Hyppää sivuvalikkoon

Starttiraha

Starttiraha on tuki aloittavalle yrittäjälle. Sen tarkoitus on tukea aloittavan yrittäjän toimeentuloa päätoimisen yritystoiminnan alkuvaiheessa, kun yrityksestä saatava tulo on vielä vähäistä. Starttiraha kannustaa jatkamaan yrittäjänä.

Tampereen kaupunki vastaa starttirahan tarjoamisesta henkilöille, joiden kotikunta on Tampere ja jotka kuuluvat työllisyyden edistämisen kuntakokeilun kohderyhmään. 

Kokeilun kohderyhmään kuuluvat:

  • Työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.
  • kaikki alle 30-vuotiaat riippumatta siitä, saavatko he työmarkkinatukea, työttömyyspäivärahan peruspäivärahaa vai ansiopäivärahaa.
  • kaikki vieraskieliset ja maahanmuuttajat iästä ja työttömyyteensä liittyvästä etuudesta riippumatta.

Starttirahan hakeminen

Starttirahan voi saada enintään 12 kuukauden ajalta ja sitä haetaan kuuden kuukauden jaksoissa. Starttiraha on peruspäivärahan suuruinen ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa.

Starttirahaa haetaan kahdessa vaiheessa. Päätös starttirahasta haetaan ennen yritystoiminnan aloittamista. Kun yritystoiminta on alkanut, starttirahan maksatusta haetaan jälkikäteen kuukausittain erillisellä maksatushakemuksella.

Starttirahaa haetaan henkilöasiakkaan TE-palvelujen Oma asiointi -palvelussa. Kun haet starttirahaa verkossa, voit seurata, miten hakemuksesi käsittely etenee. Kuvaa hakemuksessa sekä liitteenä toimitettavassa liiketoimintasuunnitelmassa ja laskelmissa mahdollisimman selkeästi tulevaa liiketoimintaa. Starttirahahakemuksen liitteeksi tulee toimittaa myös verovelkatodistus. Sinuun otetaan yhteyttä ja tarvittaessa sinulta voidaan pyytää lisäselvitystä.

Tarvittaessa yrittäjyytesi tueksi voidaan tarjota myös muita palveluja. Ota yhteyttä yrityskoordinaattoreihimme:

  • jättämällä yhteydenottopyyntö henkilöasiakkaan Oma asiointi -verkkoasiointikanavassa tai
  • lähettämällä sähköpostia [email protected] tai
  • soittamalla työllisyys- ja kasvupalvelujen asiakaspalveluun: 040 801 6581

Oma asiointi

Hae starttirahaa Oma asiointi -palvelussa

Starttiraha-hakemus

Voit hakea starttirahaa myös paperilomakkeella

Päivitetty 19.3.2024