Artikkeli
9.6.2022 11.21
Anna Maria Heikkinen työpöytänsä ääressä valkoinen hammaslääkärin takki päällään.
Anna Maria Heikkinen työskentelee sekä ylihammaslääkärinä Tampereen kaupungilla että suun terveydenhuollon professorina Tampereen yliopistossa.

Suun terveydenhuollon professori aloitti työnsä 1.6.2022 Tampereen yliopistossa

Tampereen yliopistossa alkoi kesäkuun alussa suun terveydenhuollon professuuri, jonka mahdollistaa Tampereen kaupungin kolmivuotinen rahoitus. 

Suun terveydenhuollon professorina toimii Tampereen kaupungin ylihammaslääkäri Anna Maria Heikkinen. Hänen tehtävänään on järjestää erikoistumiseen liittyviä toimivia käytäntöjä ja malleja uudella Pirkanmaan hyvinvointialueella, vahvistaa suun terveyden opetusta Tampereen yliopistossa sekä järjestelmään liittyvää tutkimustyötä. 

Heikkinen keskittyy kliinisen hammashoidon ja suun terveydenhuollon erikoishammaslääkärikoulutusta suorittavien teoriaopetukseen ja ohjaukseen, mutta myös tutkimukselle on paikkansa hänen tehtävässään. Uusi hyvinvointialue tarvitsee tutkimusta ja siitä saatua tietoa alueestaan. Tutkimus antaa välineitä kehittää sosiaali ja terveyspalveluja vaikuttavimmiksi ajan kanssa.

Erikoishammaslääkäripula on valtakunnallinen haaste. Monet erikoishammaslääkärit ovat eläköitymässä ja ylipäänsä erikoishammaslääkäreitä on vähän, sillä hammaslääkäreistä vain 15 prosenttia erikoistuu, kun vastaava luku lääkäreiden puolella on yli 80. Erikoishammaslääkäriksi kouluttautuminen on ollut Tampereella harvinaisempaa kuin muilla yliopistopaikkakunnilla, ja sitä pyritään nyt lisäämään. Tulevaisuudessa olisi myös tärkeää, että hammaslääketieteen tohtorin tutkinto olisi mahdollista suorittaa Tampereen yliopistossa. Uusi professuuri tuo toivottavasti tähän kauan kaivatun muutoksen.

Heikkinen haluaa luoda Tampereesta ja hyvinvointialueuudistuksen myötä koko Pirkanmaasta vetomaisen paikan, jonne hammaslääkärit tulevat erikoistumaan ja myös jäävät työskentelemään erikoistumisen jälkeen. 

− Tampereen kaupunki haluaa satsata hammaslääkäreiden erikoistumiseen ja helpottaa omalta osaltaan erikoishammaslääkäripulaa. Meillä on vahva yhteistyö kaupungin, yliopiston sekä yliopistollisen sairaalan kesken. Lisäksi Pirkanmaalla on hyviä senioreita, jotka ohjaavat ja tukevat erikoistuvia hammaslääkäreitä, iloitsee Heikkinen.

Heikkinen kertoo suun terveydenhuollon professuurin saamisen Tampereelle olleen pitkäaikaisen työn tulos.

− Esimerkiksi Tampereen kaupungin johtava ylihammaslääkäri Eeva Torppa-Saarinen on pitkään puhunut professuurin puolesta samoin kuin Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan dekaani Seppo Parkkila. Professuurin mahdollistaa Tampereen kaupungin kolmivuotinen rahoitus.

Uusia keinoja erikoistuvien ohjaamiseen

Professuuri on 30 prosenttinen ja sidottu Anna Maria Heikkisen työhön eli professuurin lisäksi hän jatkaa myös ylihammaslääkärinä Tampereen kaupungilla. Heikkisen työhuone on Kaupin kampusalueella sijaitsevalla Suupolilla, joka on Tampereen kaupungin ja Tampereen yliopistollisen sairaalan yhteinen erikoishammaslääketieteen yksikkö.

Tällä hetkellä Tampereella on ohjattavia erikoistuvia hammaslääkäreitä toistakymmentä. Monet heistä tekevät erikoistumiseen liittyvää harjoittelua Suupolilla.

− Jatkossa tavoitteena on, että harjoittelun voisi tehdä myös hammashoitoloissa eri puolilla Tamperetta ja Pirkanmaata. Tätä varten kehitetään uusia keinoja ohjaukselle. Ohjaaja voi ohjata erikoistuvaa hammaslääkäriä esimerkiksi osittain etänä, kertoo Heikkinen.

Heikkinen ottaa professuurin innolla vastaan ja odottaa mahdollisuutta vaikuttaa hammaslääkäreiden erikoistumiseen sekä järjestelmätutkimuksen uusia haasteita. Ensimmäiseksi hän aikoo koota hyvän tiimin, jonka avulla voidaan suunnitella, miten erikoistuminen kannattaisi uudella hyvinvointialueella järjestää. Myös tutkimustyö odottaa uusin haastein. 

Teksti: Marika Haapala
Kuvat: Marika Haapala
Jaa sosiaalisessa mediassa