9.3.2023 10.19

Jerestä tulee sittenkin nuoriso-ohjaaja

Jeren unelman toteutuminen nuoriso-ohjaajan ammatista on esimerkki siitä, miten työnhakijan sinnikkyydellä ja aktiivisuudella sekä työllisyyspalvelujen ja oppilaitosten verkostoyhteistyöllä saavutetaan toivottu lopputulos. Ratkaisukeskeinen yhteistyö etsii vaihtoehtoja silloinkin, kun työllistymisen polku ei ole suora, vaan kohtaa esteitä tai monia mutkia.

Jere oli ollut jo pitkään työttömänä, mutta halusi opiskella ohjelmointia alan hyvien työllistymismahdollisuuksien takia. Ohjelmointialan työnhaun ohessa Jere osallistui Sillan IT-pajan kuntouttavan työtoimintaan. Pian hänelle tarjottiin työkokeilupaikkaa avustavana ohjaajana Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen järjestämässä Reactori-hankkeessa. Hankkeessa edistetään työnhakija-asiakkaiden digiosaamista.

Reactori-hankkeen projektipäällikkö Minna Ruuska kertoo, että hankkeessa on ollut tärkeää löytää sen työkokeilijoille reittejä kohti heidän näköistään työelämää.

– Reactori-hanke on ottanut työkokeiluun IT-alasta kiinnostuneita henkilöitä toimimaan apuohjaajina digiosallisuusvalmennuksessa, joka on tarkoitettu erittäin heikosti tietokonetta käyttäville. Tämä on tarjonnut mahdollisuuden kokeilla käytännössä IT-tukena toimimista ja toisaalta ohjaustehtäviä. Olemme pyrkineet antamaan työkokeilijoille myös vastuuta ja mahdollisuutta esimerkiksi vetää yksittäisiin aiheisiin liittyviä valmennuskertoja. Jere on ollut aina valmis ottamaan tällaista vastuuta, sanoo Minna Ruuska.

Hankkeen ohjaaja Petri Niemi näki Jeressä potentiaalia, antoi vastuuta ja mahdollisuuden pitää oppituntejakin. Jere itse oli ajatellut työkokeilua vain jonkinlaisena välivaiheena ja jatkaa työnhakua ohjelmointialalta. Suunta kuitenkin muuttui, kun työkokeilun lähestyessä loppuaan tiimiesihenkilö Anu Huppunen halusi jatkopalaverissa tietää, mitä kaikkea muuta Jere osaa. Selvisi, että hänen värikkäästä menneisyydestään löytyy erilaisia musiikkiprojekteja, graafista osaamista sekä monia kesken jääneitä opintoja. Paljastui myös, että nuoriso-ohjaajan ammatti oli ollut Jeren pitkäaikainen haave. Anu oli sitä mieltä, että Jeren moninaisista taidoista olisi suurta hyötyä nuorisotyössä ja ehdotti Jerelle tutustumista Ohjaamon toimintaan. Yhtenä vaihtoehtona unelman toteuttamiseen olisi nuoriso-ohjaajan ammatin opiskelu oppisopimuksella.

Yhteistyöllä selätetään vastoinkäymiset

Jere sopi tutustumisen tiimiesimies Ilkka Peltomaan kanssa ja pian työkokeilupaikka vaihtui Tampereen Ohjaamolle. Ilkka pyrki järjestämään Jerelle oppisopimuspaikkaa, mutta siihen ei oikein löytynyt rahoitusta. Oppisopimusta yritettiin saada myös Koivistonkylän nuorisokeskukseen, johon Jere oli päässyt tutustumaan työkokeilun aikana. Sekin karahti rahoitusongelmiin. Oppisopimuksen saaminen alkoi näyttää päivä päivältä enemmän epätodennäköisemmältä ja työkokeilu alkoi olla ohi.

Ohjaamolla suunnittelija Tiina Huhtala suositteli Jereä Tampereen seudun ammattiopistolle eli Tredulle avustavaksi ohjaajaksi. Työhaastattelun jälkeen sinne järjestyikin palkkatukipaikka. Tilanne alkoi näyttää siltä, että ainut mahdollisuus enää oli suorittaa tutkinnon osa palkkatukijakson aikana. Oman mutkansa matkaan toi palkkatukiuudistus, jonka oli määrä tulla voimaan vuoden 2023 alusta ja sopimus olisi pitänyt saada voimaan 2022 aikana.

Jere päätti vielä soittaa OMA-valmentajalleen Tuomas Tikkalalle, joka alkoi vielä kertaalleen selvittämään asiaa. Rahoitus saatiin sittenkin järjestymään. Oppisopimuspaikka piti ottaa vastaan heti, jotta paperiasiat ehdittäisiin hoitaa ennen vuoden vaihdetta. Paikka järjestyi samaisesta Koivistonkylän nuorisokeskuksesta, johon Jere oli tutustunut Ohjaamon työkokeiluaikana. Sieltä Jari "Jaska" Hällfors soitti Jerelle ja toivotti hänet tervetulleeksi työparikseen.

Unelmasta alkaa tulla totta

Tällä hetkellä Jere opiskelee nuoriso-ohjaajaksi oppisopimuksella. Hän haluaa kiittää kaikkia, jotka auttoivat sen toteutumisessa.

– Joka päivä menen hyvällä tuulella töihin, sillä olen vihdoinkin alalla mihin tunnun kuuluvani. Tuntuu, että elämäni kaikki teot ovat kulminoituneet tähän, Jere iloitsee.

Palkkatuettuna oppisopimusta ei voida järjestää koko tutkinnon ajalle, mutta Jere on vakuuttunut suorittavansa ison palan tutkintoa määräaikaisen työsuhteen aikana. Mikäli Jere on halukas, niin opintojen loppuunsaattamisen suunnittelua avustamaan pyydetään myös Tampereen Sarka Oy:tä ja heidän tuottamaansa Valmennuksella työhön -valmennus.

– Mikään tästä monimutkaisesta yhteistyökuviosta ei olisi onnistunut, mikäli Jere ei olisi aktiivisesti ollut itse yhteydessä yhteistyötahoihin ja raportoinut edistymisistä sekä ilmenneistä haasteista. On ollut ilo auttaa aktiivista toimijaa hänen työllistymisen polullaan, kertoo OMA-valmentaja Tuomas Tikkala.

Teksti: Marja-Liisa Tuomisaari
Jaa sosiaalisessa mediassa