Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelman keskiössä on ihmislähtöisyys

Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelman tavoitteena on tamperelaisten hyvinvoinnin lisääminen, kaupungin osaamisen kehittäminen, alueen elinvoiman vahvistaminen ja liiketoiminnan mahdollisuuksien edistäminen datan ja kestävän digitaalisuuden avulla. Kansainvälisen osaamisen palvelut keskittyvät datan ja tekoälyn hyödyntämiseen sujuvan ja ihmislähtöisen maahanmuuton ja kotoutumisen vahvistamiseksi. Ohjelma toimii valtuustokaudella 2021-2025.
International House chatbot keskustelee asiakkaan kanssa kännykän välityksellä.
International House chatbot keskustelee asiakkaan kanssa kännykän välityksellä.

Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelman keskiössä ovat ihmiset. Data ja tekoäly ovat välineitä, joiden avulla Tampereen kaupunki kehittää palvelujaan vastaamaan paremmin ihmisten todellisia tarpeita. Hyvinvointi lisääntyy, kun arjen sujuvuutta, ennakointia ja toiminnan oikea-aikaisuutta vahvistetaan.

Älykaupunki kaupunkilaisille –kehitysohjelman ensimmäiset kohteet muodostuvat viidestä lippulaivasta. Kansainvälisen osaamisen lippulaivahankkeen nimi on “International & Inclusive City”. Hankkeessa kehitetään muun muassa asiakkuudenhallintajärjestelmää ulkomailta muuttavien, eli kotoutuja-asiakkaiden palveluihin. Lisäksi ohjelmassa kehitetään International House Tampereen virtuaalista avustajaa, tekoälyllä varustettua ”chatbottia”, joka palvelee asiakkaitamme kellon ympäri.

Työnhakuun ja kotoutumiseen vieraassa maassa tarvitaan monenlaista tukea

Työnhaku saattaa jo itsessään käydä työstä ja juuri alueelle muuttaneelle, vieraaseen maahan, se on monin verroin vaikeampaa. Samaan aikaan, kun osa maahan muuttavista tarvitsee palvelut kasvokkain nyt ja tulevaisuudessa, suuri ja alati kasvava osa pystyy ja haluaa hoitaa asiointinsa itsenäisesti omilta laitteilta käsin. Se on nopeaa ja tehokasta - siis älykästä. Monelle digitaaliset palvelut ja kanavat eivät olekaan enää vain yksi vaihtoehto muiden joukossa, vaan ensisijainen vaihtoehto.

Älykaupunki kaupunkilaisille –kehitysohjelmassa tähtäämme yhä sujuvampien, oikea-aikaisempien ja vaikuttavampien palvelujen luomiseen. Haluamme, että asiakas- ja palvelutietomme on laadukasta, ajantasaista ja että se liikkuu turvallisesti asiakkaan mukana. Näin myös varmistamme, että meillä on yhteinen näkymä ja ymmärrys maahan muuttaneiden ihmisten palvelujen tilasta ja siitä suunnasta, johon niitä tulee viedä ja kehittää.

Lisätiedot

Älykaupunki kaupunkilaisille -kehitysohjelma [Tampereen kaupunki]
Älykäs Tampere [Tampereen kaupunki]

Projektipäällikkö
Heikki Hauskaviita
Sähköposti: [email protected]

Teksti: Heikki Hauskaviita ja Tiia Heikkilä
Jaa sosiaalisessa mediassa