Uudet katutaideohjeet helpottavat luvan hakemista muraaleille ja katutaideteoksille

Tampereen kaupunki on julkaissut uudet katutaideohjeet. E-lomakkeella voi nyt hakea lupaa katutaideteoksen toteuttamiselle. Sara Hildén -akatemian nykytaiteen kurssilla nuoret suunnittelivat ja toteuttivat kantaa ottavan ympäristöaiheisen teoksen Rongan alikulkutunnelin ramppiin yhteistyössä Sorin Sirkuksen oppilaiden kanssa.
Kuvataiteilija Sebastian Schultz ja kuvataideopettaja Riikka Ajanki seisovat nuorten maalaaman ympäristöaiheisen muraalin edessä
Kuvataiteilija Sebastian Schultz ja kuvataideopettaja Riikka Ajanki ohjasivat Sara Hildén -akatemian ja Sorin Sirkuksen nuorten katutaideprojektia.

Tampereen kaupunki haluaa edistää luvallisia katutaidehankkeita julkisen kaupunkitilan elävöittämiseksi. Katutaidetta ovat esimerkiksi kaikenlaiset muraali- ja graffititaideteokset. Katutaideteosten toteutusta varten on nyt laadittu ohjeet ja e-lomake, jonka kautta kaikille toteutusehdotuksille haetaan lupaa. Tavoite on, että uuden lomakkeen avulla luvan hakeminen on sujuvampaa kaikille osapuolille.

Lupaa voi hakea vain Tampereen kaupungin hallinnoimien katu-, puisto- ja muiden yleisten alueiden kohteisiin. Taideteoksen toteutuksessa tulee huomioida käytännön asioita, kuten liikenneturvallisuus ja työalueen siistiminen teoksen valmistuttua.

Sara Hildén -akatemian ja Sorin Sirkuksen nuoret innostuivat katutaiteesta

Toukokuussa 2023 Sara Hildén -akatemian oppilaat toteuttivat katutaideteoksen Rongan alikulkutunnelin ramppiin yhteistyössä Sorin Sirkuksen oppilaiden kanssa. Teoksen avajaiset ovat perjantaina 26.5.2023. Kyseessä on kuvataidekoulun 10. vuosikurssin oppilaiden nykytaiteen kurssi ja Sorin Sirkuksen oppilaiden monitaiteellisen opintokokonaisuuden opinnot. Teosta on ollut tekemässä kaikkiaan noin 40 nuorta, iältään 13-17 vuotta.

Nuoret saivat päättää teoksen aiheen itse, ja ideointi tapahtui erikseen ja yhdessä.

– He tiesivät nopeasti, että haluavat ottaa kantaa ympäristökriisiin, kertoo kuvataiteen opettaja Riikka Ajanki. – Luonnoksia tuli vauhdilla, ja teoksen suunnittelu eteni todella itsenäisesti.

Teoksen sanoma on hyvin suora, sillä asiat esitetään niin kuin ne ovat. Ajankin mukaan toivoa tulevaisuudesta ei ole sisällytetty teokseen, koska sellaista ideaa ei tullut nuorilta. Kymmeniä metrejä pitkässä muraalissa kuvataan ympäristön tuhoutuminen pilaantuneista vesistöistä saastuttaviin tehtaisiin.

– Teos on herättänyt ohikulkijoissa paljon kiinnostusta. Monelle on ollut ilo nähdä nuoria tekemässä katutaidetta. Oppilaillekin tämä on ollut hieno kokemus. Ison teoksen äärellä pääsee testaamaan omia äärirajojaan.

Katutaideprojekteja toivotaan jatkossa lisää.

– Sara Hildén -akatemia ei ole ennen tehnyt näin isoa katutaideprojektia. Sopivia paikkoja ei ole ollut tarjolla. Näin mittavaan urakkaan tarvitaan myös erittäin pätevä ohjaaja.

Kuvataiteilija Sebastian Schultz ohjasi nuorten työskentelyä kurssilla. Hän auttoi aiheen kehittämisessä ja opetti teknistä puolta teoksen toteuttamisessa.

– On ollut hienoa seurata vierestä, kuinka nuoret, jotka eivät ole ennen tehneet mitään vastaavaa, loivat teosta niin reippaasti ja nopeasti, Schultz sanoo.

Opettamisen lisäksi Schultz on toiminut yrittäjänä vuodesta 2020. Ensimmäisen tilaustyön hän toteutti kymmenen vuotta sitten. Vaikka uudet katutaideohjeet ovat positiivinen muutos, hän toivoo myös, että luvallisia harjoittelupaikkoja olisi enemmän tarjolla.

– Katutaidetta ei opeteta missään, Schultz muistuttaa. – Sitä tulee kuitenkin olemaan aina, joten jos sopivia harjoittelumahdollisuuksia olisi enemmän, kaikkien teosten taso paranisi.

Nuorten katutaideteos ei ole pysyvä. Se saa olla muurissa noin vuoden ajan, kunnes paikalle tulee kaupungin tilaama pysyvä teos.

– Positiivista on se, että nyt on olemassa jokin portaali, mitä kautta katutaidelupia haetaan, Schultz lisää. – Ennen yhteyshenkilöiden löytäminen ja koko byrokratia oli paljon hankalampaa.

Kaupunki haluaa edistää kaupunkiympäristön elävöittämistä turvallisesti ja siististi. Katutaideteoksen luvan hakemisen yhteydessä lomakkeelle ilmoitetaan tiedot hakijan tai tekijäryhmän nimestä ja yhteystiedoista sekä vastuuhenkilöstä. Lisäksi on annettava kuvaus taideteoksen sisällöstä ja teosluonnoksen kuva tai suunnitelma. Teokseen liittyen on kerrottava suunniteltu ajankohta, ehdotettu toteutuskohde sekä kuva tai kartta teoksen toteutuspaikasta. Teoksen luonne voi olla pysyvä tai väliaikainen, mutta Tampereen kaupungilla on oikeus päättää teoksen elinkaaresta.

Tekijällä tulee olla tekijänoikeudet katutaideteokseensa. Teos ei saa sisältää kaupallista, uskonnollista tai poliittista markkinointia tai kannanottoja. Mikäli teos arvioidaan sopivaksi toteuttaa, tulee hakijan tehdä erikseen katulupa-anomus toimitettujen ohjeiden mukaisesti.

Teksti: Tiia-Maria Angeli
Kuvat: Laura Happo
Jaa sosiaalisessa mediassa