15.3.2021 10.27

Kulttuurin ja terveyden edistämisen kehittämishankkeille yhteensä yli 500 000 euroa avustusta

Pirkanmaalla käynnistyy keväällä kaksi merkittävää Tampereen kaupungin koordinoimaa maakunnallista kehittämishanketta. Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla sekä Kulttuuri ja taide virtaa -hankkeet tukevat Tampereen ja Pirkanmaan hakua Euroopan kulttuuripääkaupungiksi ja ovat osa Tampereen kaupungin kulttuuristrategian toteutusta.

Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla -hankkeessa on mukana 19 Pirkanmaan kuntaa sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Hankkeen tavoitteena on ohjata pääasiassa sosiaali- ja terveydenhuollon eri palveluista asiakkaita varhaisessa vaiheessa kulttuurin pariin ja siten lisätä kuntalaisten hyvinvointia oikea-aikaisesti. Hankkeessa luodaan kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaukselle rakenne, jolla edistetään kulttuurin tasapuolista saatavuutta ja saavutettavuutta. Yhtenä tavoitteena on kehittää kulttuurihyvinvoinnin palvelutarjotinta yhdessä muiden vastaavien pirkanmaalaisten hankkeiden kanssa. Hanke on saanut 348 000 euroa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta vuosille 2021‒2023.

Kulttuuri ja taide virtaa -hanke toteutetaan vuosina 2021‒2022 yhteistyössä 14 Pirkanmaan kunnan kanssa. Hankkeen tavoitteena on maakunnan sisäisellä yhteistyöllä etsiä tapa luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle. Hankkeessa kehitetään maakunnallinen taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden työskentelyä, verkostoitumista ja osaamista edistävä välittäjämalli sekä sitä tukeva verkkoalusta ja palvelutarjotin. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hankkeelle 190 000 euron avustuksen Pirkanmaan kuntien kulttuuritoiminnan alueellisen kehittämistehtävän toteuttamiseen.

Tampereen kaupungin sivistysjohtaja Lauri Savisaaren mukaan molemmat hankkeet toteuttavat hienosti Tampereen kulttuuristrategiaa.

‒ Kulttuurihyvinvoinnin kehittäminen on ollut kaupungin toimintaa jo vuosia, ja yhteistyö kulttuuritoiminnan ja sosiaali- ja terveyspalvelujen välillä saa hankkeesta uutta potkua koko Pirkanmaalla. Kulttuuristrategian tavoitteena on myös taiteilijoiden työskentelyedellytysten parantaminen, jota opetus- ja kulttuuriministeriön tukema alueellinen hanke vie osaltaan merkittävästi eteenpäin, iloitsee Savisaari.

Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla -hanke Suunnittelupäällikkö Mika Vuori
Puhelin:
040 806 3132
Taide ja kulttuuri virtaa -hanke Johtava koordinaattori Anna Szalay
Puhelin:
044 481 1774
Jaa sosiaalisessa mediassa