Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan Pirkkala-Linnainmaa -raitiotien toteutussuunnittelun käynnistämisen

Linnainmaalta Pirkkalaan suunnitellun raitiotielinjan 1 jatkamiseen tähtäävä hankesuunnitelma hyväksyttiin Tampereen kaupunginhallituksessa 3.4.2023. Valtuustolle esitetään hankesuunnitelman hyväksymistä ja seuraavan suunnitteluvaiheen eli toteutussuunnittelun välitöntä aloittamista. Tavoitteena on, että Tampereen ja Pirkkalan valtuustot voisivat tehdä hankesuunnitelmasta päätöksen huhtikuun kokouksissaan.
Havainnekuva, raitiotiepysäkit sijoitettuna Heikkilänkadulle Linnainmaalle.


Pirkkalan kunnanhallitus käsittelee toteutussuunnittelua kokouksessaan 17.4.2023. Tampereen kaupunginhallituksen päätösesitys on ehdollinen. Tulevan uuden MAL-sopimuksen neuvotteluun asetetaan tavoitteeksi valtion osallistuminen hankkeen toteutussuunnitteluun ja varsinaiseen rakentamiseen. Rakentaminen edellyttää valtionosuuden saamista hankkeeseen. Rakentamispäätöksen ajankohta olisi lokakuussa 2024.

Tekninen suunnitelma jatkon pohjana

Raitiotien Pirkkala-Linnainmaa hankesuunnitelma on tekninen suunnitelma, joka sisältää kattavan vaikutusten arvioinnin ja hankearvioinnin hyötykustannuslaskelmineen. Hankesuunnitelmassa arvioidaan, että raitiotievaihtoehdossa uusien rataosuuksien Suuppa–linja-autoasema ja Kaupin kampus–Linnainmaa raitiovaunupysäkkien 800 metrin saavutettavuusalueella on vuonna 2050 yhteensä 55 000 asukasta ja 23 200 työpaikkaa.

Hankesuunnitelmassa on kaksi raitiotien kehittämisvaihtoehtoa. Vaihtoehdossa 1 raitiotie toteutetaan vuoteen 2030 mennessä osuudelle Pirkkalan Suupan kuntakeskus– Linnainmaa. Vaihtoehdossa 2 on raitiotien vaiheittainen toteutus Pirkkalassa. Vaihtoehdossa 2 ensivaiheen Pirkkalan päätepysäkki on Partola ja vuoteen 2035 mennessä Suupan kuntakeskus.

Hankesuunnitelma on laadittu alustavien katusuunnitelmaluonnosten tarkkuudella. Suunnittelu on tehty vuorovaikutuksessa kuntalaisten ja sidosryhmien kanssa. Hankesuunnitelmassa tehdyt alustavat katusuunnitelmaluonnokset on käsitelty Tampereen ja Pirkkalan yhdyskuntalautakunnissa. Suunnittelun aikana on järjestetty yleisötilaisuuksia, suunnitelmien kommentointimahdollisuuksia netin karttapalautekyselyin ja suunnitelman luonnosvaiheessa järjestettiin lausuntokierros keskeisille sidosryhmille.

Toteutussuunnitelmassa tutkitaan erilaisia vaihtoehtoja

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan Linnainmaan joukkoliikenneterminaalin toteutuksessa tutkitaan toteutussuunnitteluvaiheessa ratkaisuja, joilla varmistetaan henkilöautoliikenteen sujuvuus Mäentakusenkadulla ja samalla varmistetaan joukkoliikenneterminaalin toimivuus. Kaupunginhallitus valtuutti lisäksi Tampereen Raitiotie Oy:n aloittamaan välittömästi uuden raitiotien infra-allianssin hankintakilpailun ehdollisena, koska toteutussuunnittelun aikataulu on tiukka. 

Tavoitteena on, että Tampereen ja Pirkkalan valtuustot käsittelevät toteutussuunnitelmaa kokouksissaan 24.4.2023. Mikäli rakentamisesta tehdään myönteinen päätös valtuustoissa lokakuussa 2024, rakentaminen olisi mahdollista aloittaa alkuvuodesta 2025. Rakentamisvaiheen arvioidaan kestävän vuodet 2025–2028, jolloin liikennöinti voisi alkaa uusilla osuuksilla tammikuussa 2029.
 

Lisätietoja

Ville-Mikael Tuominen
Kehityspäällikkö
Puhelin:
050 343 0700
Mikko Nurminen
Johtaja
Puhelin:
040 801 2665
Kuvat: Ramboll oy
Jaa sosiaalisessa mediassa