Tampereen 9.-luokkalaisten arvoissa näkyvät läheiset ja oikeudenmukaisuus

Tamperelaiset 9.-luokkalaiset arvostavat korkeimmalle läheistensä hyvinvointia, rauhaa, vapautta ja tasa-arvoisuutta. Tämä tuli ilmi Tampereen kaupungin kulttuurikasvatusohjelma Taidekaaren suorittamasta nuorten arvokyselystä. Apulaispormestari Matti Helimo toteaa kyselyn vastausten osoittavan, kuinka yhteiskunnan arvojen ja äänenpainojen koventumisen keskelläkin nuoret pitävät tärkeinä pehmeitä arvoja ja läheisten onnellisuutta.
9.-luokkalaisten tekemiä tsemppiä ja hyvinvointivinkkejä jakavia julisteita.

Taidekaaren tammikuu alkaa aina vuoropuhelulla kaikkien Tampereen 9.-luokkalaisten kanssa. Teemakeskusteluiden ja taide-esimerkkien kautta käydään läpi, kuinka taiteella voi ottaa kantaa ja miten taide peilaa maailman tapahtumia.  Luentojen yhteydessä tehtiin anonyymi nettikysely, jossa jokainen nuori valitsi kolme itselleen tärkeintä arvoa. Tänä vuonna nuorten vastausten kärjessä olivat perheen ja läheisten hyvinvointi sekä vapaus ja ystävyys. Suuri osa piti myös sisäistä rauhaa ja onnellisuutta, oikeudenmukaisuutta ja ihmisten yhdenvertaisuutta tärkeimpinä arvoinaan. Vähiten arvoista sai ääniä yhteiskunnallinen arvostus. Taidekaari välittää kyselyn tulokset eteenpäin Nuorisovaltuustoon ja päättäjille.

Apulaispormestari Matti Helimo näkee kyselyn tärkeänä väylänä kuulluksi tulemiselle ja osallistumiselle: "Kaupunkilaisten on tärkeää kokea tulevansa kuulluksi ja etenkin nuorten osallisuuteen haluamme Tampereella panostaa. Kysely tuo myös esiin suuren tarpeen aidoille kasvokkain kohtaamisille, mikä on huomioitava, kun älylaitteet vievät yhä suuremman osan ihmisten valveillaoloajasta."

Taidekaari on Tampereen kaupungin perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen opetussuunnitelmiin sidottu kulttuurikasvatusohjelma, jossa taidekasvatuksen ammattilaiset tutustuttavat vuosittain yli 20 000 päivähoito- ja peruskouluikäistä lasta ja nuorta taide- ja kulttuurikohteisiin näkijänä, kokijana ja aina myös tekijänä. Helimo toteaa tamperelaisen kulttuurikasvatusohjelman olevan vaikuttava tuki lasten ja nuorten henkiselle kasvulle. “Kulttuuri luo hyvinvointia ja onnellisuutta. Onkin hienoa, että vakituinen Taidekaari-toiminta laajenee tälle vuodelle 5-vuotiaisiin."

Lisätietoa Taidekaaresta

 

Lisätietoja

Piia Karkkola
Johtava koordinaattori
Puhelin:
040 481 0911
Puhelin:
040 481 0911
Janina Ahlfors
Museolehtori
Puhelin:
040 037 6580
Jaa sosiaalisessa mediassa