Ratinassa pääsee testaamaan pyörätelineitä - kerro näkemyksesi eri telinemalleista 

Tampereen kaupunki kerää asukkailta palautetta erilaisista pyörätelinemalleista. Ratinaan on asennettu seitsemän erilaista pyörätelinettä, joita voi käydä testaamassa. Palautteella on vaikutusta siihen, mitä telinemalleja jatkossa käytetään. 

Testaa pyörätelineitä toukokuussa 

Nyt on aika vaikuttaa, millaisia pyörätelineitä Tampereen kaupunki jatkossa suosii. Laukonsillan kupeessa Ratinan stadionin puolella on 29.5. asti testattavana seitsemän erilaista pyörätelinettä. Paikalle voi polkaista omalla pyörällä ja kokeilla, miten pyörä sopii erilaisiin telineisiin.  

Telineistä pääsee kertomaan näkemyksensä vastaamalla sähköiseen kyselyyn. Arvioitavana ovat muun muassa telineiden toimivuus, turvallisuus ja sopivuus kaupunkikuvaan. Testata voi yhtä, useampaa tai kaikkia paikalla olevia telineitä. Ohjeet kyselyyn vastaamiseen löytyvät myös paikan päältä.  

Asukkaiden arviot tulevien telinevalintojen pohjalla 

Saatu palaute otetaan huomioon, kun kaupunki jatkossa valitsee pyörätelineitä. Telineitä ei kuitenkaan laiteta palautteen perusteella paremmuusjärjestykseen. Tampereen kaupunki käyttää tällä hetkellä ja tulee jatkossakin käyttämään erilaisia pyörätelinemalleja. Pyörätelineiden valintaan vaikuttavat asukkaiden arvioiden lisäksi muun muassa kaupunkikuvalliset tekijät ja sopivuus muuhun ympäristöön.  

“Haluamme kuulla asukkailta, miltä erilaiset telineet tuntuisivat käyttää. Toivomme saavamme kommentteja myös yksityiskohtaisista huomioista, jotka eivät välttämättä muuten tule helposti esille. ” kertoo liikennesuunnittelija Jukka Uusitalo Tampereen kaupungilta. 

Pyöräpysäköinnistä laaditaan yleissuunnitelmaa 

Tampereen kaupunki on alkuvuoden ajan laatinut pyöräpysäköinnistä myös yleissuunnitelmaa. Yleissuunnitelma luo suuntaviivat pyöräpysäköinnille seuraaviksi 5 - 10 vuodeksi. Suunnitelmalla tähdätään pyöräpysäköinnin merkittävään lisäämiseen ja parantamiseen lähivuosina. Tavoite on, että kaupungissa pyörän pysäköinti onnistuu aina turvallisesti lähellä määränpäätä. 

Pyöräpysäköinti on pääteemana myös parhaillaan käynnissä olevalla pyöräilyviikolla. 

Lisätietoja

Jukka Uusitalo
Tampereen kaupunki, pyöräpysäköinti: Erikoissuunnittelija
Puhelin:
040 800 7582
Olli Vakkala
Ekokumppanit Oy, Pyörätelineiden testauksen käytännön järjestelyt: Projektipäällikkö
Puhelin:
040 728 5677
Teksti: Laura Lettenmeier
Kuvat: Laura Lettenmeier
Jaa sosiaalisessa mediassa