Uutinen
4.7.2022 14.02
Kaksi henkilöä sup-lautailee järvellä.

Tampere aloittaa Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelman – Tavoitteena oikeudenmukainen siirtymää ilmastokestävään yhteiskuntaan

Tampereen kaupungin Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelma edistää asukkaiden ja yritysten siirtymää kohti kestävää tulevaisuutta. Tavoitteena on liikkumisen ja kulutuksen päästöjen merkittävä vähentäminen sekä kiertotalouden ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen.

Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelman tavoitteena on edistää Tampereen asukkaiden ja yritysten reilua ja oikeudenmukaista siirtymää kohti hiilineutraalia ja ilmastokestävää yhteiskuntaa.

Kehitysohjelmassa on kolme painopistettä, joista ensimmäisessä keskitytään asukkaiden liikkumis- ja kulutustottumusten muutokseen, toisessa yritysyhteistyöhön ja kiertotalouden edistämiseen ja kolmannessa kaupungin ilmasto- ja ympäristötyön ohjaukseen ja seurantaan.

– Esimerkiksi liikenteen päästöt laskevat hitaasti. Pelkästään kaupungin ilmastotoimenpiteillä niitä ei saada riittävästi vähennettyä. Mukaan tarvitaan myös kuntalaiset ja yritykset, sanoo ohjelmapäällikkö Tiina Leinonen.

Hiilineutraalisuus ja kestävämmän tulevaisuuden saavuttaminen edellyttääkin liikkumisen ja kulutuksen päästöjen merkittävää vähenemistä sekä kiertotalouden ja luonnon monimuotoisuuden edistämistä.

– Kaupungin virallinen hiilineutraalisuustavoitehan ei sisällä tavaroiden, palveluiden ja ruoan päästöjä. Ne ovat kuitenkin merkittäviä ja käytännössä tuplaavat päästömme. Muutos kestävämpään elämäntapaan ja hiilineutraaliuteen tarkoittaakin toimintatapojen muutoksia meille kaikille, sanoo Leinonen ja jatkaa:

–  Samat muutokset eivät ole kaikille mahdollisia tai järkeviä, vaan tarvittavat teot ovat erilaisia riippuen elämäntilanteestamme tai siitä missä asumme. Jokaiselle kuitenkin löytyy sopivia keinoja ja näitä haluamme kaikkia kannustaa tekemään.

Ohjelman tavoitteena on yhdessä tamperelaisten asukkaiden ja yritysten kanssa löytää keinoja, miten kaikki voivat edistää hiilineutraaliutta ja kiertotaloutta jokapäiväisessä elämässä.

Päästöjen vähentymisen lisäksi ohjelman tavoitteena on vahvistaa tamperelaisten hyvinvointia ja tyytyväisyyttä osallisuuden ja yhteistyön keinoin.

Yrityksiä halutaan tukea ilmasto- ja ympäristökestävässä liiketoiminnassa ja auttaa löytämään kiertotalouden ja hiilineutraaliuden kautta uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Hiilineutraaleja tekoja on yksi kolmesta valtuustokauden uudesta kehitysohjelmasta ja se edistää osaltaan kutakin strategian neljää painopistettä. Kaupunginhallitus hyväksyi kehitysohjelman ohjelmasuunnitelman 20.6.2022. Ohjelma on jatkoa valtuustokaudella 2017–21 toimineelle Kestävä Tampere 2030 -ohjelmalle.

Ohjelman kolme painopistettä

  1. Asukkaat ja tottumusten muutos: Tässä painopisteessä tavoitteena on edistää tamperelaisten kestäviä elämäntapoja ja siten kaupungin hiilineutraaliustavoitetta. Painopisteessä lisätään asukkaiden tietoisuutta, kiinnostusta, osaamista ja motivaatiota kestävistä elämäntavoista ja etsitään uusia tapoja tehdä ilmastotekoja yhdessä asukkaiden kanssa.
  2. Yritykset ja kiertotalouden mukaisen liiketoiminnan edistäminen: Toinen painopiste keskittyy kiertotalouden edistämiseen sekä kaupungin omassa toiminnassa että luomalla kiertotaloudelle suotuisia markkinaolosuhteita. Myös Tampereen seudun yritysten ilmastokumppanuustoiminta kuuluu ohjelmaan.
  3. Kaupungin ilmasto- ja ympäristötyön ohjaus ja seuranta: Tämä painopiste ohjaa ja seuraa kaupungin ilmasto- ja ympäristötyötä sekä edistää työn tunnettuutta Suomessa ja kansainvälisesti. Painopisteen toimenpidekokonaisuudet koostuvat Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan ja luonnon monimuotoisuusohjelman toimenpiteistä sekä ilmastobudjetista, joiden toteumista kehitysohjelmassa raportoidaan.
Lisätietoja
Ohjelmapäällikkö Tiina Leinonen
Puhelin:
041 730 6376
Teksti: Miika Peltola
Kuvat: Laura Vanzo / Visit Tampere
Jaa sosiaalisessa mediassa