Liikkumisen terveysvaikutukset kiinnostivat hiilijalanjälkilaskurin käyttäjiä

Tampereella selvitettiin, voisiko liikunnan terveysvaikutuksiin vetoamalla saada ihmiset autoilun sijaan kävelemään tai pyöräilemään. Osa Tampere.Finland-sovelluksen hiilijalanjälkilaskurin käyttäjistä sai käyttöönsä aktiivisuuslaskurin. Heille myös lähetettiin viestejä heidän havaitusta liikkumisestaan ja siitä, miten se vaikuttaa terveyteen. Terveysviestit kiinnostivat vastaanottajia, mutta liikkumisen valintoja ne eivät muuttaneet.
Tampere.Finland-sovelluksen näyttö, jossa näkyy hiilijalanjälkilaskuri.
Liikkumisen hiilijalanjälkilaskuri ja nyt myös aktiivilaskuri ovat käytettävissä Tampere.Finland-sovelluksessa.

Tutkimuksessa Tampere.Finland-sovelluksen hiilijalanjälkilaskurin käyttäjät arvottiin kahteen ryhmään. Koeryhmä sai hiilijalanjälkilaskurin lisäksi käyttöönsä arkiliikkumisen aktiivisuuslaskurin. Samoille käyttäjille viestittiin lihasvoimin liikuttujen matkojen tuottamista terveysvaikutuksista viikoittaisella heräteviestillä. Kontrolliryhmä jatkoi hiilijalanjälkilaskurin käyttöä samalla tavalla kuin aiemmin.

Tutkimus tehtiin Keli – Kestävämmän liikkumisen kehittäminen hiilijalanjälkilaskurin avulla -projektissa. Koeasetelma oli käynnissä syys–marraskuussa 2022.


Koeryhmän viesteissä kerrottiin, miten paljon sovelluksen käyttäjä oli liikkunut menneen viikon aikana. Määrää verrattiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Maailman Terveysjärjestö WHO:n suosituksiin. Liikunnan määrää verrattiin myös muiden sovelluksen käyttäjien liikuntamääriin ja terveysvaikutusten osalta siihen, ettei liikuntaa olisi harrastettu lainkaan.

Ei havaittuja muutoksia liikkumiskäyttäytymisessä

Terveyssisällöt lisäsivät sovelluksen käyttöä, mutta muutoksia liikkumistavoissa ei koejakson aikana havaittu. Koeryhmä kuitenkin käytti sovellusta selvästi verrokkiryhmää enemmän, mikä kertoo, että aktiivisen liikkumisen terveysvaikutukset kiinnostivat. Tutkimusjakson lopussa tehdyn kyselyn perusteella koeryhmä myös sisäisti viesteissä annetut terveystiedot. 

– Vaikka terveysviesteillä ei näyttänyt olevan vaikutusta itse liikkumiseen, saimme projektista arvokasta tietoa, ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin, toteaa projektipäällikkö Anna Vilhula Tampereen kaupungilta.

Tutkijoiden ja kaupungin yhteistyö mahdollistaa erilaisten koeasetelmien luomisen ja analysoimisen tilastollisesti. 

– Näin saadaan parempi käsitys siitä, miten ilmastopäästöjä voidaan vähentää. Tämä oli erinomainen pilotti uudenlaisesta yhteistyöstä, korostaa apulaisprofessori Lassi Ahlvik Helsingin yliopistosta.

Kaupungilla dataa tutkimuskäyttöön

Kaupungeilla on monenlaista dataa, jota voidaan jakaa yrityksille ja tutkimuslaitoksille hyödynnettäväksi.

– Keli-projektissa tuotettiin ainutlaatuista dataa tutkimuskäyttöön. Harvoin pystytään havaitsemaan ihmisten arkiliikkumista näin tarkasti ja pitkällä aikavälillä, iloitsee erikoistutkija Anna Sahari Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta.

Tampereen kaupunki aikoo jatkaa liikkumisen hiilijalanjälkilaskurin hyödyntämistä tutkimuksessa. Syksylle on suunnitteilla pilotti, jossa kerätään tietoa asukkaiden liikkumistavoista. Laskuri toimii datankeräysvälineenä, mikä helpottaa tutkimukseen osallistuvien työtä.

Aktiivisuuslaskuri on julkaistu kaikkien käyttöön

Kävelyä ja pyöräilyä seuraava aktiivisuuslaskuri on nyt kaikkien käytössä osana liikkumisen hiilijalanjälkilaskuria. Tampere.Finland-sovelluksen hiilijalanjälkisaskurilla on noin 1500 käyttäjää kuukausittain. Käyttäjä saa laskurista tietoa omasta liikkumisestaan ja valintojen ilmastovaikutuksista.

Keli-projektin (1.1.2022–31.5.2023) tutkimusyhteistyökumppaneita olivat Helsingin yliopisto ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT. Keli-projektin rahoitti osin ympäristöministeriö ja se oli osa viisivuotista Kestävä kaupunki -ohjelmaa, joka vauhdittaa kuntien laaja-alaista kestävää kehitystä.

Lisätietoja

Anna Vilhula
Projektipäällikkö
Puhelin:
040 352 3423
Lassi Ahlvik
Apulaisprofessori
Puhelin:
040 617 6877
Anna Sahari
Erikoistutkija
Puhelin:
0295 519 511
Teksti: Maiju Juntunen ja Essi Lehtinen
Kuvat: Visit Tampere / Laura Vanzo
Jaa sosiaalisessa mediassa