Koulutuskeskus Valon toimintaa kehitetään Ylöjärvellä

Ylöjärvellä sijaitsevan koulutuskeskus Valon toimintaa suunnitellaan laajennettavaksi. Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunnalle esitetään päätettäväksi 17.5.2023, että Tampereen seudun ammattiopisto Tredu osallistuu käynnistettävään tarveselvitykseen Koulutuskeskus Valon koulutustoiminnan kehittämiseksi.

Koulutuskeskus Valossa toimivat Ylöjärven lukio ja Tredu. Tavoitteena on kehittää Valon koulutustarjontaa toiminnallisesti ja sisällöllisesti sekä laajentaa koulutuskeskuksen rakennusta.

Tredun osalta keskeistä on työelämälähtöisen, tekniikan aloille kohdentuvan koulutusyhteistyön kehittäminen ja sitä kautta opiskelijavuosimäärän kasvu. Tredu ei ole sitoutunut rakentamaan lisää tilaa koulutuskeskukseen, mutta voi vuokrata tiloja käyttöönsä.
 
Nyt suunniteltavalla LisäValo-hankkeella pyritään vastaamaan elinkeinoelämän työvoimatarpeisiin lisäämällä toisen asteen koulutuksen tarjontaa ja sisältöjä voimakkaasti kasvavalla Tampereen kaupunkiseudulla. Kehittämisen keskiössä ovat elinkeinoelämän tarpeet ja huoli osaavan työvoiman saamisesta.

LisäValo-hankkeen taustalla on aiesopimus, jonka pohjalta syksyllä 2022 selvitettiin Koulutuskeskus Valon tilojen ja toiminnan kehittämistä. Aiesopimuksessa olivat mukana Ylöjärven kaupunki, Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Tredu-kiinteistöt Oy ja Tampereen ammattikorkeakoulu Oy TAMK.

Osana hanketta tehtiin osaamistarvekartoitus, jonka aineisto kerättiin haastattelemalla paikallisen kone- ja metallituoteteollisuuden johtajia. Osaamistarpeita on tunnistettu erityisesti teknologia-alalla.


Tredu, lukio ja ammattikorkeakoulu yhteistyöhön


Tredun tavoitteena LisäValo-hankkeessa on kehittää uudenlaisia koulutusyhteistyön muotoja Ylöjärven lukion ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. Ammatillista koulutusta ja täydennyskoulutusta kehitetään yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa vastaamaan niiden työvoimatarpeita. Ensijaisia koulutusaloja tässä ovat kone- ja metalliteollisuus sekä ajoneuvotekniikka ja sen uudet käyttövoimamuodot.

Lisäksi pyritään kehittämään teknologia-alan ammattikorkeakouluun tähtääviä väyläopintoja opiskelijoille. Tredun tavoite on lisätä toimintaansa koulutuskeskus Valossa 40 opiskelijavuodella nykyiseen verrattuna.

Koulutuskeskus Valon toiminnan laajentaminen on tarkoitus toteuttaa uudenlaisen oppimisympäristön avulla. Oppimistilat rakennetaan joustaviksi niin, että niissä on mahdollisuus teoreettisen opiskelun lisäksi oppia tekemällä, esimerkiksi pienimuotoisten demonstraatioiden avulla. 

Tavoitteena on aloittaa uusien opetustilojen rakentaminen vuonna 2024 siten, että toiminta uusissa tiloissa voisi alkaa 1.8.2026.

Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunta käsittelee asiaa 17.5.2023. Ylöjärven kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnassa asiaa käsitellään 16.5.2023.
 

Lisätietoja

Kirsi Viskari
Johtaja, ammatillinen koulutus
Puhelin:
040 037 6420
Pekka Salmi
Johtaja
Teksti: Johanna Toivanen
Kuvat: Tredu
Jaa sosiaalisessa mediassa