Perheet voivat valita kesällä kahdeksan maksutonta lomaviikkoa varhaiskasvatuksessa

Perheet voivat ensi kesänä Tampereella kunnallisessa varhaiskasvatuksessa valita kahdeksan maksutonta poissaoloviikkoa, mikäli lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksessa ennen 1.9.2022. 

Kahdeksan viikon yhtenäisen lomajakson voi pitää 5.6. ja 27.8.2023 välisenä aikana. Sivistys- ja kulttuurilautakunta päätti asiasta 21.3.2023. Maksuttomia ajanjaksoja on vuosittain käyttänyt noin 2000–2700 lasta. 

Maksuttomuuden ehtona on, että lapsi on ollut kunnallisessa varhaiskasvatuksessa vähintään täyden toimintavuoden eli jokaisena kuukautena 31.8.2022 alkaen. Maksuttomuus edellyttää, että lapsi on poissa varhaiskasvatuspalveluista yhtäjaksoisesti kahdeksan (8) täyttä kalenteriviikkoa 5.6. – 27.8.2023 kestävän ajanjakson aikana. Lapsen hoitosuhde maksulliseen varhaiskasvatukseen kestää koko poissaolojakson ajan.

Perheen tulee tehdä maksuttomasta ajanjaksosta kirjallinen ilmoitus lapsen hoitopaikkaan tai ilmoittaa ajanjakso sähköisesti varhaiskasvatuksen verkkoasioinnin kautta viimeistään 28.4.2023. Ilmoittautuminen kesäajan maksuttomiin jaksoihin alkaa huhtikuussa ja siitä tiedotetaan perheille erikseen.

Hoitopaikkatakuun valinneilla perheillä on mahdollisuus valita kesäajan maksuton ajanjakso, mikäli edellä esitetyt ehdot täyttyvät ja hoitopaikkatakuuta edeltävä hoitosuhde on alkanut ennen 1.9.2022.

Kesäajan maksuttomat jaksot eivät koske syksyllä 2023 ensimmäisen luokan aloittavia. 

Maksuton jakso tietyin ehdoin myös esiopetuksessa oleville

Vuonna 2023 heinäkuun maksuton jakso koskee myös varhaiskasvatuspalveluja heinäkuussa käyttäviä esiopetusikäisiä lapsia. Esiopetusta täydentävään kerhotoimintaan osallistuneelle heinäkuun varhaiskasvatus on maksutonta, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Esiopetusikäinen on osallistunut joko esiopetusta täydentävään Eppu-kerhotoimintaan tai osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen siten, että yhtäjaksoinen hoitosuhde on alkanut ennen 1.9.2022.
  • Esiopetusikäisellä lapsella on ollut hoidon tarve ja hän on osallistunut joko kesäkerhotoimintaan tai varhaiskasvatuspalveluun kesäkuussa 2023.
  • Lapsella on hoidon tarve heinäkuussa 2023.

Lisätietoja

Katri Mantere
Asiakaspalvelupäällikkö
Puhelin:
040 849 2107
Teksti: Aila Rajamäki
Kuvat: Laura Happo
Jaa sosiaalisessa mediassa