Kasvatus- ja ohjausalan opiskelua työelämässä: Maryam opinnollisti osaamistaan

Irakista Suomeen muuttanut Maryam on suorittanut opinnollistamalla kaksi tutkinnon osaa kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta Naistarilla. Maryam halusi kasvatus- ja ohjausalalle, koska hän halusi auttaa muita maahanmuuttaneita naisia. ”Koin, että pystyn auttamaan heitä, koska olin oppinut itse hoitamaan asioita ja pärjäämään suomalaisessa yhteiskunnassa”, Maryam kertoo. Aluksi Maryam oli Naistarilla kuntouttavassa työtoiminnassa ohjaamassa asiakkaita, ja paikan työntekijät huomasivat, kuinka luonteva ohjaaja Maryam on. Naistarilta vinkattiin Maryamille, että hän voisi opinnollistaa osaamistaan, ja he ottivat yhdessä yhteyttä Treduun.

Opinnollistamisessa kaikki osaaminen hankitaan työelämässä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisesti, jonka jälkeen osaaminen todistetaan näytössä aidoissa työelämässä käytännön tehtäviä tekemällä. Kaikki oppiminen tapahtuu aidossa työympäristössä, ja kaikesta näyttöön valmistautumisesta vastaa jokainen itse.

Maryamin ammatillinen kasvu Naistarilla

Naistarilla Maryam ohjasi sekä yksittäisiä henkilöitä että ryhmiä. ”Olen auttanut asiakkaita esimerkiksi koulu- ja pankkiasioissa, järjestänyt teematilaisuuksia sekä ohjannut nuorten ryhmää, suomen kielen ryhmiä ja leivontaryhmää”, Maryam kertoo.

Maryam laati itse näyttösuunnitelmansa, opiskeli kaikki asiat, joiden osaamista vaaditaan tutkinnon osissa ja kirjoitti auki oppimisprosessinsa, jolla osaaminen osoitetaan näyttötutkinnossa. Pohtiessaan omaa ammatillista kehittymistään Maryam ymmärsi, kuinka tärkeää ohjaustyössä on neuvoa ja tukea asiakasta, mutta ei tehdä asioita heidän puolestaan. Naistarin johtaja Suvi Nieminen huomasi nopeasti, kuinka lämpimästi ja voimaannuttavasti, mutta toisaalta hienovaraisesti Maryam kohtasi ihmisiä. ”Maryamin ohjaama nuorten ryhmä on kasvanut kooltaan paljon, eli varmasti sana on levinnyt ja tytöt ovat tykänneet siitä paljon”, Nieminen kehuu. Nieminen on nähnyt Maryamin ammatillista kasvua ja vakuuttunut, että Maryam on juuri oikealla alalla. Maryam onkin tällä hetkellä palkattu vetämään kyseistä nuorten ryhmää, joka on Ehyt ry:n Hadia-hankkeen toteuttama.

Opinnollistaminen sopii omatoimisille

Opinnollistaminen vaatii aktiivisuutta, asiaan paneutumista ja omatoimisuutta. “Olisi hienoa, jos eri työpaikoilla leviäisi tieto siitä, että tämmöinenkin mahdollisuus on olemassa ihmiselle, joka osaa kieltä riittävästi ja jolla on omaa motivaatiota. Sitä tässä kyllä kysytään. Toisaalta työpaikkaohjaajalla ja näytön vastaanottajalla on iso rooli ja moraalinen vastuu varmistaa, että asiat on oikeasti opittu”, Nieminen korostaa.

Tredun kasvatus- ja ohjausalan opettaja Anu Kormano puolestaan kertoo, että opinnollistaminen alkaa olemaan jo tuttua työelämässä. ”Minulla on koko ajan listalla tulevia näytön suorittajia, jotka opinnollistavat osaamistaan tällä hetkellä”, Kormano kertoo. Kasvatus- ja ohjausalalla on Kormanon mukaan tärkeää huomioida, että kaikki osaaminen lähtee ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja ammatillisesta kohtaamisesta. Lisäksi kaiken työn taustalla on erilaisia lakeja, säädöksiä, määräyksiä ja eettisiä periaatteita, joiden ymmärtäminen on olennaista jo opiskeluaikana.

Erilaiset oppimisen tavat yleistyvät

Maryam kokee, että Suomessa on paljon erilaisia mahdollisuuksia, mutta maahanmuuttaneet eivät usein tiedä niistä. Hän korostaa, että on tärkeää ottaa selvää asioista ja uskaltaa kysyä. Maryam haluaa kannustaa muita maahanmuuttaneita yrittämään rohkeasti tavoitella unelmiaan. ”Kävin kielikokeessa kaksi kertaa, ja vasta toisella kerralla onnistuin. Opettajat näkivät, että minulla on paljon motivaatiota”, Maryam kertoo.

Seuraavaksi Maryam aikoo hakea kasvatus- ja ohjausalan tutkinto-opiskelijaksi Treduun ja suorittaa neljä jäljellä olevaa tutkinnon osaa ja tutkintoon kuuluvat yhteiset opetettavat aineet eli YTO-opinnot. Opinnollistamisen mahdollisuus riippuu täysin alasta. Joillakin aloilla on enemmän mahdollisuuksia opinnollistamiseen kuin toisilla. “Kokonainen suoritettu tutkinnon osa on arvokas, päätti näytön suorittaja edetä elämässään mihin suuntaan tahansa. Suoritetusta näytöstä saa osatutkintotodistuksen”, toteaa Tredun opettaja Anu Kormano.

 

 Naistari on Setlementti Tampere ry:n kansainvälinen naisten tapaamispaikka.

Teksti: Mariia Haatanen ja Tiina Jaatinen
Jaa sosiaalisessa mediassa