisuutena. Kuinka monta lahjakasta osaajaa jääkään työmarkkinoiden tai yhteisön hylkimäksi pelkästään sen vuoksi, että heidän ulkonäkönsä, kielensä tai taustansa poikkeavat enemmistöstä? Rasisminvastainen työ on avain siihen, että voimme rakentaa yhteiskunnan, jossa jokaisella on tasavertaiset mahdollisuudet menestyä ja tuoda osaamisensa esille.

Rasisminvastainen työ kuuluu kaikille

Maahanmuutto rikastuttaa yhteiskuntaamme monin tavoin, tuoden mukanaan uusia ideoita, kulttuureja ja näkökulmia. Rasisminvastaisella työllä voimme varmistaa, että tämä moninaisuus ei jää käyttämättä vaan integroituu osaksi yhteistä identiteettiämme. Tampereella on monia toimenpiteitä, joilla edistämme kansainvälistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta eri taustoista tulevien ihmisten välillä. Esimerkiksi Rasisminvastaisen viikon kampanjat ja tapahtumat ovat osoittautuneet menestyksekkäiksi foorumeiksi, joissa ihmiset voivat oppia toisiltaan ja rakentaa yhteistä ymmärrystä.

Rasismin vastustaminen ei ole helppo tehtävä, mutta se on välttämätön askel kohti parempaa tulevaisuutta. Jokaisella meistä on rooli tässä työssä, oli sitten kyseessä päättäjä tai kuntalainen. Meidän on oltava valmiita kyseenalaistamaan omia ennakkoluulojamme, edistämään koulutusta ja tietoisuutta sekä puuttumaan syrjintään aina kun kohtaamme sitä.

Tampereen kaupunki on sitoutunut rasisminvastaiseen työhön strategiansa mukaisesti. Kaupunki on huomioinut myös palvelu- ja vuosisuunnitelmassaan rasisminvastaisen työn, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen. Tekemistä riittää meille kaikille! Kuvitelkaa maailma, jossa jokainen Fatiman kaltainen lahjakas nuori saa mahdollisuuden osoittaa osaamisensa ja vaikuttaa yhteiskuntaan positiivisesti. Se on maailma, johon uskon ja jonka eteen olen valmis työskentelemään joka päivä.

Rasismin ennaltaehkäisy on investointi tulevaisuuteen, jossa kaikki yksilöt voivat osallistua yhteiskunnan kehitykseen ilman pelkoa tai syrjintää. Se edistää tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja yhteisymmärrystä sekä rakentaa perustaa vahvalle ja yhtenäiselle yhteiskunnalle. Nämä asiat toimme esiin myös Tampereen kaupungin lausunnossa koskien Valtionneuvoston pyytämää kirjallista kuulemista Yhdenvertainen Suomi – toimintaohjelmasta. Suomen hallituksen on määrä antaa tiedonanto eduskunnalle yhdenvertaisuutta ja rasisminvastaisuutta edistävistä konkreettisista toimista.

Tänä vuonna Tampereella vietettiin Rasisminvastaista viikkoa maaliskuussa, ja vietämme sitä jälleen maaliskuussa 2024. Vaikka teemme rasisminvastaista työtä joka päivä, sille omistetut kampanjat ja tapahtumat ovat tärkeitä tietoisuuden lisäämiseksi. Olemme mukana syyskuussa käynnistyvässä somevaikuttajakampanjassa, joka kehittää Suomen asenneilmapiiriä työelämän moninaisuutta kohtaan. “Muutostöissä” nimellä kulkevassa yhteiskunnallisessa viestintäkampanjassa keskustelun herättäjinä toimii 20 erilaisista kulttuurisista taustoista tulevaa, Suomessa asuvaa somevaikuttajaa. Kampanjan koordinoi PING Helsinki ja sillä halutaan puhutella kaikkia työelämässä olevia. Aihe on meille tärkeä, ja sen puolesta haluamme edistää avointa ja hyväksyvää yhteiskuntaa Tampereella!

Lisätietoja Rasisminvastaisista kampanjoista Tampereella

Teksti: Mari Taverne, Tampereen kaupungin kansainvälisen osaamisen palvelujen johtaja
Kuvat: Laura Vanzo
Jaa sosiaalisessa mediassa